RABS

UNBREAKABLE.
Okrossbara rutor i EXPLOSIONSTESTAD STÅLRAM

 

RUTOR SOM STÅR EMOT NÄR DET SMÄLLER

Undetonated explosives (duds), large rocks and boulders may pose a direct threat to the life of the machine driver. For this reason tightened regulations relating to mining and quarrying should be considered: Where there is a risk of undetonated explosives being encountered, or where quarrying is in progress, special glass should be used in the machine cab. If a charge is detonated, it is not sufficient to have protection in the windscreen alone. In a powerful explosion the side screens are also forced into the cab, regardless of whether they are made of toughened glass or laminated glass. Hammerglass solutions are also available for side screens and rear screens.

ROCK ON. ROCK OFF.

Hammerglass in a test versus competing laminated glass in a FOPS test in the autumn of 2020.

 

This is how it went, and the question is...

GLASS or HAMMERGLASS.
WHAT WOULD YOU CHOOSE?

  

See more TEST MOVIES

Explosion tested safety glass

A series of tests in accordance with EN 13124-2 has been conducted on Hammerglass vehicle screens. Screens in a number of designs were mounted in various types of steel frames. Seven explosions were carried out, at a distance of 3 metres and 5 metres respectively. As a result it was demonstrated that 12 mm Hammerglass screens withstand the pressure wave generated by 3 kg TNT being exploded at a distance of 3 metres.

As an added bonus, at the end of the test, several kilograms of excavated rock were arranged in front of the explosive charge. The rocks made deep notches in the screens, but nothing more. On the other hand, the rocks went straight through the steel plate in the container – 3 mm Corten steel – and the container was physically moved by the explosions, despite being filled with 20 tons of concrete pigs in order to stabilise it.

 

This is RABS

En fordonsruta som används i riktigt tuffa arbetsmiljöer måste uppfylla vissa krav, både på prestanda och säkerhet. RABS är en beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller en kombination av internationella standarder för säkerhet.

  • R43 - Scratch resistance, UV-protection etc
  • AXE - Sharp object
  • BLAST - Pressure wave upon detonation
  • STONE - Rock at high speed

In order to be marked "RABS Approved", the screens must pass all of the following four tests. Genom att använda en RABS-klassad lösning uppfylls Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning. Hammerglass in a steel frame satisfies the RABS requirements.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). A comprehensive series of tests for vehicle glass, including scratch protection, UV protection and elongation. Compulsory for all vehicles.
AXE Sharp object (EN 356, P8B), a test in which the screen withstands 72 blows from a machine-mounted axe, without the axe penetrating the glass.
BLAST Pressure wave upon detonation (EN 13123-2 and EN 13124-2), a test in which 3 kg TNT are detonated at a distance of 3 metres from a screen mounted in an approved steel frame. All screens are mounted in a steel frame so that they cannot be forced into the cab.
STONE Heavy objects at high speed (EN 15152-2), a test in which a 1 kg aluminium projectile is propelled against the screen at a speed of 450 km/h and at an angle of 90 degrees thereto. Equivalent to a large rock propelled at high speed.
Learn more about SAFETY LEVELS
Exempelbild

Patented protection against detonations

Maskinföraren ska känna sig säker även om olyckan är framme. The patented Hammerglass RABS-frame has been developed with a focus on maximising personal safety in tough environments.

 

Det specialutvecklade systemet med en 12 mm Hammerglass-ruta fastbultad i en kraftig stålram har genomgått rigorösa tester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och SMP (Svensk Maskinprovning) och fyller kraven som ställs i RABS-klassificeringen.

 

För att stå emot slitage från vindrutetorkarna i extra dammiga och grusiga miljöer så som gruvor och stenbrott, är rutan försedd med en offerruta. Offerrutan skyddar även rutan i RABS-ramen mot slitage vid exempelvis stenknackning. Offerrutan är lätt plocka av då den inte är i bruk, och byts enkelt då den tjänat ut.

 

  • Märkesspecifika patenterade RABS-ramar för vanligt förekommande maskinmodeller
  • Levereras med 12 mm Hammerglass samt 4 mm offerruta
  • Tillgänglig med eller utan vindrutetorkare

Läs mer om OFFERRUTOR
Exempelbild

A - Hammerglass RABS-ram: 12 mm Hammerglass i explosionstestad stålram

B - Offerruta: 4 mm Hammerglass

C - Klämram: För offerruta

D - Evakueringsruta: 12 mm Hammerglass

E - Övriga rutor: 12 mm Hammerglass

Maximalt skydd med Skyddsklass 3

Om maskinen går i riktigt tuffa miljöer med risk för stenar i hög fart eller explosioner även från sidan, är det kraftiga RABS-godkända rutor runt om hela hytten som gäller för att föraren ska sitta säkert. Skyddsklass 3 är den mest kompletta skyddsklassen och avser arbeten som innebär stora risker för förare och fordon. För att uppnå Skyddsklass 3 skall ett antal skyddskriterier vara uppfyllda. För maximalt skydd ska du utrusta ditt fordon med Skyddsklass 3.

 

  • Framrutan ska vara RABS-klassad, vilket innebär att maskinens originalruta ersätts med en 12 mm Hammerglass-ruta infäst i en explosionstestad stålram.
  • Samtliga övriga rutor i hytten ska vara i 12 mm Hammerglass.
  • Hytten måste erbjuda en utrymningsväg via en evakueringsruta. Denna ska kunna nås av föraren vid ett eventuellt stenras vilket stänger till andra utvägar. Evakueringsrutan måste även vara möjlig att öppna från utsidan.

Läs mer om SKYDDSKLASSER
MONTERING

Installation of Hammerglass RABS-frame

Our installation movies describe the basic principles for installation. Installation procedure differs between vehicle types, make and models.

With every Hammerglass screen and RABS-frame a detailed and specific installation instruction is provided. Read this before the assembly begins!

 

Se more INSTRUCTION MOVIES

Hammerglass AB is certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 and applies PPAP in all processes. Our structural engineering department will be at OEM’s disposal providing its expertise.