Hammerglass 2017-12-05

Hammerglass skyddar även polisstationer

Vid nybyggnation av polisstationer, skolor, butiker med mera levereras Hammerglass-rutor i färdiga karmlösningar från fönster- och dörrtillverkare. Gäller det förstärkning av befintlig fastighet monteras rutorna utanför eller innanför befintliga fönsterglas – som ett osynligt galler. Företagets lösningar skyddar redan ett 20-tal polisstationer i södra Sverige, förutom de tusentals andra fastigheter som sedan 1994 skyddats med Hammerglass.

 • 300 gånger starkare än glas
 • Färdiga lösningar för fastighet och fordon
 • Skyddar mot bombdåd, skott, vandalism och inbrott

Skyddar mot explosioner och skott

Många utsatta lokaler har tidigare skyddats med säkerhetsfilm som klistras på insidan av rutan. Denna film ger skydd mot inkastning och kan även skydda mot explosioner i mycket begränsad omfattning (max klass ERP1). Dagens hotbild ser annorlunda ut. En bilbomb med flera hundra kilogram sprängmedel trycker in rutor i flera kvarters omkrets. Hammerglass har testats med laddningar motsvarande 100 kg TNT från 14 meters håll. Den svaga punkten blir då infästningen av karmen i fastigheten. Med hjälp av karmankare och hållfasthetsberäkningar finns dock lösningar för de flesta fasadtyper. Själva skyddet utgörs av en 12 mm Hammerglass-ruta som endast väger 14,4 kg/kvm.

En vanlig Hammerglass-ruta står emot skott från enklare handeldvapen. Vid allvarligare hotbild finns Hammerglass i laminerad splitterfri version som även skyddar mot höghastighetsvapen (skyddsklass BR6-NS).

Extra skydd för utryckningsfordon

Sedan 5 år tillbaka sitter det Hammerglass-rutor i 100-tals ambulanser som användas över hela Norden. Genom ett unikt samarbete med försvarskoncernen Hutchinson erbjuds att efterutrusta fordon...

 • ... som inte fattar eld och inte får nämnvärt högre kupétemperatur om det kastas brandbomber
 • ... där rutorna inte kan slås sönder
 • ... där bränsletanken inte kan skjutas sönder
 • ... kan köra 10 mil med sönderskjutna däck

Fordonen kommer att brukas både som utryckningsfordon och som privata skyddsfordon för politiker, företagsledare, ambassadpersonal etc. Det går även att eftermontera hela eller delar av skyddsutrustningen på befintliga fordon.


Automotive 2018-01-02

Besök oss på Arctic Entrepreneur

Hammerglass Automotive på mässa:
Besök oss på Arctic Entrepreneur
Monter 116
The Cube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

23-25 januari 2018


Infrastruktur 2017-11-01

Bullerskärm med lövmönster är på plats!

Under sommaren har det arbetats flitigt med montaget av den 750 m långa skärmen vid E-22 i Kalmar. Då fåglarna flyger tätt i Kalmar-regionen har hela skärmen screentryckts med Hammerglass stiliserade LÖV-mönster som inflygningsskydd. Dessutom är 12 av de knappt 400 Hammerglass-skivorna i skärmen försedda med ett specialframtaget motivtryck för Kalmar-stad.

 • Transparent/genomskinlig okrossbar skärm
 • Naturnära mönster av stiliserade löv som inflygningsskydd för fåglar, samt specialframtaget motivtryck för Kalmar stad
 • Individuellt uppmätta parallelltrapets-skurna skivor följer terrängen istället för att skärmen trappas där marken lutar
 • Lätt att sanering av graffiti och smuts från vägen

Alla fönster mot loftgångar och samtliga rutor på nedre botten är i tillverkade i okrossbara Hammerglass
Alla fönster mot loftgångar och samtliga rutor på nedre botten är i tillverkade i okrossbara Hammerglass
Fastighet 2017-04-01

Hammerglass i miljonprogrammets bostäder

Efter hand som bostäder i miljonprogrammet renoveras för miljarder, passar flera fastighetsägare på att säkra upp lägenheterna. Det installeras kraftigare dörrar och det används okrossbara isolerglas i fönsterrutorna. Svenska Bostäder är bland dem som satsar mest på att ge sina hyresgäster en trygg vardag.
– Projekten har till stor grad präglats av intryck vi fått från våra hyresgäster, säger Mattias Karlsson, projektledare samt beställarens representant vid Svenska Bostäder. Ett återkommande önskemål inför renoveringen var att bygga in solida, trygga lösningar. Det blir särskilt tydligt bland boende på bottenvåningen. Vi har därför valt att sätta Hammerglass i samtliga rutor i lägenheterna på nedre botten. Det är oerhört viktigt för oss att alla hyresgäster ska kunna känna sig säkra i sitt eget hem.

Annelie Nordgren vid Byggfab AB har varit projekteringsansvarig/byggledare vid renoveringen av Svenska Bostäders närmare 800 lägenheter i Husby och Tensta.
– Vi har valt att använda Hammerglass isolerrutor i samtliga lägenheter i bl a Kvarteret Molde i Husby samt Kvarteret Skänninge i Tensta. Redan vid projektstart var vi mycket angelägna om att de boende skulle uppleva större trygghet i sin vardag. Den tanken har präglat allt från färgsättning till materialval. Utanför alla dessa lägenheter går en loftgång, och det är allt för lätt att slå sönder köksfönstret och hoppa in i bostaden.

För att de boende inte skall märka någon skillnad mot vanligt glas har arkitekten valt att lägga Hammerglass som mitten-glas i 3-glas-kassetterna. De flesta fönstertillverkare har denna typ av fönsterlösningar, även om det i huvudsak varit SSC och Leiab som levererat till Svenska Bostäders renoveringar.
– Till en början var entreprenörerna som fick kontrakten skeptiska till den något dyrare lösningen med Hammerglass, men vi stod på oss och så här i efterhand har det gått väldigt bra och alla är nöjda. Det har till och med varit ett inbrottsförsök där tjuven misslyckades med att ta sig in genom rutan, så det fungerar bevisligen, avslutar Annelie.

Ökande försäljning till flerfamiljshus
Torbjörn Timmermans, Affärsområdesansvarig för Hammerglass Fastighet, har under de senaste par åren sett en tydlig och konstant ökning i försäljning av skyddsrutor till både flerfamiljsbostäder och vanliga villor.
– Sannolikt är det en kombination av att vi har lyckats nå ut med informationen om våra produkter - så vitt vi vet är vi är enda företaget i världen som levererar okrossbara isolerglas med full isolerglasgaranti - och att det faktiskt finns ett ökat behov av skydd mot inbrott och vandalism. Tydligast ser vi trenden i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även på små orter med återkommande incidenter väljer man nu att bygga bort säkerhetsproblemen. Rutorna är certifierade i klassen EN 356 P8B och väger ca 14 kg per kvm i 3-glasutförande. Motsvarande skydd med vanligt glas skulle väga ca 90 kg. Extrakostnaden för ett komplett projektfönster med Hammerglass är inte mer än ca 30%, så skall man ändå renovera så är inte valet så svårt, menar Torbjörn Timmermans.