Hammerglass Fastighet

Hammerglass FASTIGHET erbjuder ett helt system av lösningar för nybyggnation, om- och tilläggsglasning med okrossbara rutor. Hammerglass är ett lämpligt skydd i alla miljöer med risk för glaskross, inbrott eller skadegörelse: Butiker, köpcentra, offentliga lokaler, kommun, skolor, idrottsanläggningar, polisstationer, kontor och industrier - men även i villor och lägenheter. Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. Med hållfasthet 300 ggr starkare än glas, hård yta och halva glasvikten är Hammerglass ett utmärkt val vid både nyproduktion och utbyte av glas. Nanoteknologi gör Hammerglass motståndskraftigt mot de flesta kemikalier. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket gör att materialet ej grumlas, bleks eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Hammerglass bidrar inte till spridning av eld vid eventuell brand.