Hammerglass TILLÄGG

Hammerglass Tillägg är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottsskydd avsett för utvändigt eller invändigt montage framför befintliga fönster. Hammerglass Tillägg kan monteras på fasta eller öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier. Tilläggs-profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. Hammerglass Tillägg rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Det osynliga gallret

Många tjuvar har lärt sig hur man blir av med galler/rulljalusier genom att fästa en kätting i dragkroken på bilen och helt enkelt rycka ur gallret. Förutom att störa insynen till butiken har gallret i många fall givit en falsk säkerhet. Hammerglass Tillägg ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, köpcentra, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc. Profilerna i Hammerglass Tilläggs-system tillverkas i kallvalsat stål. Vid eventuellt brytförsök fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen. Hammerglass är godkänt i upp till skyddsklass P8B, vilket motsvarar Skyddsklass 3 för galler och jalusier.

System för Tilläggs-glasning

HAMMERGLASS TILLÄGG-S

Hammerglass Tillägg-S används främst för utvändig skyddsglasning. I vissa kan dock S-profilen även monteras invändigt. Hammerglass Tillägg-S monteras utvändigt som inbrotts- och vandalskydd, eller invändigt som inbrotts-/personskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS TILLÄGG-F

Hammerglass Tillägg-F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar. Hammerglass Tillägg-F monteras invändigt som inbrotts- och personskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS TILLÄGG-U

Hammerglass Tillägg-U används främst för invändig skyddsglasning. I vissa fall kan dock U-profilen även monteras utvändigt. Hammerglass Tillägg-U monteras invändigt som inbrotts- och personskydd, eller utvändigt som inbrotts-/vandalskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer, kan även fås i kopparplåt.

HAMMERGLASS TILLÄGG-Y ALU A-A/B-B

Vandal-/inbrotts-/personskydd i Skyddsklass P7B. Ett system för tilläggsglasning där ALU-profilen skruvas i befintlig båge. Monteras utvändigt (A-A) som inbrotts-/vandalskydd eller invändigt (B-B) som inbrotts-/personskydd. Profildimension 19 mm som standard, kan även erhållas i anpassade bredder. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS TILLÄGG-Y ALU C-C

Vandal-/inbrottsskydd Skyddsklass P7B. Ett utbytessystem där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil anpassad för enkelglas. Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar. Profilen levereras i 19, 24, 29, 42 och 50 mm. Passar såväl inåtgående som utåtgående fönster. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS TILLÄGG-Y ALU D-D

Vandal-/inbrottsskydd Skyddsklass P7B. Ett utbytessystem där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil anpassad för isolerglas. Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

Montage och garantier

Hammerglass Tillägg monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.