Hammerglass på 2 minuter

Hammerglass AB erbjuder okrossbara glasningslösningar för alla miljöer med behov av ett skydd mot glaskross eller inbrott. Våra glasningslösningar lämpar sig väl för fastigheter, entreprenadmaskiner, bullerskydd, väderskydd, arenor etc. Bland målgrupperna finns kommuner, skolor, butiker, köpcentra, företag och offentliga organisationer samt privatpersoner vars kostnader för att ersätta glasrutor kan bli mycket kännbara.

Historik

Utvecklingen av Hammerglass AB startade 1993. Då arbetade vi tillsammans med Göteborgs stads eget försäkringsbolag Göta Lejon för att hitta ett sätt att minska kostnaderna för glasskador. Uppdraget var väldefinierat: "Hitta en lösning eller så börjar vi mura för fönstren". Efter att ha tagit fram tilläggssystem för utvändigt montage av okrossbart fönsterglas började vi fundera på att utveckla ett isolerglas med samma okrossbara egenskaper. Projektet lyckades och Hammerglass kan idag kan lämna 5 års full isolerglasgaranti på Hammerglass Isoler. Det unika ytskiktet som alla Hammerglass-rutor är belagda med ger glasen ett utomordentligt repskydd, samt ett 99,96%-igt UV-skydd.

Affärsidé

Hammerglass AB erbjuder trygghet och säkerhet genom att tillverka och leverera kundspecifika okrossbara glasningslösningar.

Vår vision

Hammerglass AB skall bli den ledande tillverkaren och den naturliga leverantören av okrossbara glasningslösningar på den globala marknaden. För att nå vår vision skall vi:
- Producera och leverera produkter som alltid uppfyller kundens krav
- Minska kvalitetsbristkostnader genom att kontinuerligt förbättra vårt verksamhetssystem
- Reducera negativ miljöpåverkan i vår produktion samt öka den positiva miljöpåverkan som användningen av våra produkter medför
- Förebygga risker för arbetsskador, sjukskrivning och olyckor
- Förebygga risker för dataintrång och säkra våra data vid datorhaveri
- Säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande lagstiftning, samt krav i internationella standarder vad gäller ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet
- Säkerställa att vi har spetskompetens inom skyddsglasområdet genom att aktivt investera i forskning och utveckling
- Säkerställa att alla, såväl inom företaget som hos våra underleverantörer, arbetar efter företagets uppsatta verksamhetspolicy och mål samt medverkar till våra åtaganden inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

Våra kärnvärden

Tillförlitlighet - Underpromise, overdeliver
Kompetens - Hög produkt- och marknadskunskap
Engagemang - Vi skall vara Tillgängliga, Inspirerande, Motiverade, ha Arbetsglädje, vara Utvecklingsbara

Med kvalitet menar vi

- Rätt produkt, godkänd och levererad i rätt tid
- Offerter, ritningar och betalningar i tid

ISO 9001 och ISO 14001

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 NamnStorlek
Verksamhetspolicy 110.75 Kb