Affärsområden

Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross. Vår verksamheten består idag av tre affärsområden: Fastighet, Infrastruktur och Automotive.

Hammerglass INFRASTRUKTUR

Permanenta okrossbara glasningslösningar för modern samhällsbyggnad. Skivornas låga vikt och hårda yta gör Hammerglass till ett populärt val vid såväl projektering som vid utbyte av befintliga glas. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Bullerskärmar, väderskydd, tak- och vägglösningar för resecentrum, GC-tunnlar och broar är några exempel på våra infrastrukturprojekt.

Hammerglass FASTIGHET

Fokus på fönster- och dörrlösningar för att förhindra inbrott och vandalism, samt skydda mot beskjutning och explosion. Ett helt system av okrossbara rutor för nybyggnation, byte av glas samt sekundärglasning.

Hammerglass AUTOMOTIVE

Okrossbara rutor för alla typer av entreprenadmaskiner, med fokus på säkrare förarmiljö. Våra lösningar bidrar till ökat personskydd och minskad risk för oplanerade driftstopp. Hammerglass kan fås som ersättningsrutor till de flesta vanligt förekommande maskiner. Explosionstestade rutor i patenterade system.