HANTERING OCH UNDERHÅLL

Skarpa verktyg, knivar eller föremål som kan orsaka repor får ej användas vid hantering av Hammerglass. Hammerglass-skivorna får ej placeras på orena ytor. Kontrollera att skivorna är väl skyddade så att inte smuts, sand eller andra partiklar kan komma i kontakt med ytorna och repa dessa under transport/hantering. Skyddsfolien tas bort först efter det att installationen avslutats. Rengöring får endast ske med mjuk trasa eller gummiskrapa som är fri från hårda partiklar. Skarpa verktyg eller föremål som kan orsaka repbildning får ej användas. För daglig rengöring rekommenderas vanligt diskmedel och ljummet vatten alternativt milt fönsterputsmedel.

FULLSTÄNDIGA SKÖTSELINSTRUKTIONER