hammerglass sakerhetsanalys 2800x400

 

RÖSTER OM HAMMERGLASS:

"Det finns effekter med Hammerglass som många inte tänker på”

 

Möt Magnus Ahde, VD för Altum Security, i ett samtal kring hur man säkerhetsplanerar på bästa vis i ett samhälle där hotbilden kraftigt förändrats.

Altum Security jobbar inom säkerhetsbranschen med produkter som försvårar eller förhindrar inbrottsförsök. Här finns stor kompetens kring standarder, kravspecifikationer och säkerhetsanalyser och vi bjöd in VD Magnus Ahde till ett samtal kring vikten av att göra en korrekt och ingående bedömning för att få ett tryggt resultat.

Hallå Magnus, tack för din tid! Hur går dina tankar kring vikten av att göra en ordentlig säkerhetsanalys?
- Att analysera behovet av säkerhetshöjande åtgärder för en verksamhet är av största vikt och det är av naturliga skäl det första man bör göra. När man konstaterat hotbilden blir nästa steg att undersöka vilka möjligheter som finns för att minska dessa hot. Det är först i detta läge som man börjar titta på vilka produkter och system som finns på marknaden.

Ska man söka efter en enda lösning eller flera, anser du?
- Utifrån min erfarenhet ger det störst effekt att kombinera flera olika säkerhetsprodukter. Det kan till exempel vara att installera ett larm tillsammans med en förstärkning av fönstren med Hammerglass. Larmet monteras på ett sådant sätt att det löser ut innan den som försöker göra intrång upptäcker att det sitter Hammerglass monterat. Då uppstår en mycket stressad situation för inkräktaren. Larmet har gått, vilket innebär vetskapen om att väktare eller polis är på väg, och på den korta tid som återstår ska alltså Hammerglass forceras. Möjligheten att lyckas med intrångsförsöket bedömer vi som relativt små, chansen att det avbryts är betydligt större.

Vad är din bild av Hammerglass och våra lösningar?
- Att installera Hammerglass är en relativt billig åtgärd för att kraftigt försvåra/förhindra ett intrångsförsök. Det tror jag är ganska klart för alla som kommer i kontakt med produkten och materialet. Men de övriga effekter som man kan få med en Hammerglass-installation är jag inte säker på att lika många tänker på! Vi har till exempel gjort många installationer till kyrkor runt om i landet, dels i syfte att försvåra intrång men kanske framför allt för att skydda de ofta ovärderliga och flera hundra år gamla kyrkofönstren, den senaste kyrkan vi installerade Hammerglass i hade fönster som monterats på mitten av 1800-talet. Den största anledningen till förvaltarens initiativ var att skydda dessa från vandalism och olyckor och med olyckor menas då bland annat stenskott vid gräsklippning. Precis i anslutning till fönstret finns gräsytor och risken att en sten flyger iväg vid gräsklippning bedömde vi som större än att kyrkan utsätts för inbrott. Så anledningarna till en Hammerglass-installation kan variera.

Säkra fastigheter blir allt viktigare i takt med ett hårdare samhällsklimat, rätten att känna sig trygg både privat och på jobb. Hur ser du på framtiden, vad kommer vi behöva fokusera på?
- Att behovet av skydd och säkerhet ökar är vi nog alla överens om. Med ett förändrat och hårdare samhälle där hoten är lite annorlunda och tyngre än tidigare får vi ett förändrat skyddsbehov. Tidigare har vi skyddat oss mot inbrott och intrång. Det gör vi fortfarande. Det som tillkommit är att det har blivit allt vanligare med en hotbild som innefattar såväl skjutvapen som sprängmedel.

Hur förändrar det skyddsbehovet, menar du?
- En hotbild med den typen av medel ger en ny erfarenhet för många kunder - i sin hotbildsanalys och sitt systematiska säkerhetsarbete måste man nu även ta hänsyn till vilka hot som kan finnas mot grannarna. Har man en granne som man bedömer har en hotbild mot sig som innefattar bomber och skjutvapen är det tyvärr så att den hotbilden drabbar den egna verksamheten, trots att hotet inte är direkt riktat mot kunden. En bomb som briserar nära kundens lokaler eller om en granne beskjuts ger ju högst sannolikt effekter även på omkringliggande verksamheter. Medvetenheten om detta ökar hos de flesta säkerhetsavdelningar, men fortfarande finns det många som inte har gjort de åtgärder de borde göra med tanke på det förändrade samhället.


RÖSTER OM HAMMERGLASS: Möt Magnus Ahde, VD för Altum Security

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Möt Magnus Ahde, VD för Altum Security

Ett spännande samtal kring hur man säkerhetsplanerar på bästa vis i ett samhälle där hotbilden kraftigt förändrats...

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Krossat glas på marken är inte ett problem längre

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Krossat glas på marken är inte ett problem längre

Vei og Trafikk i Bærums kommun, Norge, efter ett lyckat byte av busskursrutor.

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Den låga vikten överraskade mig

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Den låga vikten överraskade mig

Ryan Coffee på Ryds Glas brukar ofta få ont i rygg och axlar efter en hel dag med glasinstallation, men inte den här gången!

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Nu slipper jag galler framför rutan

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Nu slipper jag galler framför rutan

Han vet vad som kan hända och hur man undviker olyckor och tillbud. Hur man får jobbet gjort effektivt och säkert, utan onödiga stillestånd.

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Rutorna räddade mig

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Rutorna räddade mig

Hammerglass gjorde hela skillnaden vid olycka...

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Vi är så lättade!

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Vi är så lättade!

Upprepade glaskross fick bostadsrättsföreningen att tänka nytt...

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Alain Jouan, Bergerat Monnoyeurs

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Alain Jouan, Bergerat Monnoyeurs

Vi har nyligen levererat vårt RABS-system till en ny maskin i Bergerat Monnoyeurs stall och sträcker lite extra på oss för ryktet om "den skandinaviska kvalitén".

Läs mer
RÖSTER OM HAMMERGLASS: Norska Pon Equipment

RÖSTER OM HAMMERGLASS: Norska Pon Equipment

Norska Pon Equipment jobbar aktivt med säkerhet för både människa och miljö, och söker ständigt nya - och bättre - lösningar. Vi är mycket glada över att deras val faller på oss.

Läs mer