Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>

Bullerskydd

Hammerglass AB erbjuder CE-märkta bullerdämpningslösningar för väg, bro och järnväg. Skivornas låga vikt och hårda yta gör Hammerglass till ett populärt val vid både projektering och utbyte av glas. Nanoteknologi bidrar till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Hammerglass Bullerskydd finns monterat i broräcken och trafikdelare samt längs vägar och järnvägslinjer i Sverige, Norge och Finland. Läs mer om våra projekt under menyfliken REFERENSER>>.

CE-märkning av bullerskärmar

Bullerskärmar längs vägar skall vara CE-märkta enligt SS-EN 14388 – oavsett om de är tillverkade i trä, aluminium, glas eller plast. Enda undantaget från CE-märkningskravet är skärmar som byggs på plats av lösvirke. Produceras däremot elementen i fabrik, skall skärmen CE-märkas. Att en skärm är CE-märkt innebär dock inte automatiskt att det är en kvalitetsprodukt eller att den fyller de krav beställaren önskar tillgodose. Poängen med CE-standarden är att det skall bli enklare att ställa krav, då alla produkter har testats eller beräknats utifrån samma måttstock, men kraven måste preciseras för att kunna ge någon mening i förhållande till den produkt som levereras. Hammerglass bullerskärmar är CE-märkta enligt gällande standard.

Bullerdämpning

Effekten av en bullerskärm beror dels på skärmens höjd och tjocklek, dels på de förbipasserande fordonens hastighet. En effektiv bullerskärm är 4-6 meter hög. Vi kan hjälpa till med en akustikberäkning för att ta fram exakt hur hög skärmen bör vara utifrån lokala förutsättningar. Chalmers Tekniska Högskola har utifrån Harmonoise-modellen simulerat ljudreduktion under olika förhållanden. Simuleringen används flitigt av kommuner och konstruktörer för att ge en förhandsbild av den färdiga lösningen.

Hammerglass-dimension Bullerdämpning
Hammerglass 8 mm 31 dBRw
Hammerglass 10 mm 32 dBRw
Hammerglass 12 mm 34 dBRw
Hammerglass 15 mm 35 dBRw
Hammerglass 17 mm 36 dBRw

Hammerfoam bullerabsorbent

Hammerfoam levereras som ett komplett bullerabsorberande system för montage på bro, på mur, längs väg eller järnväg. Systemet utgår från en färdigmonterad Hammerglass Mark- eller Bro-lösning som kompletteras med en högabsorberande matta som kläms fast på Hammerglass-skivan. Hammerfoam vänds in mot spårsidan för järnväg eller mot vägsidan vid väg. På utsidan skärmen sitter den vandalsäkra Hammerglass-skivan som dessutom går ner ca 20 cm i mark. Hammerfoam är flamskyddat, UV-beständigt samt åldersbeständigt. Tål kemikalier och högtryckstvätt vid graffitisanering. Hammerfoam absorberar ej vatten.

Stolpar och infästningssystem

Hammerglass Bullerskydd passar till de flesta av marknadens befintliga stolpar och infästningar. Vi tillhandahåller även egna system i varmförzinkat stål. Stolparna kan fästas i broräcken, på plintar eller på mur. Hammerglass-skivorna är oftast i 12 mm tjocklek. Innan skivorna kapas mäts varje fack individuellt vilket möjliggör tillverkning av skärmar som följer marknivån. Bullerskärmen behöver därför inte trappas vid nivåförändringar. Höjd och utformning tas fram för varje projekt. Skivorna säkras med wire eller genomgående bultinfästning. Skivorna kan även förses med mönster, vanligen ett opalt tryck mot fågelkollisioner. Tekniken tillåter även tryck i upp till 4 färger, lämpligt för exempelvis stadsvapen eller mönster som kan upprepas med jämna mellanrum. Hammerglass-skivorna kan även beställas i opalt utförande eller helfärgade i önskad kulör. Samtliga former av tryckt eller färgat Hammerglass kan med fördel förses med belysning för att skapa iögonfallande effekter. Broar, tunnlar och räcken blir till ljuspunkter i nattmörkret.

SYSTEM MARK-2

Komplett system för montage i bultgrupp i mark eller på mur, längs väg eller järnväg. Systemet är CE-märkt. Varmförzinkade fyrkantstolpar med markplatta för bottenmontage. Kan monteras på stödmur eller med jordankare. Hammerglass-skivorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, samt säkras med wire i ovankant. Vid montage på bultgrupp i mark kan skivorna med fördel grävas ner ca 20 cm för att förhindra ljudspridning under skärmen. Hammerglass-skivorna monteras på insidan av stolparna (mot väg). Kan levereras i upp till 6 meters höjd.

SYSTEM BRO-2

Komplett system för montage på broståndare längs väg eller järnväg. Varmförzinkade stolpar för sidomontage i broståndare. Hammerglass-skivorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, samt säkras med wire i ovankant. Hammerglass-skivorna monteras på utsidan av stolparna med utvändig stödplatta och genomgående bultinfästning. Montaget utförs från insida bro.

SYSTEM BRO-3

Komplett CE-märkt system för montage på utsida av kantbalk på väg- eller järnvägsbro. I normalfallet vinklas skärmen utåt så att vägräckets arbetsbredd kan bibehållas. Hammerglass-rutorna kläms in mellan en VKR-stolpe och en kraftig klämprofil, samt säkras med wire i ovankant. Kan levereras i upp till 6 meters höjd.

Konstruktion och montage

Tag med oss i dialogen redan vid idé-stadiet. Våra konstruktörer tar fram ritningar och förslag till funktionella lösningar. Vi lämnar gärna anbud på kompletta projekt: Måttskuren Hammerglass, stolpar, infästningssystem och montage.

  • Skivorna måttproduceras efter att stålskelett etc är färdigmonterat
  • Färdiga lösningar för infästning och montage
  • 300 ggr starkare än glas
  • Halva glasvikten
  • Inget glaskross
  • Minimalt underhåll
  • Fri sikt mot omgivningen