Hammerglass personal

Ordermottagning Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 703-87 77 89
Torbjörn Timmermans
Affärsområdesansvarig Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 733-54 00 25
Skype: tohammerglass
Patrik Olsson
Försäljningsansvarig Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 761-47 30 90
Skype: pohammerglass
Bo Lennerhov
Säljkontakt Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 703-90 16 50
Mats Gustafsson
Ordermottagning Hammerglass Fastighet
Mobil: +46 (0) 703-87 77 89
Johan Östin
Regionsansvarig Hammerglass Norge
Mobil: +47 468 46 434
Kim Walbom
Regionsansvarig Hammerglass Danmark
Mobil: +45 2835 5328
Andreas Olsson
Montage
Mobil: +46 (0) 704-94 84 64