BRIDGES

UNBREAKABLE GLASS SOLUTIONS.
CE-MARKED glass solutions for bridges by ROAD & RAILWAY

 

GLASS SOLUTIONS FOR BRIDGES

Noise protection and falling protection on bridges can be both highly functional and decorative at the same time. Hammerglass AB provides glazing and fixing solutions for all imaginable bridge solutions for roads and railways, as well pedestrian and cycle bridges. Given the wide choice of fixing methods available for the installation of Hammerglass panels, a bridge can be much more than simply a transit route. The use of nanotechnology helps to prevent pollutants from exhaust fumes, oil and asphalt from adhering to Hammerglass as easily as they do to ordinary glass. The estimated service life of Hammerglass is more than 40 years.

Colour and light

Colour and LED-illumination create an appealing eyecatcher. The Hammerglass panels can be screen-printed or printed digitally, providing limitless scope for customised design. The panels may be provided with municipal coats of arms or patterns which are repeated at regular intervals. With larger series of panels there is the possibility of producing colour-impregnated Hammerglass. A printed or colour-impregnated Hammerglass panel with LED-illumination forms an attractive focal point of light in the night darkness.

   

Learn more about HAMMER-ART

 

Bro längs VÄG

Ingen bro är den andra lik. I tätbebyggt område finns ofta behovet av en bullerdämpande lösning, medan ett stänkskydd eller ett fallskydd kan vara att föredra under andra omständigheter.

Exempelbild

BULLERDÄMPARE

System BRIDGE-2 and BRIDGE-3 are complete noise barrier system for mounting onto bridges along roads or railways. Depending on the bidge design, the constructions are attached yo the bridge posts or to the side of the bridge edge girder.

 

 • BRIDGE-2: Hot-dip galvanised posts for side mounting onto bridge posts
 • BRIDGE-3: CE-marked system for mounting onto bridge to the side of the bridge edge girder
 • The Hammerglass panels are installed on the outside of the posts with an external support plate and robust clamping profile
 • Height up to 6 metres
 • Printed patterns prevent birds from hitting the screens

 

Learn more about system BRIDGE

 

Exempelbild

STÄNKSKYDD

Hammerglass robusta STÄNKSKYDD är framtaget för viadukter/trafikplatser med vägbanor i flera plan. Det vinklade stolpsystemet bygger på samma princip som Hammerglass elskyddstak. Konstruktionen bultas vanligen i sidan av brons kantbalk, men vid brorenovering eller nybyggnation kan stolpsystemet även monteras med fotplatta under räckesstolpen. 

 

 

Läs mer om ELSKYDDSTAK

 

Bro vid JÄRNVÄG

Bro längs järnväg kräver i allmänhet extra stabila konstruktionslösningar för att stå emot vibrationer och vindtryck från passerande tåg. Hammerglass bullerdämpande system BRO och MARK uppfyller de tuffa krav som ställs på stabilitet och säkerhet vid montage längs järnväg.

Exempelbild

BULLERDÄMPARE PÅ MUR

MARK-2 är ett CE-märkt bullerskärmssystem med beprövade lösningar för infästning av stål och Hammerglass. Mark-2 är konstruerat för montage i bultgrupp på mur.

 

Då Hammerglass MARK-system monteras på bro vid järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

 • A complete CE-marked system using bolt groups for installation in the ground or onto walls
 • The Hammerglass panels installed on the outside of the posts with a robust clamping profile
 • Separat jordning av varje etapp
 • Bockad skärmtopp för ökad stabilitet
 • Height up to 6 metres
 • Available with printed patterns to prevent birds from hitting the screens

 

Learn more about system GROUND

Exempelbild

BULLERDÄMPARE I BRONS KANTBALK

Då Hammerglass BRO-system monteras vid järnväg förses samtliga skärmar med jordningsskenor och varje etapp jordas separat. En 45-gradig knäck i toppen av Hammerglass-skivorna styvar upp konstruktionen och bidrar samtidigt till effektiv reduktion av lågfrekvent buller från tåg.

 

 • BRIDGE-2: Hot-dip galvanised posts for side mounting onto bridge posts
  BRIDGE-3: CE-marked system for mounting onto bridge to the side of the bridge edge girder
 • The Hammerglass panels are installed on the outside of the posts with an external support plate and a robust clamping profile
 • Separat jordning av varje etapp
 • Bockad skärmtopp för ökad stabilitet
 • Height up to 6 metres
 • Available with printed patterns to prevent birds from hitting the screens

 

Learn more about system BRIDGE

Exempelbild

WALKING BRIDGES FOR PASSENGERS

Most often the entire building project is to be carried through while traffic continues to roll at full steam along the tracks, it is necessary for most of the structures to be capable of being fully assembled close to the track area and then lifted into position.

