Montering av Hammerglass-rutor

Filmen beskriver demontering av vanliga glasrutor, samt montage av limmade Hammerglass-rutor och Hammerglass RABS-ramar. Filmen är framtagen för serviceverkstädernas montörer och visar principlösningar. Montagen skiljer sig åt mellan fordonstyper, fabrikat och modeller. Med varje Hammerglass-ruta och RABS-ram följer en detaljerad och specifik monteringsinstruktion. Läs denna innan montaget påbörjas!