Elskyddstak för järnväg

Hammerglass AB har i samarbete med Trafikverket tagit fram ett modernt elskyddstak över kontaktledningar för att ersätta de gamla takskydden i plåt. Elskyddstaken är hållfasthetsberäknade utifrån snö-, vind- och tåglast. Hammerglass-skivornas släta yta gör att smuts och föroreningar regnar bort. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden.

Elskyddstak räddar liv

Risken för el-olyckor med svåra personskador som följd är alltid överhängande i närheten av högspänning och kontaktledningar. Taklösningen i okrossbart Hammerglass följer de nya elskyddsriktlinjerna för elskyddstak vid montage på bro över järnväg. Konstruktionen smälter in i omgivningen, och utgör samtidigt en tät barriär ner mot strömförande ledning.

  • Tät barriär mot strömförande ledning
  • Hållfasthetsberäknat utifrån snö-, vind och tåglast
  • Utförandeklass EXC2 eller EXC3

Konstruktion och montage

Våra taklösningar består av 12 mm Hammerglass monterat i vinklat stolpsystem bultat i sidan av brons kantbalk. Vid brorenovering eller nybyggnation monteras stolpen med fotplatta under räckesstolpen. Taket utmattningsberäknas genom simulering av vindlast från tåg, samt snö- och vindlast och följer även kraven för bullerskärmar ställda i CE-normen EN-14388. Lösningen är vatten- och petsäker och kan tillverkas i utförandeklass EXC2 eller EXC3. Vi kan åta oss hela entreprenaden med demontering av befintligt skyddstak, samt montage av nytt elskyddstak i Hammerglass. Våra konstruktörer tillhandahåller färdiga dwg-ritningar med infästningslösningar.