Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>

Hammerglass på 2 minuter

Utvecklingen av Hammerglass AB startade 1993. Då arbetade vi för att minska kostnaderna för glaskross. Efter att ha tagit fram tilläggssystem för utvändigt montage av okrossbart fönsterglas började vi fundera på att utveckla ett isolerglas med samma okrossbara egenskaper. Projektet lyckades och Hammerglass AB kan idag kan lämna 5 års full isolerglasgaranti på Hammerglass Isoler. Verksamheten har sedan dess breddats och består idag av tre affärsområden: Fastighet, Infrastruktur och Automotive. Med dotterbolag i Norge, Danmark och Tyskland levererar vi till de nordiska länderna, samt på export till utvalda länder inom utvalda produktområden.

Affärsidé

Hammerglass AB erbjuder trygghet och säkerhet genom att tillverka och leverera kundspecifika okrossbara glasningslösningar.

Vår vision

Hammerglass AB skall bli den ledande tillverkaren och den naturliga leverantören av okrossbara glasningslösningar på den globala marknaden. För att nå vår vision skall vi:

 • Producera och leverera produkter som alltid uppfyller kundens krav
 • Minska kvalitetsbristkostnader genom att kontinuerligt förbättra vårt verksamhetssystem
 • Reducera negativ miljöpåverkan i vår produktion samt öka den positiva miljöpåverkan som användningen av våra produkter medför
 • Förebygga risker för arbetsskador, sjukskrivning och olyckor
 • Förebygga risker för dataintrång och säkra våra data vid datorhaveri
 • Säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande lagstiftning, samt krav i internationella standarder vad gäller ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet
 • Säkerställa att vi har spetskompetens inom skyddsglasområdet genom att aktivt investera i forskning och utveckling
 • Säkerställa att alla, såväl inom företaget som hos våra underleverantörer, arbetar efter företagets uppsatta verksamhetspolicy och mål samt medverkar till våra åtaganden inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

Våra kärnvärden

 • Tillförlitlighet - Underpromise, overdeliver
 • Kompetens - Hög produkt- och marknadskunskap
 • Engagemang - Vi skall vara Tillgängliga, Inspirerande, Motiverade, ha Arbetsglädje, vara Utvecklingsbara

Med kvalitet menar vi

 • Rätt produkt, godkänd och levererad i rätt tid
 • Offerter, ritningar och betalningar i tid

ISO 9001

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vårt ledningssystem beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundens behov. Vår organisation uppfyller de krav för kundfokus, ledarskap, engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut samt relationshantering
som finns uppställda i ISO-standarden.

ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vårt miljöledningssystem är en naturlig del av den dagliga verksamheten, och underhålls löpande.

PPAP - Production Part Approval Process

PPAP används av underleverantörer till fordonsindustrin för att visa att alla kundtekniska konstruktions- och specifikationskrav är korrekt förstådda av leverantören, och att den produkt som produceras konsekvent kan uppfylla dessa krav. Hammerglass AB tillämpar PPAP i alla processer.

Secured By Design

Hammerglass AB är innehavare av ”Secured by Design”-licens. SBD är ett brittiskt polisinitiativ för förbättrad säkerhet i byggnader och deras närmaste omgivning, i avsikt att ge säkra bostäder, arbetsplatser, handels- och besöksområden.

Högsta kreditklass

Högsta kreditklass utfärdades 2019-11-26 till Hammerglass AB. Företaget har kreditklass 5, och en risk mindre än 0,10% att hamna på obestånd inom 12 månader. Sammanställningen är gjord av kreditupplysningsföretaget Syna. Analysen bygger på en statistisk modell framtagen för att bedöma det individuella bolagets obeståndsrisk. MER>>

MästarGasell 2019

MästarGaseller är företag som har utsetts till Gasell-företag minst tre gånger under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Hammerglass AB utsågs till Gasell-företag 2011, 2012, 2013 och 2014. I Gasell-undersökningen utgås alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga Gasell-kriterier:

 • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen
 • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • Sunda finanser