Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>

Returer & Reklamationer

Policy vid retur av varor

Följande förutsättningar gäller för att Hammerglass AB skall ta tillbaka beställda varor:

  • Avsedd retur skall anmälas till - och godkännas av - Hammerglass AB:s orderavdelning innan varan skickas.
  • Måttanpassade lösningar framtagna för unikt ändamål återtas ej.
  • Varan skall kunna säljas som ny vara till ny kund. Den får ej vara använd, skadad, skavd eller på annat sätt utsatt för åverkan.
  • Skyddsfolien skall sitta kvar på rutan.
  • Varan skall returneras i originalförpackning så att den kommer oskadad tillbaka till Hammerglass AB.

Förutsatt att ovanstående villkor uppfyllts, återbetalar Hammerglass AB 75% av varans värde. Returfrakt bekostas av kunden.

Kvalitetsbedömning & Reklamationshantering

Utdrag ur Kvalitetsbedömning och Reklamationshantering 5. Särskilda bestämmelser för affärsområde Automotive.
För fullständiga garantivillkor se  Kvalitetsbedömning och reklamationshantering »

5.1. Förarhytt

För hyttens sidorutor gäller samma bedömningsgrunder som anges i allmänna villkor för garantier och reklamationer. För framrutan, där särskilt hänsyn skall tas till förarens behov av god sikt, gäller att rutans dioptervärde inte får överstiga 0,07, samt att betraktningsavstånd för punktfel och ytfel skall vara 1 meter (istället för 3 meter).

5.2. Fysiska fel i rutor

Hammerglass® är en specialbelagd polykarbonat. Vid extrudering av Hammerglass-skivorna kan det förekomma att små fel eller ojämnheter uppstår. Dessa skivor skall sorteras bort vid den kvalitetskontroll skivorna genomgår. Skulle det ändå förekomma fel som är så störande att rutan inte kan användas, ersätter Hammerglass AB produkten med ny ruta. Reklamationen skall gå genom märkesverkstaden. Förutom bild och beskrivning av själva felet måste rutans produktionsnummer anges för spårbarhet.

5.3. Inpassning av ramar och rutor

Hammerglass automotive-produkter benämns utifrån tillgängliga modellbeteckningar som erhållits från tillverkare, maskinimportörer, serviceverkstäder m fl. Samtliga automotive-produkter har provmonterats på fysiska maskiner varvid passform, täthet, monteringsförfarande etc har kontrollerats. I vissa fall förekommer dock maskiner med specialhytter eller andra modifieringar, som avviker från de modeller på vilka utprovning skett - trots att maskinen har samma modellbeteckning som standardmodellen. Hammerglass AB tar inget ansvar för hur väl våra produkter passar på modellvarianter på vilka produkterna ej utprovats. Ej heller tas kostnader för anpassning eller speciallösningar om våra produkter används på modellvarianter vi inte känner till.

5.4. Limmade rutor

Rutor som skall limmas in är försedda med en svart ytterkant (mask). Med varje ruta följer en noggrann monteringsanvisning. Om en ruta skulle lossna från hytten har detta orsakats av att monteringsanvisningen inte följts, och är inte att betrakta som ett garantiärende. Enda undantaget är om den svarta masken skulle släppa från rutan. I detta fall bekostar Hammerglass AB ny ruta, samt frakt till önskad adress.

5.5. Offerfilm

Offerfilmen är avsedd att skydda Hammerglass-rutan mot vindrutetorkarens nötning i grusiga miljöer. Träffas filmen/rutan av stenskott är det troligt att det går hål i filmen och att små ansamlingar av vatten kan uppträda där filmen har punkterats. Detta är inte ett garantiärende.
Offerfilmen har ett limskikt bestående av miljontals små limbubblor. Vid montage av ny film är det av största vikt att filmskrapan används med tillräcklig kraft för att limbubblorna ska spricka och skapa vidhäftning. Det räcker alltså inte att skrapa bort vattnet mellan film och ruta.
I de fall rutorna levereras med offerfilm direkt från vår tillverkning måste varsamhet iakttagas vid montage så att rutan inte böjs eller vrids, vilket kan få filmen att lossna. Offerfilmen är testad på hundratals maskiner med mycket gott resultat. Skulle filmen lossna från rutan är detta sannolikt orsakat av felaktig hantering vid montering av rutan, och inget garantiärende.

För fullständiga garantivillkor se  Kvalitetsbedömning och reklamationshantering »