hammerglass ref bullerskarm stocksund 01 2800x600

Roslagsbanan Stocksund - Djursholm Ösby

 

Bullerskärm med bockad topp längs Roslagsbanan

Samtliga skivor i 15 mm Hammerglass med 45-gradig knäck i toppen för att styva upp konstruktionen. Den inåtvändande knäcken i skärmen bidrar till effektiv reduktion av det lågfrekventa bullret från tåg. Dessutom - längs järnväg kan ej U-profil i stål användas som uppstyvande element då risk finns att hela skärmen blir strömförande vid nedfallande kontaktledning. Samtliga skärmar har försetts med horisontella jordningsskenor och varje etapp har jordats separat.

Bro över Föreningsgatan
Skärmarna bultas fast till brons kantbalk.

Bro över Invernessgatan
Skärmarna bultas fast i brons kantbalk med bultgrupper fästa med kemankare i kärnborrade hål. Skärmhöjd 2600 mm, höjd över RÖK är 2400 mm. Kring kontaktledningsstolpar fick skärmen byggas ut. Skärmen sticker 300 mm under överkant kantbalk för att hindra ljudtransmission under skärmen.

Skärm längs spår
Skärmen fästs i bultgrupper nergjutna i 3 m långa foderrör. Nederdelen av skärmen samt fotplattan täcks med 300 mm stenkross för att hindra ljudtransmission under skärmen. Skärmhöjd upp till 3550 mm.

Installation
2015

System
Bullerskydd System Mark-2
Bullerskydd System Bro-2

Bullerskydd System Bro-3
Hammerglass Clear 15 mm

Entreprenad
Signal & Banbyggarna

Hammerglass levererar  i projekt "Fyra Spår"

Hammerglass levererar i projekt "Fyra Spår"

Hammerglass är en del av Trafikverkets jätteprojekt ”Fyra Spår”, där södra stambanan mellan Malmö och Lund fördubblar sin spårkapacitet.

Läs mer
Bullerskärm Roslagsbanan Stocksundstorp

Bullerskärm Roslagsbanan Stocksundstorp

Bullerskärm med vinklad topp, monterad i VKR-stolpar. Samtliga skärmar har försetts med horisontella jordningsskenor och varje etapp har jordats separat.

Läs mer
Bullerskärm Roslagsbanan Stocksund - Djursholm Ösby

Bullerskärm Roslagsbanan Stocksund - Djursholm Ösby

Samtliga skivor med en 45-gradig knäck i toppen för att styva upp konstruktionen. Den inåtvändande knäcken i skärmen bidrar till effektiv reduktion av det lågfrekventa bullret från tåg.

Läs mer
750 meter lång skärm i Kalmar

750 meter lång skärm i Kalmar

För att kunna utnyttja markområdet Djurängen för bebyggelse av över hundra en- och flerfamiljsbostäder krävdes en 750 meter lång och dryga 5 meter hög bullerskärm längs motorvägen.

Läs mer