Hammerglass Infrastruktur

Hammerglass INFRASTRUKTUR omfattar permanenta okrossbara glasningslösningar för modern samhällsbyggnad. Skivornas låga vikt och hårda yta gör Hammerglass till ett populärt val vid både projektering och utbyte av glas. Nanoteknologi möjliggör enkel graffitisanering samt bidrar till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år.