HAMMERGLASS OCH HÅLLBARHET

hammerglass sustainability 2030 1300x200-8

FN har definierat 17 globala hållbarhetsmål med målsättningen att medlemsländerna med gemensamma ansträngningar ska nå målen senast 2030. Hammerglass har valt ut 4 av målen som extra viktiga för oss, där vi i och genom vår verksamhet har möjlighet att arbeta för en mer hållbar framtid.

MÅL 3, GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Genom att kontinuerligt arbeta efter och förbättra vårt verksamhetssystem IVS kommer vi att:

 • Inleda alla produktionspass med genomgång av Gröna Korset.

 • Upprätthålla våra anställdas sjukvårdsförsäkring hos SPP/DKV för att därigenom korta väntetider och underlätta snabb återgång till arbetet vid anställdas behov av specialistvård.

 • Följa standarderna i vårt arbetsmiljöcertifikat ISO 45001.

MÅL 4, GOD UTBILDNING

Kunniga och välutbildade medarbetare tryggar bolagets arbetstillfällen och bidrar till tillväxt. För att säkra framtida anställningsbehov måste industriföretagen informera ungdomar om vilka kompetenser som kommer behövas. På samma sätt måste industrin föra dialog med kommun och utbildningsenheter så att ungdomarna kan erbjudas relevanta studier. Hammerglass ska därför:

 • Bredda våra anställdas yrkeskunskap genom arbetsrotation.
 • Erbjuda våra anställda bra möjlighet till fortbildning.
 • Delta i programmet Gymnasial LärlingsAnställning (GLA) där gymnasieelever kombinerar studier med industriupplärning.
 • Ta aktiv del i Båstads Industrigrupps Kompetensförsörjningssatsning.

MÅL 9, HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

Hammerglass ska med utgångspunkt i våra certifikat inom ISO 9001 och ISO 14001 arbeta för att nå SDGs MÅL 9 genom att:

 • Investera i maskiner och utrustning som minskar vår miljöpåverkan.
 • Fortsätta vårt R&D arbete där Hållbarhet alltid är ett av fokusområdena.
 • Aktivt påverka våra medarbetare att välja elbil i stället för fossildrivna fordon genom att investera i bra ladd-infrastruktur och erbjuda anställda att ladda till låga priser.
 • Fortsätta att utveckla, erbjuda, sälja och montera hållbara Infrastrukturlösningar längs vägar och järnvägar.

MÅL 12, HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Hammerglass ska arbeta enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001, där hållbarhet ligger till grund för hela vår verksamhet.

 • Allt polykarbonatspill i produktionen, samt återtaget material från tidigare installationer, ska återanvändas i ny polykarbonatproduktion.
 • Våra kärnprodukter ska vara EPD-certifierade.
 • Våra intressenter ska hållas löpande informerade om våra produkter och vår verksamhet via adekvat produktmärkning, uppdaterad hemsida, informativa nyhetsbrev och relevant information i sociala medier.