Täby Centrum

 

100 m långt tak över bussterminalen i Täby Centrum

Under Landskapslagets ledning fick Hammerglass AB påverka utformning och teknisk lösning för den nya bussterminalen i Täby Centrum.

Taket består av Hammerglass-skivor monterade med Hammerglass-tillverkade L-profiler i stål vid glasskarvarna, samt klämprofiler och Hammerglass Fixpoints för vattentät sammanfogning. Varje skiva mäter 2x5,5 meter. Innan glaset frästes fram togs individuella mått av varje fack, varefter skivorna skars ut i parallelltrapetsform. Total yta 5,5x100 meter.

Skyddsräckets  splitterfri lösning med opalt upplyst Hammerglass utgör en effektiv barriär mellan resenärer och inkommande bussar. Portarna ut till påstigningsområdet har försetts med skjutdörrar i screentryckt Hammerglass.

Installation
2016

System
Hammerglass Opal 12 mm
Hammerglass L-profil
Hammerglass Fixpoint

Beställare
Täby Kommun genom NCC

Entreprenad
Landskapslaget/NCC

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Stänkskydd längs hela Hägerstens-viadukten

Det 800 meter långa stänkskyddet längs Hägerstens-viadukten fungerar även som bullerskärm.

Läs mer
EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

EL-skyddstak vid järnvägsviadukt

Hammerglass moderna EL-skyddstak ersätter den äldre modellen av takskydd i plåt. Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind- och tåglast.

Läs mer
100 m långt busstak i Täby Centrum

100 m långt busstak i Täby Centrum

Under Landskapslagets ledning fick Hammerglass AB påverka utformning och teknisk lösning för den nya bussterminalen i Täby Centrum.

Läs mer