NOISE BARRIERS

UNBREAKABLE GLASS SOLUTIONS.
CE-marked noise reduction screens for ROADS, BRIDGES & RAILWAYS

 

TRANSPARENT NOISE REDUCTION SCREENS

CE-marked noise attenuation solutions for roads, bridges and railways. Both the low weight and the hard surface of Hammerglass makes it a popular choice not only for new projects but also for glass replacement. The use of nanotechnology helps to prevent pollutants from exhaust fumes, oil and asphalt from adhering to Hammerglass as easily as they do to ordinary glass. Hammerglass Noise Reduction systems are installed on bridge railings and traffic dividers and alongside roads and railways in Sweden, Norway and Finland. The estimated service life is more than 40 years.

Our solutions are CE-marked

Bullerskärmar längs vägar skall vara CE-märkta enligt SS-EN 14388 – oavsett om de är tillverkade i trä, aluminium, glas eller plast. Enda undantaget från CE-märkningskravet är skärmar som byggs på plats av lösvirke. Produceras däremot elementen i fabrik, skall skärmen CE-märkas. Att en skärm är CE-märkt innebär dock inte automatiskt att det är en kvalitetsprodukt eller att den fyller de krav beställaren önskar tillgodose. Poängen med CE-standarden är att det skall bli enklare att ställa krav, då alla produkter har testats eller beräknats utifrån samma måttstock, men kraven måste preciseras för att kunna ge någon mening i förhållande till den produkt som levereras. Hammerglass bullerskärmar är CE-märkta enligt gällande standard

Tips och råd kring CE-MÄRKNING

 

Reducing noise

The effect of a noise barrier depends in part on the height and thickness of the barrier, and in part on the speed of the passing vehicles. An effective noise barrier is 4-6 metres high. We can assist with acoustic calculation in order to determine, on the basis of local conditions, precisely how high a particular barrier ought to be. To further enhance the noise-reducing effect, the Hammerfoam absorbent can be assembled in combination with Hammerglass.

Hammerglass dimension Noise reduction
Hammerglass 8 mm 31 dBRw
Hammerglass 10 mm 32 dBRw
Hammerglass 12 mm 34 dBRw
Hammerglass 15 mm 35 dBRw
Hammerglass 17 mm 36 dBRw
Noise reduction HMG 12 mm + Hammerfoam 55 mm 37 dBRw
31 DLR

 

Posts and fixing systems

Hammerglass har en bred portfölj av stolpar och infästningslösningar anpassade efter hur skärmen skall placeras och monteras. Stolparna kan förankras i broräcken, på plintar eller på mur - och hållfasthetsberäknas utifrån höjd och lastpåverkan.

The Hammerglass sheets are usually 12 mm thick. Before the sheets are cut, each section of barrier for glazing is measured individually, which means that it is possible to produce barriers which follow the contours of the ground. Consequently, the noise reduction barrier does not need to be stepped when there are changes in ground level. Height and design are individually tailored to each project.

If necessary, the panels are secured with wire or through bolts. The panels may also be provided with patterns - usually opal or black - in order to prevent bird collisions.

Exempelbild

NOISE ABSORBENT HAMMERFOAM

Hammerfoam is complete noise absorbing system for installing on bridges or walls along roads or railways.

 

The system is based on a fully assembled Hammerglass Ground or Bridge solution and is supplemented by a highly absorbent mat which is clamped to the Hammerglass panel. Hammerfoam is fitted on that side facing the railway track or the carriageway. On the outside of the barrier is fitted the vandal-proof Hammerglass panel, which is also sunk approximately 20 cm into the ground. Hammerfoam kan även användas som bullerdämpare i kombination med andra material - exempelvis lackerade dekorationsplåtar - som i det 400 m långa väderskyddet på Rosengårds station.

 

Hammerfoam is flame-retardant, UV resistant and age-resistant. It also withstands chemicals and pressure washers used for graffiti removal. Hammerfoam does not absorb water. 

   

Download PRODUCT SHEET

Exempelbild
TECHNICAL SPECIFICATIONS HAMMERFOAM  

Max width in system Ground-2

Max height (at width 2000 mm)

Standard Height Hammerfoam

Thickness Hammerfoam

Thickness Hammerglass panels

2000 mm

6000 mm

1200 mm

50 mm

12 mm (10, 15, 17)

Fire characteristics DIN 4102

Fire characteristics EN 13501-1

Class B1

Class B, S1-S2, d0

Noise reduction class Hammerglass 12 mm

Sound absorption class Hammerfoam

Balanced sound absorption coefficient (αw) Hammerfoam

B3

A

0,9

Noise reduction Hammerglass 12 mm 34 dBRw
30 DLR
Noise reduction HMG-12 + Hammerfoam-55 37 dBRw
31 DLR
Exempelbild

SYSTEM MARK-2

A complete CE-marked system using bolt groups for installation in the ground or onto walls, along roads or railways. Can be supplied up to a height of 6 metres.

