hammerglass infra elskyddstak 01 2800x600

EL-skyddstak Bergåsa, Karlskrona

 

Transparent EL-skyddstak för kontaktledning vid järnväg

Elskyddstak på båda sidor av bron över järnvägsspåret vid Bergåsa, Karlskrona. Skyddstaket består av vinklade stolpar i rostfritt stål och skivor i 12 mm Hammerglass. Avvattning sker ut på vägen så att vare sig smältvatten eller regnvatten kan rinna ner på kontaktledningarna.

Då skärmen monterades i samband med totalrenovering av bron, kunde skärmstolparnas fotplatta monteras under räckesståndaren. I annat fall erbjuder Hammerglass en lösning med en kraftig klammeromfattning kring basen av räckesståndaren, kombinerat med bultinfästning i brons kantbalk. För rätt dimension på stolpar och glas utförde Hammerglass en snö- och vindlastsimulering.

Projektet var ett pilotprojekt för Trafikverket för att hitta ett nytt, modernt skyddstak över kontaktledningar. Enligt projektledare Stefan Källberg vid Trafikverket blev lösningen lyckad och uppfyller både funktionskrav och estetiska önskemål.

Installation
2015

System
Hammerglass Elskyddstak

Hammerglass 12 mm

Konstruktör
Centerlöf & Holmberg

Konstruktionslösning
Hammerglass

Entreprenad
PEAB

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Det 800 meter långa stänkskyddet längs Hägerstens-viadukten fungerar även som bullerskärm.

Läs mer
EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

Hammerglass moderna EL-skyddstak ersätter den äldre modellen av takskydd i plåt. Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind- och tåglast.

Läs mer
100 m långt busstak i Täby Centrum

100 m långt busstak i Täby Centrum

Under Landskapslagets ledning fick Hammerglass AB påverka utformning och teknisk lösning för den nya bussterminalen i Täby Centrum.

Läs mer