Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>
INFRASTRUKTUR 2020-09-03

Kravaller i Malmö – Hammerglass stod emot

En är helt krossad, en är i princip intakt. Dessa två elektroniska tavlor för kollektivtrafiken i Rosengård såg ut såhär efter kravallerna i Malmö den 28 augusti. Skånetrafikens tavla är skyddad av Hammerglass.

Vi är extra stolta när våra produkter gör skillnad i situationer som spårar ur, det är just därför vi arbetar så hårt med att hela tiden förbättra och förfina och använda oss av det allra bästa polykarbonat som finns att få tag i. Med det bygger vi skräddarsydd säkerhet - i stort som smått. Vi skyddar personal inne på polisstationer och ambassader, förare i glashytter i entreprenadmaskiner och konstverk som lättar upp stämningen i en annars dyster gångtunnel. Vi skyddar hörseln med våra unika bullerskärmar. Och vi motar tjuven som försöker bryta sig in genom våra säkerhetsfönster. Stenkastning, smällare och bengaler en mörk natt i Rosengård är ingen större match för Hammerglass. Vi kan tyvärr inte göra särskilt mycket åt förekomsten av illgärningar – men vi gör det vi kan bäst för att minska effekten av dem.


2020-06-11

Slösa inte mer skattemedel på trasiga busskurer!

Landets kommuner lägger varje år enorma summor på vandaliserade busskurer. I den ekonomiska livscykeln för ett demolerat väderskydd ingår sanering av glaskross och graffiti, beställning av nytt glas och montering. En tidsödande och omständlig process som i många fall görs helt i onödan, eftersom kuren utsätts igen och igen. Det vore en sak om det inte fanns hållbara alternativ på marknaden – men det gör det!

Hammerglass är specialister på okrossbara glaslösningar och har tagit fram och testat en busskur som är den enda i sitt slag, inte bara delvis okrossbar – utan helt och hållet omöjlig att förstöra. Kuren är gjord i kraftigt varmgalvaniserat stål, till skillnad mot de flesta andra på marknaden som tillverkas i aluminiumprofiler. Den levereras med okrossbara paneler, 300 gånger starkare än glas, med ett specialdesignat infästningssystem som hindrar att panelerna sparkas ut. Skivorna brinner inte och deras nanobehandlade, glatta yta är sämsta tänkbara underlag för klotter.

Kuren börjar spara pengar så snart den kommit på plats. Pengar som kan läggas på annat.

Bakom vandaliseringen ligger ett psykosocialt problem som Hammerglass inte kan lösa, men vi kan angripa saken från andra hållet. Vi kan göra dådet verkningslöst. Alltså tråkigt. Om kuren inte går sönder så är chansen stor att försöken upphör, ingen buse riskerar att känna sig bortgjord.

I det här fallet är vi bara en upphandling ifrån att bidra till ett mer hållbart samhälle – låt oss göra det tillsammans.

URVAL VANDALISERADE BUSSKURER - FAKTA 2019

  • Göteborgs randkommuner betalade räkningar på sammanlagt 1,4 miljoner kronor.
  • Hallandstrafikens nota landade på 800 000 kr.
  • I Södertälje gick 2 miljoner kronor till spillo.
  • Skånetrafiken hamnade back med att laga sina väderskydd eftersom lagret av nya rutor tog slut.
  • I Östersunds kommun tog man beslutet att inte laga trasiga kurer alls under en period, eftersom det inte kändes lönt.
  • Det mest hårresande exemplet kommer från Sala kommun, där 21 busskurer slogs sönder under samma helg i oktober.

Kostnaden för att byta en enda krossad ruta ligger kring 1 400 kr.


2020-06-11

Personer som har högriskarbeten ska kunna känna sig trygga på jobbet

Patrik Olsson är säkerhetsexpert på fastighetssidan och har arbetat med många unika fall av olika sorters högriskbyggnader. När det gäller landets polisstationer är nu fler än 50 säkrade med Hammerglass.

– Beställningarna har förändrats mycket, framför allt när det kommer till skyddsklasserna. Där har kraven ökat, man efterfrågar en enkel lösning som kan installeras smidigt i fastigheten och som ger ett högt skydd. Hammerglass produkter uppfyller båda kategorierna och det är ett betyg som spridit sig.

Patrik Olsson säger att det blivit allt vanligare att kunden beställer beskjutningsskydd för att uppnå den högsta säkerheten på glasen, samt en komplett lösning med karm och montage.
– De scenarion man vill undgå är ju i första hand inbrott via fönster och glasdörrar och det gör man oavsett var Hammerglass-skivan monteras, på insida eller utsida. Väljer man att montera den som ytterruta så är glaskross ett minne blott, detta är den vanligaste lösningen då den stoppar vandalismen. Frågar man mig så är vandalismen ett av de riktigt stora problemen i dagens samhälle.

