Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>

Säkerhetsnivåer

Behovet av säkerhetsnivå är beroende av typen av arbetsmoment. Vid normala arbeten räcker Skyddsklass 1 mer än väl. Detta motsvarar 8 mm Hammerglass i framrutan för att eliminera risken för glaskross. Om maskinen går i riktigt tuffa miljöer med risk för stenar i hög fart eller explosioner, kan det däremot vara tjockare RABS-godkända rutor runt om som gäller. Hammerglass AUTOMOTIVE erbjuder ett omfattande program av okrossbara rutor med fokus på säkrare förarmiljö. Våra lösningar bidrar till ökat personskydd och minskad risk för oplanerade driftstopp med onödiga stilleståndskostnader som följd.

Ökat krav på säkerhet

Arbetsmiljöverket har ökat kravet på personsäkerhet vid arbete i tuffa miljöer. Bl a ställs krav på att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets direktiv

"Berg- och gruvarbete, AFS 2010:1"
Skuthantering, krossning och mekanisk demolering av berg

42 § När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönderdela skut eller fast bergyta skall åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar från damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkastning.
44 § Åtgärder skall vidtas så att den som arbetar på eller intill krossanläggningen skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.
46 § Vid maskinell lastning av sprängt berg ska åtgärder vidtas så att maskinoperatören skyddas mot stenkastning från en detonerande dola.

Utdrag ur Arbetsmiljölagen

Kapitel 2: Arbete ska planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.
Kapitel 3:
Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning.

RABS - Sprängtestat för högsta säkerhet

RABS är den beteckning för fordonsrutor som visar att rutorna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, fallande stenar samt vid stenknackning. För att märkas RABS Approved skall rutorna ha godkända resultat i samtliga fyra tester. Hammerglass i stålram uppfyller kraven för RABS.

R43 ECE Regulation No.43 (R43). Omfattande serie av tester för fordonsglas, bl a repskydd, UV-skydd, töjningsgrad. Obligatoriskt om fordonet kan köra fortare än 50 km/h.
AXE
Skarpt föremål (EN 356, P8B), där rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan penetrerat glaset.
BLAST
Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2), där 3 kg TNT har detonerats 3 meter från ruta i godkänd stålram. Samtliga rutor är monterade i stålram för att inte kunna tryckas in i hytten.
STONE
Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2), där en 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i hastigheten 450 km/h, med 90 graders vinkel mot skottet. Motsvarar stor sten i hög hastighet.

Att välja säkerhetsnivå

SKYDDSKLASS 1

Vid enklare arbeten med risk för stenskott. Oftast framruta och/eller sidoruta på grävare, hjullastare, traktor etc. Originalrutan byts ut till 8 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutan.
Framruta: 8 mm Hammerglass, hel/delad
Bomruta: 8 mm Hammerglass

SKYDDSKLASS 2

För säkrare förarmiljö, samt mot vandaldåd. Originalrutorna byts till 8 mm/12 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutan.
Framruta: 8 mm Hammerglass, hel/delad
Övriga rutor: 8 mm/12 mm Hammerglass

SKYDDSKLASS 3

Vid arbete med risk för dolor, risk för explosioner från sidan, samt vid stenknackning eller risk för stenras.
Framruta: 12 mm Hammerglass i sprängtestad stålram, RABS-godkänd
Övriga rutor: 12 mm Hammerglass