Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>
2020-11-12

Kunder ställer skärpta miljökrav

Intervju med Niklas Nillroth, ordförande i CECE!

Vi tycker att CECE gjorde ett fantastiskt bra jobb på CECE Congress 2020 och vi följer deras insatser för branschen med stort intresse. Men vi har ett par egna frågor till deras ordförande, Niklas Nillroth, även miljö- och hållbarhetsdirektör för Volvo.

Hur är intresset för förarsäkerhet i branschen, tycker du?
– Förarsäkerhet är utan tvekan ett prioriterat område för flertalet av våra kunder och kundförväntningarna inom detta område ökar ständigt. Statistik visar att majoriteten av olyckorna och tillbuden sker då människor rör sig runt anläggningsmaskinerna på arbetsplatsen. Ett stort fokus ligger därför på att reducera denna typ av olyckor och det skulle möjligtvis kunna vara en anledning till att frågan om säkerhetsglas hittills fått mindre uppmärksamhet.

Är du rädd att miljön hamnar i skymundan av coronakrisen? Att branschen måste koncentrera sig på överlevnad här och nu, snarare än längre fram?
– Covid-19 har ju drabbat hela samhället mycket hårt, både ekonomiskt och mänskligt. Detta gäller förstås också oss tillverkare av anläggningsmaskiner. Det finns en risk för att investeringar i mer miljövänlig produktion och mer miljövänliga produkter i och med detta begränsas, men min känsla är ändå att så inte är fallet. Tvärtom är min bedömning att många tillverkare har sett över sina produkt- och investeringsplaner de senaste månaderna och då prioriterat framför allt satsningar på nya, transformativa teknologier, exempelvis elektrifierade, uppkopplade och autonoma maskiner som bidrar till effektivare och renare byggprocesser. Skärpta krav från kunder och större infrastrukturprojekt har förstås varit en viktig del i denna prioritering.

CECE jobbar under devisen ”Building trust” – att bygga tillit -  hur kan vi dela innovation och positivt framtidstänk sinsemellan?
– Jag tycker man ska se det som ett uttryck för CECE’s ambition att möjliggöra genomgripande innovationer inom bygg- och anläggningsbranschen genom ett utökat och transparent samarbete med många olika viktiga aktörer i branschen; Kunder, kundernas kunder, beställare, projektörer, leverantörer, myndigheter, forskningsinstitut med flera. En trend är att de riktigt stora genombrotten fås när de traditionella gränserna och reviren elimineras och långsiktiga och djupgående samarbeten skapas. ”Partnership is the new leadership” sägs det ju! För att få till detta är förtroende och tillit mellan aktörerna en förutsättning. CECE arbetar för att denna tillit ska finnas hos europeiska tillverkare av entreprenadmaskiner.


INFRASTRUKTUR 2020-09-03

Kravaller i Malmö – Hammerglass stod emot

En är helt krossad, en är i princip intakt. Dessa två elektroniska tavlor för kollektivtrafiken i Rosengård såg ut såhär efter kravallerna i Malmö den 28 augusti. Skånetrafikens tavla är skyddad av Hammerglass.

Vi är extra stolta när våra produkter gör skillnad i situationer som spårar ur, det är just därför vi arbetar så hårt med att hela tiden förbättra och förfina och använda oss av det allra bästa polykarbonat som finns att få tag i. Med det bygger vi skräddarsydd säkerhet - i stort som smått. Vi skyddar personal inne på polisstationer och ambassader, förare i glashytter i entreprenadmaskiner och konstverk som lättar upp stämningen i en annars dyster gångtunnel. Vi skyddar hörseln med våra unika bullerskärmar. Och vi motar tjuven som försöker bryta sig in genom våra säkerhetsfönster. Stenkastning, smällare och bengaler en mörk natt i Rosengård är ingen större match för Hammerglass. Vi kan tyvärr inte göra särskilt mycket åt förekomsten av illgärningar – men vi gör det vi kan bäst för att minska effekten av dem.


2020-06-11

Slösa inte mer skattemedel på trasiga busskurer!

Landets kommuner lägger varje år enorma summor på vandaliserade busskurer. I den ekonomiska livscykeln för ett demolerat väderskydd ingår sanering av glaskross och graffiti, beställning av nytt glas och montering. En tidsödande och omständlig process som i många fall görs helt i onödan, eftersom kuren utsätts igen och igen. Det vore en sak om det inte fanns hållbara alternativ på marknaden – men det gör det!

Hammerglass är specialister på okrossbara glaslösningar och har tagit fram och testat en busskur som är den enda i sitt slag, inte bara delvis okrossbar – utan helt och hållet omöjlig att förstöra. Kuren är gjord i kraftigt varmgalvaniserat stål, till skillnad mot de flesta andra på marknaden som tillverkas i aluminiumprofiler. Den levereras med okrossbara paneler, 300 gånger starkare än glas, med ett specialdesignat infästningssystem som hindrar att panelerna sparkas ut. Skivorna brinner inte och deras nanobehandlade, glatta yta är sämsta tänkbara underlag för klotter.

Kuren börjar spara pengar så snart den kommit på plats. Pengar som kan läggas på annat.

Bakom vandaliseringen ligger ett psykosocialt problem som Hammerglass inte kan lösa, men vi kan angripa saken från andra hållet. Vi kan göra dådet verkningslöst. Alltså tråkigt. Om kuren inte går sönder så är chansen stor att försöken upphör, ingen buse riskerar att känna sig bortgjord.

I det här fallet är vi bara en upphandling ifrån att bidra till ett mer hållbart samhälle – låt oss göra det tillsammans.

URVAL VANDALISERADE BUSSKURER - FAKTA 2019

  • Göteborgs randkommuner betalade räkningar på sammanlagt 1,4 miljoner kronor.
  • Hallandstrafikens nota landade på 800 000 kr.
  • I Södertälje gick 2 miljoner kronor till spillo.
  • Skånetrafiken hamnade back med att laga sina väderskydd eftersom lagret av nya rutor tog slut.
  • I Östersunds kommun tog man beslutet att inte laga trasiga kurer alls under en period, eftersom det inte kändes lönt.
  • Det mest hårresande exemplet kommer från Sala kommun, där 21 busskurer slogs sönder under samma helg i oktober.

Kostnaden för att byta en enda krossad ruta ligger kring 1 400 kr.