hammerglass alain jouan bergerat-monnoyeur 1300x400-8

Skandinaviska företag har bra värderingar som sätter människan i centrum. Hammerglass kvalar in här.

 

RÖSTER OM HAMMERGLASS

"Det är viktigt att dela med sig av sina innovationer till samhället” 

Vi har nyligen levererat vårt RABS-system till en ny maskin i Bergerat Monnoyeurs stall, och sträcker lite extra på oss för ryktet om "den skandinaviska kvalitén".

Alain JOUAN, produktmanager:
Kan du nämna tre anledningar till att ni valt Hammerglass säkerhetslösningar?

  1. Skandinaviska företag har ofta bra värderingar som sätter människan i centrum. Se bara på Volvo och säkerhetsbältet, till exempel. Det är en företagskultur som känns gedigen och där det finns en generositet i att dela med sig av sina innovationer till samhället så att alla ska tjäna på det. Hammerglass kvalar in här.
  2. Era produkter överträffar andra.
  3. Kundrelationen är viktig och här känner jag att den är positiv och att jag får många bra förslag på seriösa funktioner.

Hur ska vi komma vidare ur coronakrisen?
– Jag tror det är enormt viktigt att individualismen som varit drivande i vårt moderna samhälle så länge modifieras, samarbete och solidaritet blir de nya byggstenarna för samhällsnyttan. Vi behöver större empati och engagemang. Fortsätta vara de sociala varelser som vi är tänkta att vara, och satsa allt både vad gäller relationer, hälsa, ekonomi, säkerheten för vår nästa och för våra äldre.

Fler referenser