Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats (för att anpassa innehåll, analysera webbtrafik samt tillhandahålla funktioner för sociala medier och annonser). Du godkänner användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen. Mer information om vår integritetspolicy hittar du här>>

Hammer-Fakta

Hammerglass AUTOMOTIVE har ett brett register av rutor med fokus på säkrare förarmiljö. Här besvarar vi de vanligaste frågorna om våra produkter. Kontakta oss gärna om du inte hittar svar på just din fråga.

Vad är Hammerglass®?

Hammerglass® är en slitstark och optiskt klar polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas - och i det närmaste okrossbar. Hammerglass-rutorna är belagda med en hård yta av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Ytbehandlingen ger även ett UV-skydd på 99,96% vilket förhindrar att Hammerglass-rutorna bleks eller grumlas med tiden. Hammerglass bidrar ej till spridning av eld, utan självslocknar vid antändning.

Vilken lag reglerar krav på förarskydd?

Arbetsmiljöverkets direktiv för berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
42§: ”När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönderdela skut eller fast bergyta, skall åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar från damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkastning.”

Vad betyder RABS?

RABS är förkortningar för europa-standarderna R43 (UN ECE R43), AXE (EN 356 P8B), BLAST (EN 13123-2 EXR2) och STONE (EN 15152-2, 450 km/h). Automotive-rutor med beteckningen RABS uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på personskydd vid arbete med risk för dolor, arbete med risk för fallande stenar samt vid arbete med stenknackning.

Vad är Hammerglass RABS?

Hammerglass RABS är ett dolskydd för grävare och hjullastare bestående av 12 mm Hammerglass i RABS-ram, samt en 4 mm utbytbar offerruta.

Vad är offerruta?

Offerrutan i 4 mm Hammerglass skyddar den kraftigare 12 mm-rutan i RABS-ramen mot exempelvis stenskott. Offerrutan monteras med klämram, och är lätt att byta. Offerrutan är en ren slitageprodukt.

Hur hög är den optiska kvaliten på Hammerglass®?

12-millimeters-rutan i RABS-ramen har samma höga nivå på optisk kvalitet som rutor i helikoptrar och flygplan.

Skyddar Hammerglass RABS lika bra som galler?

RABS-ramen har testats på samma sätt som skyddsgaller (FOPS-test enligt ISO EN 3449:2005 Level II). Det finns alltså inget behov av kompletterande galler, inte ens i de tuffaste miljöer.

Fungerar Hammerglass RABS med vindrutetorkare?

Längre originaltorkare fungerar även tillsammans med Hammerglass RABS. För maskiner med kort originaltorkare har RABS-ramen utrustats med Hammerglass torkarparket.

Hur blir man av med statisk elektricitet?

Statisk elektricitet på Hammerglass-rutor försvinner om rutorna tvättas med vatten som tillsatts lite sköljmedel (tvättmaskins-sköljmedel).

Hur undviks kondens vid byte av offerruta?

Vid byte av offerruta måste även den absorberande listen som följer med offerrutan bytas. Om inte detta görs finns risk för kondensbildning mellan glasen eftersom luften som innesluts mellan rutorna innehåller fukt.

Vilka skyddskrav ställs på maskiner i gruvdrift?

SVEMIN (organisationen för svenska gruvdriftsföretag) kräver Skyddsklass 3 på maskiner i gruvdrift.

Vad är Skyddsklass 1?

Framrutan och/eller sidorutorna på grävare, hjullastare, traktor etc. byts ut till 8 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutorna.

Vad är Skyddsklass 2?

Samtliga originalrutor byts till 8 mm eller 12 mm Hammerglass, som monteras på samma sätt som originalrutorna.

Vad är Skyddsklass 3?

Hammerglass Skyddsklass 3 innebär RABS-ram med 12 mm Hammerglass i fronten, och 12 mm Hammerglass i samtliga övriga rutor. Alla Skyddsklass 3 paket har evakueringslösning.

Finns evakueringsrutor i Skyddsklass 3?

Alla Hammerglass Skyddsklass 3-paket har evakueringslösning.

Vad är offerfilm?

Offerfilm är en repskyddande film som läggs på Hammerglass-rutan för att skydda mot slitage från vindrutetorkare i grusiga miljöer. Offerfilmen förlänger Hammerglass-rutans livslängd.

Fungerar offerfilm vid stenknackning?

Offerfilm fungerar inte vid stenknackning. Stenflisorna skjuter hål på filmen och det bildas små öar av vatten innanför filmen. Vid stenknackning rekommenderas RABS-ram med Hammerglass och offerruta.

Hur aktiveras limmet i offerfilmen för bästa vidhäftning?

Vid byte av offerfilm i maskiner med Hammerglass-ruta + offerfilm, är det oerhört viktigt att trycka med stor kraft när vattnet ska pressas ut mellan film och ruta. Limmet i filmen består av pyttesmå limkulor som aktiveras av tryck, limmet aktiveras alltså inte av vattnet i sig.

Hur stor blir värmereduktionen med Hammerglass IR?

Hammerglass IR (Infra Red) tar bort 45-55% av den inkommande solstrålningen.

Hur beställer man Hammerglass-rutor?

All försäljning sker genom maskinimportörerna. Däremot svarar vi gärna på frågor, och deltar aktivt i produktutvecklingen av nya lösningar.