 

Hammerglass installers mount all panes in situ while the steel skeleton is on the ground, and then the entire structure is lifted into place. This type of lift would be almost impossible with ordinary glass, as movements in the overall structure would result in glass breakage.

 

All panes are to be measured and produced individually, so even if the final construction fails to correspond 100% to the drawing, installation will still run smoothly.

 

 • Individuellt uppmätta och producerade rutor
 • Kan glasas på mark och lyfts på plats
 • Minimerar tiden för "tågfritt"
Exempelbild

PROTECTIVE SHIELDS FOR RAILWAYS

A modern, electrical protective roof structure to cover overhead contact lines. The electrical protective shield is strength-calculated to allow for snow- and wind load and for the wind load from passing trains. The construction conforms to the electrical safety guidelines for electrical protective roof structures for installation over railway tracks. The design blends in with the surroundings, and at the same time it forms a solid barrier against live conductors.

 

 • 12 mm Hammerglass mounted on a system of angled posts bolted to the side of the bridge edge girder
 • Solid barrier against live conductors
 • Strength-calculated to allow for snow- and wind load and wind load from trains
 • Watertight and tamper-proof
 • Execution class EXC2 or EXC3
 • Satisfies the requirements for noise barriers laid down in the CE standard EN-14388

 

Learn more about PROTECTIVE SHIELDS

 

GÅNG & CYKELBRO

Flexibla lösningar för gång- och cykelbroar. Montage i befintlig konstruktion eller för GC-bron projektanpassat infästningssystem. Hammerglass-skivorna fräses fram individuellt efter det att konstruktionen är på plats. Skivorna kan levereras klara, opala, färgade eller tryckta, samt förses med LED-belysning.

Exempelbild

HELA BRON KAN LYFTAS PÅ PLATS

För att rutorna ska passa perfekt, tas alla mått efterhand som brons stålkonstruktion produceras. Samtliga Hammerglass-skivor kan därför parallelltrapetskapas enligt individuella mått, för att exakt följa mark och horisontlinjer.

 

Alla mått tas efter det att stålkonstruktionerna är producerade. Hammerglass-skivorna fräses därefter fram till exakt storlek, och monteras på plats direkt i fabrik eller på byggplatsen. När montaget färdigställts lyfts de enskilda brosektionerna - eller hela bron - på plats med kran. Even if the structures are stable, this type of lift would be almost impossible with ordinary glass, as movements in the overall structure would result in glass breakage.

 

Med Hammerglass i konstruktionen minimeras den tid då vägbana eller spårområde måste stängas av för att få bron på plats.

Exempelbild

PROJEKTANPASSADE INFÄSTNINGSSYSTEM

Hammerglass deltar gärna aktivt redan vid konstruktionsstadiet av bron för att säkerställa korrekt infästning och dimensionering.

 

Finns färdig bärande konstruktion kan Hammerglass-skivorna oftast monteras direkt i denna. Behöver konstruktionen kompletteras med infästningsdetaljer hjälper vi till att ta fram lämpliga förslag.

 

I de fall kunden önskar en helt egen lösning ställer våra konstruktörer sitt kunnande till förfogande för att ta fram kreativa förslag, konstruktionsritningar och hållfasthetsberäkningar.

 

Exempelbild

FÄRG, TRYCK & BELYSNING

Den vanligaste lösningen för gång- och cykelbroar är en klar eller opal Hammerglass-skiva. Dock är möjligheterna till personlig utformning i stort sett obegränsade när det gäller utformning, färg och ljussättning.

 

 • Skivorna kan screentryckas med raster eller specialframtagna mönster för att förhindra fågelkollisioner
 • Kantpolerat Hammerglass med ett blått rastertryck med LED-belysning ger en bro som dagtid är transparent, men som lyser blått i kvällsmörkret
 • LED-belysning i räckets handledare kan riktas mot Hammerglass-skivorna för kvällsbelysning
 • Variabel LED skapar slående effekter
 • Vid större serier kan Hammerglass-skivorna levereras genomfärgade  

 

Läs mer om FÄRG & TRYCK

 

Design and installation

Hammerglass panels are flexible and can be appropriately shaped to fit into curved profiles. The screen may be inclined at any desired angle, based on individual requirements relating to noise reflection, light reflection and snow accumulation. Water run-off may occur in towards the bridge or down below the barrier. Bring us into your discussions at the idea stage. Our designers will prepare drawings and offer suggestions for functional solutions. We will be happy to provide tenders for complete projects: Made-to-measure Hammerglass, posts, fixing systems and installation.

 • The panels are made to measure after a steel skeleton or the like has been assembled
 • Ready-made solutions for fixing and installation
 • Clear view of the surroundings
 • 300 times stronger than glass
 • Half the weight of glass
 • Minimal maintenance