Elektronikskydd

Dyra entréläsare som utsätts för upprepad vandalism kan bli en kostsam historia för fastighetsägare, kommuner och skolor - med kontinuerliga köp av nya läsare och stora problem med inpassering till fastigheten som följd. Hammerglass AB har utvecklat ett fungerande vandalskydd för entréläsare på skolor och utsatta fastigheter.

Vandalskydd för läsare

Hammerglass vandalskydd för läsare i passersystem hindrar vandalerna att slå loss läsaren från väggen. Produkten kan anpassas individuellt efter kundönskemål och typ av läsare. Fasade sidor runtom läsarskyddet ger extra slaghållfasthet, då inga skarpa kanter finns att slå på. Läsarskyddet monteras på fasaden och kan även kompletteras med en täckskiva baktill om läsaren monteras över en eldosa.

  • Glasklart krossäkert läsarskydd
  • Brytsäker profil med fasade kanter
  • Individuellt anpassade lösningar

Konstruktion och montage

Anpassas individuellt efter typ av läsare. Montage med envägsskruv rekommenderas.