Resecentrum i Växjö är ett av flera resecentrum som Förslövsföretaget har gjort åt Trafikverket. Med okrossbara glaslöningar i stationsmiljö elimineras risken för dyra tågstopp vid byte av krossat glas.
Resecentrum i Växjö är ett av flera resecentrum som Förslövsföretaget har gjort åt Trafikverket. Med okrossbara glaslöningar i stationsmiljö elimineras risken för dyra tågstopp vid byte av krossat glas.
Hammerglass 2016-10-14

Bombsäkra rutor öppnar fönstret mot nya marknader

Sprängdåd, vandalism och påfrestande ökenstormar. Okrossbara rutor står pall för det mesta och den globala efterfrågan på Bjäreföretagets produkter har ökat i takt med en stigande osäkerhet på flera håll i världen.

Risken för att utsättas för så pass stora påfrestningar är naturligtvis väldigt liten i Skåne. Men utanför landets gränser är marknaden betydligt större. Inte minst i delar av världen där man lever med krig inpå knuten och risk för terrordåd.
– Vi upplever en stor efterfrågan på våra lättviktslösningar i skottsäkra glas som vi säljer till kunder över hela världen, och efterfrågan bara ökar på våra sprängtestade lösningar, säger Bengt Nilsson, vd för Hammerglass i Förslöv med 30 anställda.

Företaget har bland annat levererat fönsterrutor till en fastighet på en amerikansk flygvapenbas i Kuwait. Dessutom har man installerat glas till en del byggnader i Oslos regeringskvarter som sprängdes i luften i samband med Anders Behring Breiviks terrorattentat 2011.
– Vi levererar också en hel del produkter till Mellanöstern. Det tråkiga är att man inte är beredd att investera i säkerhet förrän det har har skett något.

Vad skiljer era tåliga rutor från konkurrenternas produkter?
– Vår lösning ger lättare produkter. Vid installation av rutor till exempelvis dörrar till ambassader eller guldsmedsaffärer är det av stor betydelse att komma ner i vikt för att gångjärnen ska klara av påfrestningen. Likaså vill du ha lätta fönsterlösningar till tunga bepansrade bilar, säger Bengt Nilsson.

Det handlar knappast om vanliga treglasfönster som installeras i villor. Glasrutor från Hammerglass i Förslöv anses vara 300 gånger starkare än vanligt glas, och klarar i extrema fall tryckbelastningar från explosioner med 100 kilo av sprängämnet TNT. Bortsett från oroshärdar upplever företaget även intresse från beställare som verkar i en något lugnare vardag. Bland annat Kirkby Bus station i engelska Liverpool, vars busskurer återkommande drabbades av vandalism. När resecentrumet skulle byggas om valde man stryktåliga rutor från Hammerglass. Företaget har även genomfört liknande resecentrumsprojekt på olika håll i Sverige.
– Vi har en kraftig försäljningsökning i Sverige, Norge och Danmark. Bland annat till psykvården, fängelser och skolor. Vi har också fått ökad uppmärksamhet i USA och Kanada.

Företaget har sedan 2012  levererat rutor till Nilsson Special Vehicles. Lösningen är vandalsäker och håller ner vikten på fordonen, vilket ger utrymme för extra räddningsutrustning. Totalt har över 300 ambulanser försetts med Hammerglass.
Företaget har sedan 2012 levererat rutor till Nilsson Special Vehicles. Lösningen är vandalsäker och håller ner vikten på fordonen, vilket ger utrymme för extra räddningsutrustning. Totalt har över 300 ambulanser försetts med Hammerglass.

För fjolårets verksamhet redovisade företaget ett resultat på nästan två miljoner kronor efter skatt, vilket ska jämföras med 2014 års förlust på 3,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med drygt 13 miljoner.
– Förlusten 2014 berodde på att vi behövde stanna upp och sjösätta en ny affärsmodell, nytt affärssystem samt ISO-certifiering. Det var resurskrävande insatser som satte sina spår, säger Bengt Nilsson.

