DETTA ÄR RABS

RABS är den beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning. För att märkas RABS Approved skall rutorna ha godkända resultat i samtliga fyra tester. Hammerglass i stålram uppfyller kraven för RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester för fordonsglas, bl a repskydd, UV-skydd, töjningsgrad. Obligatoriskt om fordonet kan köra fortare än 50 km/h.
AXE Skarpt föremål (EN 356, P8B), där rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan penetrerat glaset.
BLAST Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2), där 3 kg TNT har detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram. Samtliga rutor är monterade i stålram för att inte kunna tryckas in i hytten.
STONE Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2), där en 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor sten i hög hastighet.