Hammerglass 2017-12-05

Hammerglass skyddar även polisstationer

Vid nybyggnation av polisstationer, skolor, butiker med mera levereras Hammerglass-rutor i färdiga karmlösningar från fönster- och dörrtillverkare. Gäller det förstärkning av befintlig fastighet monteras rutorna utanför eller innanför befintliga fönsterglas – som ett osynligt galler. Företagets lösningar skyddar redan ett 20-tal polisstationer i södra Sverige, förutom de tusentals andra fastigheter som sedan 1994 skyddats med Hammerglass.

 • 300 gånger starkare än glas
 • Färdiga lösningar för fastighet och fordon
 • Skyddar mot bombdåd, skott, vandalism och inbrott

Skyddar mot explosioner och skott

Många utsatta lokaler har tidigare skyddats med säkerhetsfilm som klistras på insidan av rutan. Denna film ger skydd mot inkastning och kan även skydda mot explosioner i mycket begränsad omfattning (max klass ERP1). Dagens hotbild ser annorlunda ut. En bilbomb med flera hundra kilogram sprängmedel trycker in rutor i flera kvarters omkrets. Hammerglass har testats med laddningar motsvarande 100 kg TNT från 14 meters håll. Den svaga punkten blir då infästningen av karmen i fastigheten. Med hjälp av karmankare och hållfasthetsberäkningar finns dock lösningar för de flesta fasadtyper. Själva skyddet utgörs av en 12 mm Hammerglass-ruta som endast väger 14,4 kg/kvm.

En vanlig Hammerglass-ruta står emot skott från enklare handeldvapen. Vid allvarligare hotbild finns Hammerglass i laminerad splitterfri version som även skyddar mot höghastighetsvapen (skyddsklass BR6-NS).

Extra skydd för utryckningsfordon

Sedan 5 år tillbaka sitter det Hammerglass-rutor i 100-tals ambulanser som användas över hela Norden. Genom ett unikt samarbete med försvarskoncernen Hutchinson erbjuds att efterutrusta fordon...

 • ... som inte fattar eld och inte får nämnvärt högre kupétemperatur om det kastas brandbomber
 • ... där rutorna inte kan slås sönder
 • ... där bränsletanken inte kan skjutas sönder
 • ... kan köra 10 mil med sönderskjutna däck

Fordonen kommer att brukas både som utryckningsfordon och som privata skyddsfordon för politiker, företagsledare, ambassadpersonal etc. Det går även att eftermontera hela eller delar av skyddsutrustningen på befintliga fordon.


Hammerglass 2018-02-27

Omsättningen ökade med 80 procent 2017!

Under drygt tio år har Hammerglass AB i Förslöv jobbat intensivt med att utveckla och certifiera sina okrossbara rutor, och bevisat att användningsområdena är många. Ett arbete som visat sig vara helt rätt och nu har marknadens efterfrågan gett bolaget lön för mödan. Hammerglass från Bjäre har nu världen som spelplan.

Företaget producerar okrossbara rutor som kan appliceras inom många olika användningsområden. Pansarglas har funnits länge men är tungt och dyrt. Nu finns alternativ i plast som levererar samma säkerhet - eller bättre - till en lägre kostnad. Det är huvudsakligen två typer av plast som används i rutor istället för glas. Den ena är akrylplast (mer känd som plexiglas), som är 30 gånger starkare än glas men repkänslig. Den andra är polykarbonat, som Hammerglass produkter baseras på, och som är 300 gånger starkare än glas.
– Vår lösning har en unik ytbehandling som är väldigt tålig, och som dessutom möjliggör produktion av isolerglas. Det är vi det enda företag i världen som gör just nu, inleder Hammerglass VD Bengt Nilsson. Vår affärsidé är att ta fram kund- och projektspecifika glaslösningar till kunderna. I motsats till plastgrossister - vars affärsidé är att sälja så många ton plast som möjligt - tror vi att det är i förädlingsvärdet man kan tjäna pengar, och det visar sig nu vara en bra strategi. Vår vision är att finnas globalt och vara ledande inom vår nisch.

Produktutvecklingen av materialet och dess ytskikt påbörjades i mitten av 90-talet, bolaget Hammerglass AB bildades 2006
Produktutvecklingen av materialet och dess ytskikt påbörjades i mitten av 90-talet, bolaget Hammerglass AB bildades 2006

Från dag ett har bolaget lagt stora resurser på tester och certifieringar för att få produkten godkänd hos beslutsfattare, konsulter, arkitekter med flera.
– Det är ett jättearbete för ett litet företag som oss. Det är inte bara de svenska certifieringarna utan även de internationella som behövde komma på plats. Under de senaste tio åren har vi investerat alla våra egna medel på just detta. Vi har inte varit intresserade av att visa fina vinster, utan återinvesterat allt i produktutveckling. Att vi klarat det utan externt kapital känns idag mycket bra, fortsätter Bengt.

