Hammerglass ADD-ON

Hammerglass Add-On är ett komplett integrerat system av effektivt inbrottsskydd avsett för utvändigt eller invändigt montage framför befintliga fönster. Hammerglass Add-On kan monteras på fasta eller öppningsbara fönster samt på glas- och dörrpartier. Add-On-profilen skyddar och förstärker befintliga träkarmar vilket minimerar underhållskostnaderna. Systemet ger även energibesparingar och U-värdesförbättringar samt en ljudreduktion på 30 dBRw. Hammerglass Add-On rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.

Det osynliga gallret

Många tjuvar har lärt sig hur man blir av med galler/rulljalusier genom att fästa en kätting i dragkroken på bilen och helt enkelt rycka ur gallret. Förutom att störa insynen till butiken har gallret i många fall givit en falsk säkerhet. Hammerglass Add-On ger ett ökat skydd mot inbrott och vandalisering för butiker, köpcentra, offentliga lokaler, industri, kontor, bensinstationer, apotek, vårdcentraler etc. Profilerna i Add-On-systemet tillverkas i kallvalsat stål. Vid eventuellt brytförsök fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen. Hammerglass är godkänt i upp till skyddsklass P8B, vilket motsvarar Skyddsklass 3 för galler och jalusier.

System för sekundär glasning

HAMMERGLASS ADD-ON-S

Hammerglass Add-On-S används främst för utvändig skyddsglasning. I vissa kan dock S-profilen även monteras invändigt. Hammerglass Add-On-S monteras utvändigt som inbrotts- och vandalskydd, eller invändigt som inbrotts-/personskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS ADD-ON-F

Hammerglass Add-On-F används för invändig skyddsglasning, samt mellanglasning i kopplade bågar. Hammerglass Add-On-F monteras invändigt som inbrotts- och personskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS ADD-ON-U

Hammerglass Add-On-U används främst för invändig skyddsglasning. I vissa fall kan dock U-profilen även monteras utvändigt. Hammerglass Add-On-U monteras invändigt som inbrotts- och personskydd, eller utvändigt som inbrotts-/vandalskydd. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer, kan även fås i kopparplåt.

HAMMERGLASS ADD-ON-Y ALU A-A/B-B

Vandal-/inbrotts-/personskydd i Skyddsklass P7B. Ett system för tilläggsglasning där ALU-profilen skruvas i befintlig båge. Monteras utvändigt (A-A) som inbrotts-/vandalskydd eller invändigt (B-B) som inbrotts-/personskydd. Profildimension 19 mm som standard, kan även erhållas i anpassade bredder. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS ADD-ON-Y ALU C-C

Vandal-/inbrottsskydd Skyddsklass P7B. Ett utbytessystem där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil anpassad för enkelglas. Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar. Profilen levereras i 19, 24, 29, 42 och 50 mm. Passar såväl inåtgående som utåtgående fönster. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

HAMMERGLASS ADD-ON-Y ALU D-D

Vandal-/inbrottsskydd Skyddsklass P7B. Ett utbytessystem där fönstrets ytterbåge ersätts med ALU-profil anpassad för isolerglas. Ett kostnadseffektivt alternativ vid dåliga ytterbågar. Levereras i valfria RAL-/NCS-kulörer.

Montage och garantier

Hammerglass Add-On monteras endast av certifierade montörer för att garantera högsta kvalitet. Glasningsmaterialet utgörs av 4, 6, 8, 10 eller 12 mm Hammerglass. Glasen hellimmas i falsen, samt monteras med genomgående vagnsbult i stålprofilen för bästa hållfasthet. Montaget innebär ingen åverkan på befintlig arkitektur. Samtliga Hammerglass-rutor lasermärks med logotyp och produktionsnummer för spårbarhet för intern kvalitetssäkring samt säkerhet vid eventuella garantifrågor.