Hammerglass personal

Ordermottagning Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 761-47 30 90
Torbjörn Timmermans
Affärsområdesansvarig Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 733-54 00 25
Skype: tohammerglass
Patrik Olsson
Säljkontakt Sverige Syd
Mobil: +46 (0) 761-47 30 90
Skype: pohammerglass
Thomas Holgersson
Säljkontakt Sverige Mellan-Norr
Mobil: +46 (0) 703-87 77 89
Pelle Hamgård
Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 732-00 50 00
Andreas Olsson
Montage
Mobil: +46 (0) 704-94 84 64