hammerglass fastighet 07 2800x600

Telias butik vid Sergels torg

 

Telia-butiken säkrad mot inbrott och vandalism

Hammerglass utvändiga Add-On-S med 12 mm Hammerglass har monterats på samtliga fönster samt entrédörr, som skydd mot vandalism och inbrott. Systemet är godkänt i upp till Skyddsklass P8B, enligt SS-EN 356.

Add-On-profilerna kan levereras i samtliga RAL- och NCS kulörer. I detta fall har profilerna lackats i en kulör anpassad till kundens önskemål och grafiska profil. För att dölja säkerhetsskruvarna och skapa en trevlig fasadbild, har montaget kompletterats med en täckprofil i samma färg som Add-On-profilen. Denna skyddsglasning blir då även en integrerad designprodukt i den befintliga fasaden.

Installation
2016

System
Hammerglass Add-On S med täcklock
Hammerglass 12 mm

Skyddsklass
P8B (SS-EN 356)

Entreprenad
Hammerglass AB

Brytsäker Add-On-profil i anpassad NCS-kulör

Täckprofil i samma kulör som Add-On-profilen

Telia-butiken på Sergels torg

Telia-butiken på Sergels torg

Utvändigt Hammerglass Add-On framför dörr och samtliga fönster på Telias butik.

Läs mer
Vandalskydd framför blyinfattade kyrkofönster

Vandalskydd framför blyinfattade kyrkofönster

De 6 meter höga blyinfattade fönstren på Filipstads kyrka skyddas mot vandalism.

Läs mer
Hammerglass Isoler i nybyggd skola

Hammerglass Isoler i nybyggd skola

Efter många år av vandalisering valde Burlövs kommun att sätta in okrossbara glas i samtliga fönster vid nybyggnationen av Svenshögsskolan.

Läs mer
Förstärkt inbrottsskydd

Förstärkt inbrottsskydd

Förstärkt inbrottsskydd i K-märkt fastighet.

Läs mer