De 41 m långa vänthallarna i Hammerglass har glasats på mark för att sedan lyftas på plats, något som inte skulle varit möjligt med vanligt glas.
De 41 m långa vänthallarna i Hammerglass har glasats på mark för att sedan lyftas på plats, något som inte skulle varit möjligt med vanligt glas.

Nu lyfts vänthallarna på plats i Roslags-Näsby

2017-06-15

Vänthallar och hisschakt i Hammerglass
SL:s resecentrum i Roslags Näsby - innehållande två vänthallar, fyra hiss-schakt, en GC-bro och en bullerskärm - skall kläs med Hammerglass okrossbara glaslösningar. Projektet är en samverkansentreprenad mellan SL, Veidekke och Sweco, där Hammerglass AB är underentreprenör till Veidekke. Hammerglass konstruktörer har tagit aktivt del i Swecos konstruktionsarbete och kunnat bidra med värdefull erfarenhet från liknande projekt.

– De senaste åren har vi klätt in stationsområden i bl a Växjö, Älmhult, Täby och Kallhäll i projekt som i delar kan liknas vid Roslags Näsby station, säger affärsområdeschef Ulf Bergström vid Hammerglass AB. Dessutom har vi levererat och monterat tusentals kvadratmeter bullerskärmar längs med SL:s spårområden, så vi är väl förtrogna med beställarens önskemål. Att behöva byta krossat glas är onödigt och dyrt. Innebär bytet dessutom att man måste stänga av spårområden, så sticker kostnaderna fort iväg till stora summor.

Glasas på mark och lyfts på plats
I och med att hela byggprojektet skall ske medan trafiken rullar för fullt på spåren krävs att det mesta av konstruktionerna kan byggas precis intill spårområdet, för att sedan lyftas på plats med ett antal stora lyftkranar. Även om konstruktionerna är stabila skulle denna typ av lyft vara nästan omöjliga med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross. Nu kan Hammerglass montörer sätta alla rutor på plats medan stålskelettet ligger på marken, vilket underlättar montaget ytterligare. Alla rutor mäts in och produceras individuellt, så även om konstruktionen inte stämmer till 100 % mot ritning går montaget av rutorna problemfritt.

– Vänthallarna är ju en utmaning i och med att vi maximalt kan tillverka skivor som är 2x6 meter, säger Hammerglass konstruktör Amy Lilja. En hel del av facken är 4x4 meter, så vi har fått skarva skivorna med specialframtagna Hammerglass-vinklar. Vi utvecklade systemet när vi ritade Älmhults Resecentrum och det fungerade klockrent. Vi har konstruerat en bockmaskin som kan bocka 15 mm Hammerglass i upp till 90 grader och det behövs för att kunna bygga ihop så stora rutor.

SL storsatsar
Hela projektet på station Roslags-Näsby (Roslagsbanan) omfattar inglasning av två vänthallar, två utvändiga hisschakt med en glasningshöjd på 10 m samt två invändiga hisschakt, gång- och cykelbro över spåren samt samt en 140 m lång bullerskärm i Hammerglass. Totalt är Hammerglass del av projektet på drygt 4 miljoner kronor, medan slutsumman för SL:s storsatsning på nya stationer, dubbelspår och nya tågset har beräknats till ca 9,6 miljarder.

Mer