"Okrossbart passar på väldigt många områden"

Produkten har väldigt många tillämpningsområden och bolaget har sammanfattat dem till tre huvudområden: Fastighet med inbrottssäkra fönster och dörrar, beskjutningssydd, explosionsskydd, Infrastruktur (okrossbara bullerskärmar, broräcken, väderskydd etc) och slutligen Automotive med skyddsrutor för bl a entreprenadmaskiner och utryckningsfordon. Senaste året har affärsområdet Automotive tagit fart. Hammerglass AB har varit delaktiga i att ta fram en certifieringsstandard för rutor till entreprenadmaskiner. Vid bergarbeten där det ingår sprängningsarbete händer det då och då att explosionsladdningar inte löst ut och sedan sprängs dessa när maskinerna ska ta hand om massorna. Då hjälper det inte att ha ett metallgaller framför rutorna i maskinen. Nyligen upprättade hårdare krav från Arbetsmiljöverket stipulerar att alla ska ha en säker arbetsplats, och då även maskinoperatörerna.
– Vi har tagit fram skräddarsydda lösningar för många olika maskiner, så att man enkelt kan byta ut de befintliga rutorna runt hytten till rutor som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på explosions- och splitterskydd.

Bengt Nilsson vid en okrossbar framruta till en grävmaskin
Bengt Nilsson vid en okrossbar framruta till en grävmaskin

Ett antal stora entreprenadföretag har nu sett värdet av Hammerglass lösning vilket mynnat ut i en stor efterfrågan.
– Vi har jobbat hårt med detta under några år, och nu kommer vår lösning med i ordinarie tillbehörssortimentet hos tre av de största tillverkarna av entreprenadmaskiner. Vi ser en ökad efterfrågan och här har vi stor potential att växa.

"Lukrativa samarbeten och en stororder bäddar för framgång"

Hammerglass AB fick ordentlig fart på affärerna under 2017 då omsättningen ökade med 80 procent på ett år till drygt 74 miljoner kronor, med en vinstmarginal på 13 procent.
– Allt arbete vi lagt ner under många år, både på produktsidan och marknadssidan, gav effekt på samma gång. Det blev en typ av ketchupeffekt och det visade sig i orderingången, berättar Bengt. Vi har nu stora projekt i England och även i Mellanöstern. Sedan har vi levererat mycket till Ghana. Vi har en återförsäljare där som har bra kontakt med en förmögen prins som bestämde sig för Hammerglass till flera stora projekt. Till Canada ska vi nu leverera 6000 rutor till skolor och vi har en del affärer med Sydafrika.

Flest projekt finns dock i Sverige. I Kalmars kommun har Hammerglass nyligen satt upp ett bullerskydd mellan en större väg och ett naturområde som nu projekteras för bostäder.
– Det är en 750 m lång, och 4-6 meter hög bullerskärm som möjliggör helt ny bebyggelse. Utan detta bullerskydd hade de inte fått tillstånd att bygga där. Nu kan de frigöra tomter på en fin plats trots att en väg ligger i närheten.

Okrossbara rutor är även efterfrågat av till exempel polisstationer, psykvård och fängelser som är exempel på skyddsobjekt som Hammerglass levererar lösningar till. Framtiden ser ljus ut för bolaget och 2018 har börjat bra inom alla områden.
– Vi har precis fått en order värd 18 miljoner på skottsäkra och explosionssäkra glas till ett skyddsobjekt i Storstockholm. Det är en jätteorder för oss, och ska levereras under maj till oktober. Hela vår budget inom området Fastighet i Sverige täcktes av den ordern, och vi är bara i februari.

Expansion i sikte
Hammerglass växer kontinuerligt och har idag totalt 32 anställda. Under åren har bolaget vuxit och utökat sina lokaler i Förslöv. Med dagens utvecklingstakt kommer mer yta att behövas, och bolaget hoppas kunna vara kvar i Förslöv.
– Vi har lite yta kvar här och kommer nog att bygga ut lite under närmaste tiden. Historiskt har vi haft väldigt bra dialog med kommunen angående bygglov och annat så vi hoppas att det fortsätter så att vi kan utvecklas på ett smidigt sätt, avslutar Bengt som har stora förhoppningar inför 2018.

Text & foto: Peter Jakobsson
Publicerad i Bjäre.nu 2018-02-23
Läs hela artikeln>>


"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln. Kloten symboliserar kaos och olika sinnesstämningar.
"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln. Kloten symboliserar kaos och olika sinnesstämningar.
Infrastruktur 2018-01-18

Ännu en Malmötunnel har smyckats för säkerhetens skull

Nobeltunneln badar i ljus numera, den är dessutom smyckad med konst av elever och lokala konstnärer. Allt för att cyklister och fotgängare ska känna sig säkrare.

