Sprängtestade rutor

Odetonerat sprängmedel (dolor), stora stenar och skut kan innebära direkt livsfara för maskinföraren. Arbetsmiljöverket har med anledning av detta skärpt föreskrifterna för berg- och gruvarbete: Vid risk för dolor, eller vid knackning av sten, skall särskilda glas användas i maskinen. Om det smäller ordentligt, räcker det inte enbart att ha skydd i framrutan. Vid en kraftig explosion trycks även sidorutorna in i hytten, oavsett om de är i härdat glas eller laminerat glas. Hammerglass-lösningar finns även för sidorutor och bakrutor.

Explosionstestade säkerhetsglas

En serie tester av Hammerglass fordonsrutor har enligt SS-EN 13124-2 genomförts hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås. Rutor i ett antal utföranden monterades i olika typer stålramar. Sju sprängningar genomfördes, från 3 meters respektive 5 meters håll. Resultatet blev att 12 mm Hammerglass-rutor klarar tryckvågen av 3 kg TNT från 3 meters avstånd. Som en extra bonus i slutet på testet lade SP upp några kg sprängsten framför sprängladdningen. Stenarna gjorde djupa jack i rutorna, men inget mera. Däremot gick stenarna rakt igenom stålplåten i containern – 3 mm corténstål - och containern flyttades av explosionerna, trots att den fylldes med 20 ton betonggrisar för att kunna stå stabilt.

Dolskydd

Hammerglass dolskydd har utvecklats med fokus på högsta personskydd i tuffa miljöer. Stora stenar, träd, timmerstockar, vassa stenar och explosioner – maskinföraren ska känna sig säker även om olyckan är framme. Det specialutvecklade systemet med en 12 mm Hammerglass-ruta fastbultad i en kraftig stålram har genomgått rigorösa tester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och SMP (Svensk Maskinprovning) och fyller kraven som ställs i RABS-klassificeringen. För att stå emot slitage från vindrutetorkarna i extra dammiga och grusiga miljöer så som gruvor och stenbrott, är rutan försedd med en offerruta, som bytes vid behov.

DOLSKYDD GRÄVARE

Märkesspecifika RABS-ramar för vanligt förekommande grävmaskinsmodeller. Tillgänglig med eller utan vindrutetorkare. Levereras med 12 mm Hammerglass samt 4 mm offerruta. Offerrutan skyddar rutan i RABS-ramen mot slitage vid exempelvis stenknackning. Offerrutan är lätt plocka av då den inte är i bruk, och byts enkelt då den tjänat ut.

DOLSKYDD HJULLATSARE

Märkesspecifika RABS-ramar för vanligt förekommande hjullastarmodeller. Levereras med 12 mm Hammerglass samt offerruta.

Hammerglass AB är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt tillämpar PPAP i alla processer. Vår konstruktionsavdelning har spetskompetens som gärna ställs till förfogande för OEM.