SVENSK GYMNASIELÄRLING

hammerglass gymnasielarling 1300x200-8

Båstads kommun var hösten 2017 först ut i Skåne med att införa programmet ”Svensk Gymnasielärling" – en gymnasieanställning med lön från och med första året på gymnasiet. Vi tar emot elever som läser gymnasieämnen på halvtid och tillbringar halva sin tid hos oss.

Lärlingsprogrammet är uppbyggt så att eleven spenderar halva tiden i skolan och halva tiden ute på ett företag. Lärlingsprogrammet med lärlingsanställda elever vänder sig till elever som är behöriga till nationella program på gymnasiet från grundskolan - och till nyanlända som inte blir behöriga och då kan gå en yrkesintroduktion. Programmet öppnar möjligheter för näringsliv, kommuner och skola att få unga i sysselsättning. Lärlingsplatserna ger också goda möjligheter för nyanlända i Sverige att snabbt integreras och komma in på arbetsmarknaden samtidigt som de lär sig svenska språket.

Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer!