hammerglass ref fastighet kyrkofonster filipstad 01 2800x600

Blyinfattade kyrkofönster

 

Blyinfattade kyrkoglas i Filipstad

Hammerglass Enkel monterat framför de 6 meter höga blyinfattade fönstren på Filipstads kyrka för att skydda de gamla kyrkoglasen mot vandalism, utan att installationen påverkar den befintliga arkitekturen.

Med anledning av fönstrens avsevärda storlek försågs Hammerglass-skivorna med spont och not för att möjliggöra en stabil skarvning. Skivorna har monterats och säkrats på distanser av transparenta Hammerglass-vinklar.

Installation
2016

System
Hammerglass Enkel 12 mm med skarv

Entreprenad
Hammerglass AB

Telia-butiken på Sergels torg

Telia-butiken på Sergels torg

Utvändigt Hammerglass Add-On framför dörr och samtliga fönster på Telias butik.

Läs mer
Vandalskydd framför blyinfattade kyrkofönster

Vandalskydd framför blyinfattade kyrkofönster

De 6 meter höga blyinfattade fönstren på Filipstads kyrka skyddas mot vandalism.

Läs mer
Hammerglass Isoler i nybyggd skola

Hammerglass Isoler i nybyggd skola

Efter många år av vandalisering valde Burlövs kommun att sätta in okrossbara glas i samtliga fönster vid nybyggnationen av Svenshögsskolan.

Läs mer
Förstärkt inbrottsskydd

Förstärkt inbrottsskydd

Förstärkt inbrottsskydd i K-märkt fastighet.

Läs mer