Nu har Hammerglass skapat den plattform som företaget anses behöva för att kunna expandera.
– Alla signaler tyder på att vi står inför en rätt så kraftig omsättningsökning. Just en ökad medvetenhet kring säkerhet gör att vi nu når ut på ett helt annat sätt än tidigare, så en dubblerad omsättning är absolut inom synhåll, säger Bengt Nilsson.

De största tillväxtförväntningarna anses finnas inom företagets affärsområde Automotive, vilket framförallt inbegriper rutor till grävmaskiner, hjullastare och andra entreprenadmaskiner. Grävmaskinister jobbar ofta i utsatta miljöer och det är inte ovanligt att lösa föremål rammar förarhytten.
– Inte en enda av alla de grävmaskiner som årligen säljs i världen har rutor som står emot stenar i nämnvärd mening. I oktober förra året var det en dödsolycka i Kristianstad och i mars i år var det en annan maskinförare i Norge som förolyckades. Än så länge tar branschen väldigt lätt på den här typen av risker. Men detta håller på att förändras med lagstiftning kring säkrare lösningar.

Publicerad HD-Sydsvenskan 2016-10-14


Infrastruktur 2019-02-20

Hammerglass gör livet lugnare i Burlöv

Hammerglass är en del av Trafikverkets jätteprojekt ”Fyra Spår”, där södra stambanan mellan Malmö och Lund fördubblar sin spårkapacitet. Redan 2018 började Hammerglass sitt bidrag till en bättre ljudmiljö genom monteringen av en okrossbar, högpresterande bullerskärm i Arlöv, på bron över Lommavägen.

”Fyra spår” och tågsträckan mellan Lund och Arlöv byggs i många delar under marknivå för att minska bullerstörningar för boende längs sträckan. Men på de platser där det är oundvikligt att tågen går i marknivå, exempelvis vid Burlöv och samhällets nya pendlarstation, behövs andra bullerdämpande åtgärder.  Hammerglass kommer med sina specialanpassade produkter och sin långa erfarenhet av bullerbekämpning längs räls och väg att se till att ljudet från järnvägen hålls på öronvänliga nivåer. Beställare och byggherre i projektet är Trafikverket och huvudentreprenör är konsortiet NCC/ OHL.

Hammerglass kommer under den kommande perioden att bygga ytterligare fyra bullerskärmar som tillsammans är runt mäter runt 200 meter. Hela byggprocessen löper över tre år där den första etappen genomfördes under hösten 2018. En komplicerande faktor vid projektet är att det inte går att använda standardlösningar på grund av förbipasserande höghastighetståg.

Ulf Bergström, Affärsområdesansvarig för Infrastruktur på Hammerglass AB kommenterar Hammerglass skräddarsydda lösning:
– I och med att vi måste dimensionera skärmarna utifrån att det passerar tågekipage som kör i 250 km/h kan vi inte göra en standardlösning. Konstruktionen måste anpassas för att hantera det tryck som skapas när tåget kommer i hög fart. I detta arbete underlättar det att arbeta med egna konstruktörer så att lösningen kan optimeras utifrån materialet. Trafikverket har valt oss på grund av våra goda referenser tillsammans med produkten som med sin hållbarhet ger en lång livslängd.
Bullerskärmarna som fästs in i Hammerglass egna stolpsystem kommer att vara upp till drygt fyra meter höga och förses med ett motivtryck som både minskar risken för inflygande fågel och som fungerar rent dekorativt.

Hela ordersumman på Hammerglass arbete i denna etapp ligger på cirka 5,2 miljoner kronor och med tanke på att ”Fyra spår” har många etapper kvar finns förhoppningen om att få leverera fler lösningar som bidrar till säkrare och lugnare närmiljöer runt järnvägen.
– Då hela ”Fyra spår” är ett jätteprojekt som beräknas vara i full drift 2024, hoppas vi att våra tjänster kommer till nytta längre fram. Det är en av våra största styrkor, att vi levererar hela projekt, från idé till slutbesiktning och därmed tar ansvar för både design och konstruktion, avslutar Ulf.