Att montera skyddsglasen tar inte lång tid i anspråk, handlar det om en Add-On-ruta så kan man räkna med cirka en timme – inte mycket för att öka en människas känsla av trygghet. Samma tid gäller för ett byte av en isolerglaskassett, den senare gör ingen åverkan på vare sig karm eller fasad och alla produkter smälter in i det tidigare utseendet.

Patrik Olsson bidrar gärna till kundens riskanalys innan beställning görs.
– Att tillsammans med kunden besöka deras lokaler och göra en okulärbesiktning är det viktigaste steget innan man påbörjar ett projekt, många gånger vet kunden bara att det behövs skydd, men inte i vilken omfattning. Här kommer mina många år i branschen väl till pass och jag drivs av att guida fram den bästa lösningen för kunden och lokalen.

Kostnaderna för Hammerglass isolerglas är något högre än andra skyddsglas på marknaden, men det är en investering som i slutändan blir till vinst eftersom montaget blir billigare. Den låga vikten och enkelheten i installationen sparar mycket arbetstid, och därefter tillkommer bonusen i att inte behöva betala för sanering av glaskross eller annan typ av vandalisering.

Att säkra tillvaron för de som ägnar sitt arbetsliv åt att skydda andra, hur känns det?
– Det är en av dom roligaste och mest betydelsefulla sakerna med mitt jobb, att få personer som har arbeten med hög risk att känna sig trygga när dom är på sitt kontor.

Hur ser du på framtiden för skyddsglas?
– Jag tror den är ljus och för Hammerglass del så har vi ett starkt varumärke med garantier och certifikat som ingen annan har.


2020-06-11

Hälften av alla poliser vill ha säkrare stationer

Just nu gör Polisen en satsning för att öka sitt medarbetarskydd och där ingår säkra glas i dörrar och fönster i landets polisstationer.

Gängkriminalitet, droghandel, segregation och allmänt missnöje blandat med ett samhälle där psykisk ohälsa ökar är faktorer som polisen ser och tampas med dagligen, dygnet runt. Ingen vet heller vart den nya samhällskrisen kring Covid 19-viruset ska utmynna i.

Enligt en rapport från Polismyndigheten så upplever 63 % att hot och öppet våld mot poliser ökat de senaste två åren, och att brotten ligger på en grövre nivå än tidigare. Det som i första hand kan låta som en amerikansk film är numera dokumenterad vardag:  en polisbil sprängs av en handgranat utanför ett polishus i Malmö, entrén till polishuset i Helsingborg totalförstörs i en kraftig explosion, en grupp poliser utsätts för en handgranatattack på väg ut från polishuset i Uppsala. I samband med att specialinsatser sätts in mot gängkriminalitet ökar alltid risken, en vetskap som alla som går till arbetet inom polisens fastigheter bär med sig och påverkas av.

Rikspolischef Anders Thornberg har kommenterat läget: ”Det är en mycket allvarlig utveckling att poliser upplever att de utsätts för än mer hot och våld när de gör sitt jobb. Vi möter ett allt hårdare klimat i många områden. Så blir det när vi jobbar offensivt.”

Även på fastighetssidan ser man ett förhöjt antal brott i form av vandalism och explosion och Hammerglass har hittills bidragit med okrossbara glasningslösningar till ett 50-tal stationer i landet.
– På Hammerglass ser vi en tydlig skillnad i polisens behov av skydd. När vi började för 15 år sedan var det nästan uteslutande fråga om att skydda sig med en invändigt monterad film så att inte glaskross skulle komma in i lokalen. Nu är film helt ute ur bilden och minimumkravet är Hammerglass invändigt eller utvändigt. I allt fler stationer krävs det skottsäkra glas med explosionsskydd som klarar en mindre bilbomb, säger Hammerglass VD, Bengt Nilsson.

Polismyndighetens säkerhetschef, Ari Stenman, håller med:
– Omvärldsläget gör att den rådande hotbilden bedöms ha förändrats och därför behöver säkerhetsåtgärderna anpassas efter den, konstaterar han.

Anpassningen görs i ett särskilt projekt med syfte att förbättra medarbetarskyddet, ett arbete som ska vara klart i juni 2021.
– Medarbetarskyddet är en prioriterad fråga inom polisen och vi jobbar med en mängd olika förslag: allt ifrån författningsändringar till förbättrad fysisk säkerhet och här ingår säkra fönster och glas som en konkret åtgärd bland många, fortsätter Ari Stenman.

I ett enkätsvar* kring påverkansförsök mot poliser svarade 50% av de tillfrågade poliserna att en åtgärd som skulle göra skillnad vore att ”stärka säkerheten vid polisbyggnader och personalparkeringar genom bättre fysiskt skydd”.

* 13 710 polisanställda besvarade Polismyndighetens enkät i maj till juni 2018. Svarsfrekvensen var 64 procent.