 

Hot-dip galvanised square posts with a ground plate for bottom fitting. It can be installed on support walls or with ground anchors. The Hammerglass panels are clamped between an HFRHS post and a robust clamping profile, and secured with wire at the top if necessary. The Hammerglass panels are installed on the inside of the posts (facing the road).

 

When installed with bolt groups in the ground it is advisable to bury the panels to a depth of about 20 cm in order to prevent the transmission of noise beneath the barrier. Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg. 

 

The Hammerglass panels can be supplied with printed patterns in order to prevent bird collisions.

   

Download PRODUCT SHEET

Exempelbild
TECHNICAL SPECIFICATIONS GROUND-2  

Max width

Max height (at width 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Product dimensions HFRHS

Product dimensions U profile

Product dimensions clamping profile

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Thickness Hammerglass panels 12, 15 and 17 mm

Can be cut trapezoidally

Can be provided with bird deterrent patterns

Yes

Yes

Noise reduction class B3 (12 mm)
Noise reduction 12 mm - 34 dBRw
12 mm - 30 DLR
15 mm - 35 dBRw
17 mm - 36 dBRw
Exempelbild

SYSTEM BRIDGE-2

A complete system for mounting onto bridge posts along roads or railways. Can be supplied up to a height of 6 metres.

 

Hot-dip galvanised posts for side mounting onto bridge posts. The Hammerglass panels are installed on the outside of the posts with an external support plate and clamping profile. If necessary, the panels are secured with wire at the top. Installation is carried out from the inside of the bridge.

 

Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

The Hammerglass panels can be supplied with printed patterns in order to prevent bird collisions. 

   

Download PRODUCT SHEET

Exempelbild
TECHNICAL SPECIFICATIONS BRIDGE-2  

Max width

Max height (at widthd 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Product dimensions HFRHS

Product dimensions U profile

Product dimensions clamping profile

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Thickness Hammerglass panels 12, 15 and 17 mm

Can be inclined inwards/outwards

Can be cut trapezoidally

Can be provided with bird deterrent patterns

Yes

Yes

Yes

Noise reduction class B3 (12 mm)
Noise reduction 12 mm - 34 dBRw
12 mm - 30 DLR
15 mm - 35 dBRw
17 mm - 36 dBRw
Exempelbild

SYSTEM BRIDGE-3

A complete CE-marked system for mounting onto bridge to the side of the bridge edge girder along roads or railways. Can be supplied up to a height of 6 metres.

 

The Hammerglass panels are clamped between an HFRHS post and a robust clamping profile, and secured with wire at the top, if necessary. Normally the screen is angled outwards to maintain the working width of the road barrier.

 

Vid montage längs järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

The Hammerglass panels can be supplied with printed patterns in order to prevent bird collisions. 

   

Download PRODUCT SHEET

Exempelbild
TECHNICAL SPECIFICATIONS BRIDGE-3  

Max width

Max height (at width 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Product dimensions HFRHS

Product dimensions U profile

Product dimensions clamping profile

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Thickness Hammerglass panels 12, 15 and 17 mm

Can be inclined inwards/outwards

Can be cut trapezoidally

Can be provided with bird deterrent patterns

Yes

Yes

Yes

Noise reduction class B3 (12 mm)
Noise reduction 12 mm - 34 dBRw
12 mm - 30 DLR
15 mm - 35 dBRw
17 mm - 36 dBRw
Exempelbild

TRANSPARENT NOISE BARRIER WITHOUT POSTS

Se, men inte höra! Hammerglass nya CE-märkta bullerskärm, som skall användas i Förbifart Stockholm-området, är självbärande. Genom att Hammarglass-skivorna bockas där det egentligen skulle suttit en stolpe, blir skärmen i sig så styv att det inte behövs någon stålstolpe mellan glasen.

 

Skärmen är försedd med tunna fågelskyddande ränder som inte kommer att synas på håll, men ändå registreras av fåglar. Resultatet blir en nästan osynlig bullerskärm!

 

 

Läs mer om FÄRG & TRYCK

Exempelbild

SÄKERHETSANORDNINGAR

Beroende på skärmens placering och utformning kan det finnas behov av att säkra Hammerglass-skivorna från att slitas loss från sin infästning, hindra att skärmen blir strömförande, skydda mot fågelkollisioner etc.

 

 • Hammerglass-skivorna säkras med wire i ovankant
 • Vid montage vid järnväg jordas varje skärm med separat jordningsskena
 • Bockad topp ger hög stabilitet, och används ofta längs järnväg där tryckbelastningen från framrusande tåg är stor
 • The screens can be supplied with printed patterns in order to prevent bird collisions

 

Design and installation

Bring us into your discussions at the idea stage. Our designers will prepare drawings and offer suggestions for functional solutions. We will be happy to provide tenders for complete projects: Made-to-measure Hammerglass, posts, fixing systems and installation.

 • The panels are made to measure after a steel skeleton or the like has been assembled
 • Ready-made solutions for fixing and installation
 • 300 times stronger than glass
 • Half the weight of glass
 • No glass breakage
 • Minimal maintenance
 • Clear view of the surroundings