För frågor eller mer information, kontakta följande personer på Hammerglass AB:
Ulf Bergström, Affärsområdesansvarig Infrastruktur: ulf.bergstrom@hammerglass.se, +46 706 90 89 50
Bengt Nilsson, VD: bengt.nilsson@Hammerglass.se, +46 733 54 00 29

OM Hammerglass AB
Företaget startades 2006 med fokus på fastighetsbranschen och är ensamma om att erbjuda okrossbara isolerglas med full isolerglasgaranti till skolor, butiker, industrier med mera. I dag har Hammerglass ytterligar två divisioner. Infrastruktur har tagit fram egna lösningar för okrossbara bullerskärmar, busskurer, järnvägsstationer, broar och tunnlar. Automotive fokuserar på entreprenadmaskiner och utryckningsfordon. Bolaget omsätter drygt 80 miljoner och har 35 anställda. Ca 30% av omsättningen går på export, där de nordiska länderna, Tyskland och USA/Kanada är störst. Bolaget ägs av VD Bengt Nilsson, LMK Industri AB och av Roy Hansson.


Fastighet 2018-03-24

Rekordbeställning på skottsäkra glas

Hammerglass AB har landat bolagets genom tiderna största order, genom en beställning på 18 miljoner kronor i skottsäkra och explosionssäkra fönster och dörrar. Ordern ingår i affärsområde Fastighet och befäster Hammerglass ledande marknadsposition inom skyddsglasområdet.

– Tyvärr innebär de mycket stränga sekretesskraven att vi inte får gå ut med vare sig kund eller objekt, men jag kan bekräfta att installationen kommer att utföras under Q3 och Q4 i år, och att det gäller uppgradering av en fastighet i Sverige, säger Hammerglass affärsområdeschef, Torbjörn Timmermans.

– Vi har sedan länge erbjudit beskjutningshämmande lösningar som tack vare Hammerglass egenskaper är mycket tunnare och lättare än traditionella skottsäkra rutor. I och med att vi dessutom kan tillverka skottsäkra isolerglas, blir låg vikt och tunnare glaspaket extra betydelsefullt. Förutom att leverera kompletta fönster- och dörrsystem, kan vi även ansvara för allt från infästningslösningar till nyckelfärdigt montage. I samråd med kunden fastställer vi hotbild, gör en genomgående riskbedömning av objektet (Security Assessment) och presenterar slutligen en lösning.

– Fortfarande är det många som tror att det räcker att ha en skyddsfilm på insidan av rutan för att stå emot terrorangrepp. Tyvärr visar både erfarenhet och tester att inte ens klassade filmer hjälper i särskild hög grad. I 9 fall av 10 saknas dessutom möjlighet att förankra filmen i fönsterkarmen på ett korrekt sätt, vilket innebär att hela glaspaketet åker in i rummet vid ett kraftigt angrepp. Vi lever i en värld med ständigt ökande risk för terrorangrepp och allt fler inser vikten av att ha rätt typ av skydd om något skulle hända.

Bengt Nilsson, VD för Hammerglass AB i Förslöv, ser nu att det behövs ytterligare investeringar i både produktionsutrustning och personal för att klara den ökade efterfrågan.
– Vi ökade omsättningen med 80% från 2016 till 2017 och redan vid utgången av februari i år hade vi 2018 års budget hemma, säger Bengt Nilsson. Det är självklart oerhört glädjande, men vi har också under många år lagt grunden som möjliggjort denna marknadsnärvaro och volymökning. Ungefär 40% av omsättningen går på export och även om vi ökar i Sverige så ser vi framför allt att potentialen för våra produkter i utlandet växer. Förutom affärsområde Fastighet arbetar vi även inom affärsområdena Infrastruktur och Automotive. Även dessa visar bra tillväxt vilket gör att det kommer vara aktuellt med ytterligare anställningar under året, avslutar Bengt Nilsson.


"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln. Kloten symboliserar kaos och olika sinnesstämningar.
"Att färdas" heter Mårten Gröns vägg i Nobeltunneln. Kloten symboliserar kaos och olika sinnesstämningar.
Infrastruktur 2018-01-18

Ännu en Malmötunnel har smyckats för säkerhetens skull

Nobeltunneln badar i ljus numera, den är dessutom smyckad med konst av elever och lokala konstnärer. Allt för att cyklister och fotgängare ska känna sig säkrare.