På torsdagen invigdes den tidigare så dystra tunneln gemensamt av eleverna på Kastanjeskolan och Sofielundsskolan, politiker, tjänstemän och konstnärerna. Förra året utsågs Malmö till världens femte bästa cykelstad. För att man som cyklist lätt ska kunna ta sig runt i staden krävs gång- cykeltunnlar. I Malmö finns ett åttiotal. Dessa tunnlar är i varierat skick och för ungefär femton år sedan började gatukontoret titta på hur man kan göra tunnlarna säkrare och tryggare. Först och främst har det handlat om att klippa ner buskar och träd som skymmer sikt i anslutning till tunnlarna, att måla tak och väggar samt att ha belysning dygnet runt.

Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden var med och invigde Nobeltunneln
Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden var med och invigde Nobeltunneln

– Det här är första gången vi använder Hammerglass som både är okrossbart och kan tvättas av med vatten om någon klottrar, sa Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare på gatukontoret innan han lämnade över invigningstalet till Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden.

Nämnden har satsat fyra miljoner kronor på att förvandla Nobeltunneln vid Södervärn från ett ställe man undvek till att kanske bli en mötesplats.
– Ni ska känna er stolta och skryt gärna med vad ni har gjort, sa Andreas Schönström till de unga konstnärerna.

Vivianne Ye ritade sitt bidrag när hon gick i sexan på Sofielundsskolan
Vivianne Ye ritade sitt bidrag när hon gick i sexan på Sofielundsskolan

Trettonåriga Vivianne Ye från Sofielundsskolan är en av eleverna som illustrerat tunneln. Hon blev förvånad över att hennes verk blev så stort i tunneln.
– Vi jobbade med A4-papper, säger hon.

Mårten Grön har gjort den ena väggen i Nobeltunneln
Mårten Grön har gjort den ena väggen i Nobeltunneln

Eleverna fick arbeta på temat rörelse. Ett tema som konstnären Mårten Grön bestämt.
Hans verk "Att färdas" pryder den ena väggen, elevernas den andra.
– Kloten representerar både kaos och dem som färdas i tunneln, säger Mårten Grön.

De runda målningarna på den gröna vägen har olika uttryck – från ljust, glatt till mörkt och intensivt.
– I dag är jag definitivt den, säger han och pekar på det största och gladaste klotet på väggen. Men en annan dag känner jag mig som någon annan.

Den uppfräschade gångtunneln vid Dalaplan nyinvigdes i april 2013 av Illmar Reepalu, med på bilden finns designern Frida Axelsson
Den uppfräschade gångtunneln vid Dalaplan nyinvigdes i april 2013 av Illmar Reepalu, med på bilden finns designern Frida Axelsson

Drygt trettio tunnlar i Malmö har likt Nobeltunneln fått extra utsmyckningar. De flesta med olika typer av konstverk som målningar och några tunnlar har klätts med mosaik. Just mosaik finns i gångtunneln under Dalaplan. Tunneln utsågs 2012 – av Belysningsbranschen – till värst i Sverige med motiveringen: "En fruktansvärd tunnel, som en mardröm som aldrig tar slut. Den kan sätta skräck i den modigaste människan."
– Belysningen var jätteviktig där, säger Torbjörn Anderson, projektledare på gatukontoret.

Enligt Torbjörn Anderson jobbar gatukontoret även med att förbättra tryggheten i de gång- och cykeltunnlar som går under Munkhättegatan.
– Det är ingen som vill gå där kvällstid, säger han.

Zlatans leende pryder en gång- och cykeltunnel vid Rosengård
Zlatans leende pryder en gång- och cykeltunnel vid Rosengård

Malmös kanske mest kända leende hittar man i en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Rosengård. Här finns Zlatans mun i kakel på ena väggen. På andra sidan har elever gjort handavtryck och det finns symboler för vind, sol, luft och vatten. Konstverken invigdes i maj 2006.

Text: Maria LovénLotta SatzPeter Frennesson
Bild: Peter Frennesson, Fredrik Jalhed, Johan Pihlemark
Publicerad i Sydsvenskan/HD 2018-01-11>>


Infrastruktur 2017-11-01

Bullerskärm med lövmönster är på plats!

Under sommaren har det arbetats flitigt med montaget av den 750 m långa skärmen vid E-22 i Kalmar. Då fåglarna flyger tätt i Kalmar-regionen har hela skärmen screentryckts med Hammerglass stiliserade LÖV-mönster som inflygningsskydd. Dessutom är 12 av de knappt 400 Hammerglass-skivorna i skärmen försedda med ett specialframtaget motivtryck för Kalmar-stad.

 • Transparent/genomskinlig okrossbar skärm
 • Naturnära mönster av stiliserade löv som inflygningsskydd för fåglar, samt specialframtaget motivtryck för Kalmar stad
 • Individuellt uppmätta parallelltrapets-skurna skivor följer terrängen istället för att skärmen trappas där marken lutar
 • Lätt att sanering av graffiti och smuts från vägen