"Att köra stora maskiner är en pojkdröm som gått i uppfyllelse"

Publicerat 2024-07-09

Martin Johansen, eller The Norwegian Earth Mover som han heter i sociala medier, jobbade i tjugo år som ambulanssjukvårdare innan han bestämde sig för att göra något nytt. Valet föll på maskinoperatör hos Skolt Pukkverk A/S i Norge och nu följer tiotusentals människor honom i hans vardag som ”stenknackare”.

Varför blev du maskinoperatör?

– Jag hade sett nog av skadade och sjuka människor, helt enkelt. Att vara ambulanspersonal är ett tufft yrke emotionellt och jag behövde hitta något nytt och utvecklas i det. Men tiden i ambulans lärde mig enormt mycket om säkerhet och hur viktigt det är med rätt sorts förberedelser för att undvika olyckor. Man får aldrig tänka ”jag ska bara…” för plötsligt sviker turen och något allvarligt händer.

– Att det blev maskinoperatör i stället är på grund av att jag alltid har älskat stora maskiner. Att få köra dom och arbeta i de miljöer som jag gör nu är en gammal pojkdröm som gått i uppfyllelse.

Har du nytta av din bakgrund?

– Ja, absolut. Jag var ute på en hel del olyckor på byggplatser med ambulansen och har sett vad som kan hända om man brister i säkerhetsrutiner eller har fel typ av säkerhetsutrustning. Jag hoppas kunna använda min status i sociala medier till att påverka unga människor i branschen till att ta hand om sig själva och värdera sin personliga säkerhet. Man ska välja en arbetsgivare som tar sitt ansvar. Den som känner sig trygg på sin arbetsplats trivs och när man trivs presterar man som bäst.

Vilka risker utsätts du för på arbetstid?

– Stenar som sprutar över maskinen när jag knackar sönder granitblock. Det tillhör i ett stenbrott, förstås, men det gäller att ha utrustat sin maskin med säkerhetsrutor som klarar att stå emot den typen av projektiler. En vass sten i hög fart kan orsaka stor personskada om den går genom rutan.

Hur ser du på Hammerglass?

– Det påverkansarbete som ni gör för maskinoperatörer worldwide är jätteviktigt och jag vill gärna vara med på den resan och bidra till förändring. Jag tycker också det är viktigt att framhäva hur stora kostnader som sparas in när en maskin inte står still på grund av en krossad glasruta.

Fler nyheter