VI TAR ANSVAR!

hammerglass csr 1300x200-8

Ett aktivt samhällsengagemang är viktigt för oss! Det krävs många strån för att bygga en myrstack och den lär aldrig byggas om det alltid är ”de andra” som skall dra strån till stacken. Vi försöker därför ta vårt ansvar på lokalt plan, samtidigt som vi strävar efter ett aktivt samhällsengagemang även i större perspektiv.

Miljö

Hammerglass är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och har i det dagliga ett aktivt fokus på återvinning och miljöarbete. Vi investerar ständigt i ny produktionsteknik. Ett av kraven vid investeringsbeslut är att vi genom ny teknik kan påvisa tydligt minskad miljöpåverkan.

Svensk Gymnasielärling

Båstad kommun var bland de första som anammade möjligheten att erbjuda anpassad yrkesutbildning parallellt med teoretiskt lärande. Hammerglass har i dag gymnasielärlingar inom Industriprogrammet som är hos oss 3 dagar i veckan under 3 år. Under denna tidsrymd skall de lära sig tillräckligt kring praktiskt tillverkningsarbete för att vara anställningsbara hos oss – eller hos annat industriföretag.

Idrott

Vi stöder våra lokala idrottsföreningar med bidrag till deras verksamhet.

Nattvandrarna

Nattvandrarnas gula jacka har blivit en etablerad trygghetssymbol för ungdomar och unga vuxna. Sedan 1989 har Nattvandrarna verkat för att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Genom att stödja Nattvandrarna stöder vi våra ungdomar!

Till Nattvandrarna

Sjöräddningssällskapet

Tillsammans med Industrigruppen på Bjäre stöder vi Sjöräddningssällskapet i Torekovs verksamhet för en aktiv livräddande insats till havs. Vi har bl a bidragit med medel till inköp av en jetdriven livräddningsbåt, samt ny föreningslokal.

The Cinnamon Bun Project

All forskning visar att utbildning är tredje världens väg ur fattigdom - för den enskilde individen såväl som för nationen. Tyvärr är utbildning ofta väldigt kostbart och primärt förbehållet de välbärgade. Kanelbulle-projektet är ett svenskt nonprofit som strävar efter att förbättra utbildningsstandarden i städerna i Sydafrika. Hammerglass har åtagit sig att betala merparten av skolkostnaden för två elever i utkanten av Kapstaden i Sydafrika. Både Qhama och Mihlali, födda 2004, är idag glada high school-elever. Vi har åtagit oss att följa dem hela vägen till examen.

Läs mer om Kanelbullen

Vision For All

Hammerglass stöttar Vision For All (VFA), en ideell organisation som vill göra det möjligt för människor i behov av glasögon att studera och arbeta. VFA arbetar med de allra fattigaste, som har störst behov av optikerns insats. Dessa människor har ingen möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon. VFA samlar in bra och begagnade glasögon i Sverige. Glasögonen mäts upp och tvättas, och VFA:s optiker och assistenter åker sedan ut i världen för att dela ut dem.

Mer om insamling av glasögon

Kampen mot cancer

Tillsammans kan vi bidra till cancerforskning, bättre behandlingar och att fler överlever sin cancerdiagnos. Hammerglass stöttar Barncancerfonden, Bröstcancerfonden samt Prostatacancerfonden.