På torsdagen invigdes den tidigare så dystra tunneln gemensamt av eleverna på Kastanjeskolan och Sofielundsskolan, politiker, tjänstemän och konstnärerna. Förra året utsågs Malmö till världens femte bästa cykelstad. För att man som cyklist lätt ska kunna ta sig runt i staden krävs gång- cykeltunnlar. I Malmö finns ett åttiotal. Dessa tunnlar är i varierat skick och för ungefär femton år sedan började gatukontoret titta på hur man kan göra tunnlarna säkrare och tryggare. Först och främst har det handlat om att klippa ner buskar och träd som skymmer sikt i anslutning till tunnlarna, att måla tak och väggar samt att ha belysning dygnet runt.

Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden var med och invigde Nobeltunneln
Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden var med och invigde Nobeltunneln

– Det här är första gången vi använder Hammerglass som både är okrossbart och kan tvättas av med vatten om någon klottrar, sa Hjalmar Falck, utvecklingssamordnare på gatukontoret innan han lämnade över invigningstalet till Andreas Schönström (S) ordförande i tekniska nämnden.

Nämnden har satsat fyra miljoner kronor på att förvandla Nobeltunneln vid Södervärn från ett ställe man undvek till att kanske bli en mötesplats.
– Ni ska känna er stolta och skryt gärna med vad ni har gjort, sa Andreas Schönström till de unga konstnärerna.

Vivianne Ye ritade sitt bidrag när hon gick i sexan på Sofielundsskolan
Vivianne Ye ritade sitt bidrag när hon gick i sexan på Sofielundsskolan

Trettonåriga Vivianne Ye från Sofielundsskolan är en av eleverna som illustrerat tunneln. Hon blev förvånad över att hennes verk blev så stort i tunneln.
– Vi jobbade med A4-papper, säger hon.

Mårten Grön har gjort den ena väggen i Nobeltunneln
Mårten Grön har gjort den ena väggen i Nobeltunneln

Eleverna fick arbeta på temat rörelse. Ett tema som konstnären Mårten Grön bestämt. Hans verk "Att färdas" pryder den ena väggen, elevernas den andra.
– Kloten representerar både kaos och dem som färdas i tunneln, säger Mårten Grön.

De runda målningarna på den gröna vägen har olika uttryck – från ljust, glatt till mörkt och intensivt.
– I dag är jag definitivt den, säger han och pekar på det största och gladaste klotet på väggen. Men en annan dag känner jag mig som någon annan.

Den uppfräschade gångtunneln vid Dalaplan nyinvigdes i april 2013 av Illmar Reepalu, med på bilden finns designern Frida Axelsson
Den uppfräschade gångtunneln vid Dalaplan nyinvigdes i april 2013 av Illmar Reepalu, med på bilden finns designern Frida Axelsson

Drygt trettio tunnlar i Malmö har likt Nobeltunneln fått extra utsmyckningar. De flesta med olika typer av konstverk som målningar och några tunnlar har klätts med mosaik. Just mosaik finns i gångtunneln under Dalaplan. Tunneln utsågs 2012 – av Belysningsbranschen – till värst i Sverige med motiveringen: "En fruktansvärd tunnel, som en mardröm som aldrig tar slut. Den kan sätta skräck i den modigaste människan."
– Belysningen var jätteviktig där, säger Torbjörn Anderson, projektledare på gatukontoret.

Enligt Torbjörn Anderson jobbar gatukontoret även med att förbättra tryggheten i de gång- och cykeltunnlar som går under Munkhättegatan.
– Det är ingen som vill gå där kvällstid, säger han.

Zlatans leende pryder en gång- och cykeltunnel vid Rosengård
Zlatans leende pryder en gång- och cykeltunnel vid Rosengård

Malmös kanske mest kända leende hittar man i en gång- och cykeltunnel under järnvägen vid Rosengård. Här finns Zlatans mun i kakel på ena väggen. På andra sidan har elever gjort handavtryck och det finns symboler för vind, sol, luft och vatten. Konstverken invigdes i maj 2006.

Text: Maria Lovén, Lotta Satz, Peter Frennesson
Bild: Peter Frennesson, Fredrik Jalhed, Johan Pihlemark
Publicerad i Sydsvenskan/HD 2018-01-11>>