Skyddsnivåer & säkerhetsklasser

Hammerglass AB erbjuder okrossbara glasningslösningar för samtliga skydds- och säkerhetsklasser upp till P8B, vilket motsvarar högsta skyddsklass för inbrottsgaller och rulljalusier.

PERSONSKYDD / SÄKERHETSFILM

SS-EN 12600 - PENDLANDE DÄCK
Pendelns form och mått: Dubbla däckvikter 50 kg
Standard ersätter SS 224426, SS 224455

KLASS FALLHÖJD
HAMMERGLASS-PRODUKT
KLASS 3 190 mm SafeCoat Safe 400
KLASS 2 450 mm SafeCoat Safe 400
KLASS 1 1200 mm SafeCoat Safe 700

VANDALSKYDD / SMASH-AND-GRAB

SS-EN 356 - FALLANDE STÅLKULA
Stålkula 4110 g
Träffbild: Triangel 130 mm, 20 mm, 3 släpp ingen penetrering av glaset
Standard ersätter SS 224427, Klass A1, A2 och A3

KLASS FALLHÖJD  LAMINERAT GLAS
HAMMERGLASS-PRODUKT
P1A 1500 mm - SafeCoat Skydd 800 Mil
P2A 3000 mm
- SafeCoat Skydd 1200 Mil
P3A 6000 mm - HmG 4 mm - 4,8 kg/m²
P4A 9000 mm 10 mm - 22 kg/m²
HmG 4 mm - 4,8 kg/m²
P5A 9000 mm (3x3 i triangel, 50 mm) 10 mm - 22 kg/m² HmG 6 mm - 7,2 kg/m²

INBROTTSSKYDDANDE GLAS / INKRYPNINGSSKYDD

SS-EN 356 - YXHUGG
Yxhuvudets vikt 2,0 kg
Ett hål om 40x40 cm tas upp
Standard ersätter SS 224428 Klass B1, B2 och B3

KLASS ANTAL HUGG SSF STANDARD SF-200 LAMINERAT GLAS
HAMMERGLASS-PRODUKT
P6B 30-50 Klass 1 & 2 12/15 mm - 30/38 kg/m²
HmG 6 mm - 7,2 kg/m²
P7B 51-70 Klass 3 19 mm - 42 kg/m² HmG 6 mm - 7,2 kg/m²
P8B 71< Klass 3 21/24 mm - 43/54 kg/m² HmG 8/10 mm - 9,6/12,0 kg/m²
P8B 71< Klass 3 - HmG Isoler 6 mm (HG06-12-4.41)

SKYDDSGLAS / BESKJUTNINGSSKYDD

SS-EN 1063

KLASS VAPEN KALIBER AVSTÅND
HASTIGHET SKOTT LAMINERAT GLAS HMG-PRODUKT
BR1-NS Handeldvapen/Gevär .22 LR
10 m
360 m/s
3  - HmG RABS 12 mm
med 4 mm offerruta
BR2 Handeldvapen 9 mm x19 Parabellum
5 m 400 m/s
3  - -
BR3 Handeldvapen .357 Magnum
5 m
430 m/s
3  - -
BR4-NS Handeldvapen .44 Magnum
5 m
440 m/s
3 47 mm - 118 kg/m² HmG BR4NS 23 mm - 54,0 kg/m²
BR5 Gevär 5.56x45 mm 10 m
950 m/s 3  - -
BR6-NS Gevär 7.62x51 mm 10 m
830 m/s 3 63 mm - 159 kg/m² HmG Br6NS 39 mm - 90,0 kg/m²
BR7 Gevär 7.62x51 mm 10 m
820 m/s 3  - -

SKYDDSGLAS / EXPLOSIONSSKYDD

SS-EN 13123/13124-2

KLASS LADDNING AVSTÅND TRYCK Pso IMPULS Iso HMG-PRODUKT
EXR1 3 kg
5 m
0,75 bar
1,05 bar/ms HmG 12 mm
EXR2 3 kg
3 m
2,3 bar
1,65 bar/ms HmG 12 mm
EXR3 12 kg
5,5 m 1,7 bar
2,25 bar/ms -
EXR4 12 kg
4 m
3,6 bar
3,00 bar/ms -
EXR5 20 kg 4 m 6,3 bar 4,20 bar/ms  -