hammerglass energyblinds 2800x600

ENERGYBLINDS


Marknadens MEST EFFEKTIVA invändiga solskydd

 

ENERGYBLINDS SOLFILMSRULLGARDINER

EnergyBlinds är marknadens mest effektiva invändiga solskydd. Solfilmsrullgardinen skickar tillbaka över 80% av solvärmen ut genom rutan, vilket motsvarar nästan samma verkningsgrad som för utvändiga solskydd, trots att man kan se rakt igenom EnergyBlinds. EnergyBlinds förbättrar även fönstrets U-värde med upp till 44%. Med reducerad solinstrålning minskar behovet av luftkonditionering samtidigt som nedrullade EnergyBlinds nattetid eller om vinterhalvåret håller värmen kvar i fastigheten - vilket leder till lägre uppvärmningskostnader. Störande reflexer i datorskärmar från exempelvis sol, snö, vatten eller närliggande byggnader minimeras. EnergyBlinds blockerar dessutom upp till 99% av solens skadliga UV-strålar vilket ger ett oslagbart skydd för dyrbara möbler, mattor och tavlor.

Exempelbild

Överlägsen design!

EnergyBlinds består av en tonad solfilm som laminerats samman med en högreflekterande aluminiumfolie vilket ger oslagbar solenergireflektion. Den solskyddande filmen är försedd med horisontella veck som ger styrka och möjlighet att klara breda fönster. Veckningen bidrar även till eliminering av så kallade skrattspegeleffekter som annars gärna uppstår i släta filmer.

 

Kommersiella fastigheter och privatbostäder får därigenom ett tilltalande utseende som förhöjer byggnadens värde.

 

Filmer och kassetter

EnergyBlinds levereras med fyra olika typer av film - den mörkare BLÅ15 och den ljusare BLÅ40, samt SVART eller VIT film för mörkläggning. Solfilmen skyddas av en designad aluminiumkassett och styrs manuellt med kulkedja. Kassetter och styrskenor levereras som standard i vitlackerad eller natureloxerad aluminium, men kan också beställas i valfri RAL-kulör.

Exempelbild

BLÅ15 SOLSKYDD

I de allra flesta fall rekommenderas BLÅ15, den mörkaste filmen med blågrå ton, och 15% upplevt ljusgenomsläpp. När man verkligen behöver solskydd skall det vara så bra som möjligt!

Upplevt ljusgenomsläpp: 15%
Total solenergireduktion: 92%
Maxbredd: 1840 mm för gardin i ett stycke

Exempelbild

BLÅ40 SOLSKYDD

BLÅ40 är en ljusare film med blågrå ton och 40% upplevt ljusgenomsläpp. Rekommenderas för miljöer med lägre krav på energibesparing, där ett större ljusinsläpp önskas.

 

Upplevt ljusgenomsläpp: 40%
Total solenergireduktion: 82%
Maxbredd: 1540 mm för gardin i ett stycke

Exempelbild

VIT MÖRKLÄGGNING

VIT mörkläggningsgardin med 1% ljusgenomsläpp. Rekommenderas för miljöer med önskemål om ett ”luftigt” mörkläggningsalternativ.


Upplevt ljusgenomsläpp: 1%
Total solenergireduktion: 88%
Maxbredd: 1540 mm för gardin i ett stycke

Exempelbild

SVART MÖRKLÄGGNING

SVART mörkläggningsgardin med 0% ljusgenomsläpp. Rekommenderas för miljöer med krav på total mörkläggning.


Upplevt ljusgenomsläpp: 0%
Total solenergireduktion: 88%
Maxbredd: 1540 mm för gardin i ett stycke

 

Montage

Montage av EnergyBlinds görs beroende på fönstrets och fönstersmygens utformning. Aluminiumkassetten bärs av styrskenorna som fästs mot båge eller karm, alternativt direkt på glaset. EnergyBlinds kan även fås med bottenmonterad kassett som möjliggör ökat dagsljusintag genom friläggande av övre fönsterhalvan. Flera gardiner kan kopplas samman vid fönsterbredder över maxbredd. EnergyBlinds styrs normalt manuellt med kulkedja. OBSERVERA! Får EJ monteras i fönster med tonade rutor.