Hammerglass 2017-12-05

Hammerglass skyddar även polisstationer

Vid nybyggnation av polisstationer, skolor, butiker med mera levereras Hammerglass-rutor i färdiga karmlösningar från fönster- och dörrtillverkare. Gäller det förstärkning av befintlig fastighet monteras rutorna utanför eller innanför befintliga fönsterglas – som ett osynligt galler. Företagets lösningar skyddar redan ett 20-tal polisstationer i södra Sverige, förutom de tusentals andra fastigheter som sedan 1994 skyddats med Hammerglass.

 • 300 gånger starkare än glas
 • Färdiga lösningar för fastighet och fordon
 • Skyddar mot bombdåd, skott, vandalism och inbrott

Skyddar mot explosioner och skott

Många utsatta lokaler har tidigare skyddats med säkerhetsfilm som klistras på insidan av rutan. Denna film ger skydd mot inkastning och kan även skydda mot explosioner i mycket begränsad omfattning (max klass ERP1). Dagens hotbild ser annorlunda ut. En bilbomb med flera hundra kilogram sprängmedel trycker in rutor i flera kvarters omkrets. Hammerglass har testats med laddningar motsvarande 100 kg TNT från 14 meters håll. Den svaga punkten blir då infästningen av karmen i fastigheten. Med hjälp av karmankare och hållfasthetsberäkningar finns dock lösningar för de flesta fasadtyper. Själva skyddet utgörs av en 12 mm Hammerglass-ruta som endast väger 14,4 kg/kvm.

En vanlig Hammerglass-ruta står emot skott från enklare handeldvapen. Vid allvarligare hotbild finns Hammerglass i laminerad splitterfri version som även skyddar mot höghastighetsvapen (skyddsklass BR6-NS).

Extra skydd för utryckningsfordon

Sedan 5 år tillbaka sitter det Hammerglass-rutor i 100-tals ambulanser som användas över hela Norden. Genom ett unikt samarbete med försvarskoncernen Hutchinson erbjuds att efterutrusta fordon...

 • ... som inte fattar eld och inte får nämnvärt högre kupétemperatur om det kastas brandbomber
 • ... där rutorna inte kan slås sönder
 • ... där bränsletanken inte kan skjutas sönder
 • ... kan köra 10 mil med sönderskjutna däck

Fordonen kommer att brukas både som utryckningsfordon och som privata skyddsfordon för politiker, företagsledare, ambassadpersonal etc. Det går även att eftermontera hela eller delar av skyddsutrustningen på befintliga fordon.


Hammerglass 2017-12-07

Stängt över Jul & Nyår

Vi håller jul- och nyårsstängt från 22/12 kl 13:00 t.o.m 7/1 2018.

Sista dagen för att skicka leveranser från Hammerglass är den 21/12.
Sista dagen för beställning av lagerförda produkter är 19/12.

Vi önskar er En God Jul & Ett Gott Nytt År!


Infrastruktur 2017-11-01

Bullerskärm med lövmönster är på plats!

Under sommaren har det arbetats flitigt med montaget av den 750 m långa skärmen vid E-22 i Kalmar. Då fåglarna flyger tätt i Kalmar-regionen har hela skärmen screentryckts med Hammerglass stiliserade LÖV-mönster som inflygningsskydd. Dessutom är 12 av de knappt 400 Hammerglass-skivorna i skärmen försedda med ett specialframtaget motivtryck för Kalmar-stad.

 • Transparent/genomskinlig okrossbar skärm
 • Naturnära mönster av stiliserade löv som inflygningsskydd för fåglar, samt specialframtaget motivtryck för Kalmar stad
 • Individuellt uppmätta parallelltrapets-skurna skivor följer terrängen istället för att skärmen trappas där marken lutar
 • Lätt att sanering av graffiti och smuts från vägen

Monteringen av skyddsglas är ett rent hantverk där varje ram är specialgjord
Monteringen av skyddsglas är ett rent hantverk där varje ram är specialgjord
Automotive 2017-10-17

Maskinförarens värde glasklart

Arbetsplatsreportaget: 100 000 kronor är mycket pengar. Men om det gör skillnad mellan liv och död tycks summan tämligen futtig. Att dagens högteknologiska internetuppkopplade anläggningsmaskiner inte har säkra hytter är omöjligt att riktigt förstå.

Bengt Nilsson, vd och delägare i Hammerglass AB, lyckas behålla ett pedagogiskt lugn när han berättar om företagets produkt som kan säkra och skydda alla landets maskinförare. Det är egentligen obegripligt att han inte är upprörd. Hur kan det komma sig att inte alla maskintillverkare för länge sedan har säkra hytter som standard? Nu är ju Bengt part i målet som det heter, men han säger såhär:
– Ja, alltså… hade jag haft en son i branschen, så hade jag aldrig låtit honom åka ut på en arbetsplats med en maskin där han sitter oskyddad. Det är ju inte bara i stenbrott eller vid sprängarbeten riskerna är stora. Återvinning, skrothantering, rivning, skutknackning… ja, på många av maskinförarnas vanligaste arbetsplatser finns det ganska stora risk att något material flyger mot hytten, säger Bengt Nilsson.

Bengt Nilsson, vd och delägare i Hammerglass, tycker egentligen att skyddsglas borde vara standard i anläggningsmaskiner
Bengt Nilsson, vd och delägare i Hammerglass, tycker egentligen att skyddsglas borde vara standard i anläggningsmaskiner

SÄKERHET

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS2010:1), som gäller berg och gruvarbete, finns skrivningar som ganska tydligt informerar om att okrossbara rutor för hytten är det säkraste valet för att uppfylla föreskrifterna. Galler skyddar till exempel inte tillräckligt i fall odetonerat sprängmedel exploderar. Bara tryckvågen kan ta med sig rutan bakom gallret in i hytten. Sten kan fara mellan gallren. Hammerglass framrutor har genomgått följande tester:

 • Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2): 3 kg TNT detoneras 3 meter från rutorna. För att inte rutan skall tryckas in i hytten sitter framrutan monterad i en stålram.
 • En 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i farten 450 km/h.
 • Skarpt föremål (EN 356 P8B): Rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan har penetrerat glaset.

Det tar inte lång tid innan man inser att Bengt har rätt i sak. Världens maskinförare sitter faktiskt ute på ganska farliga arbetsplatser skyddade enbart bakom det material som brukar benämnas: ”ömtåligt som glas”. I hytterna finns annars ofta som standard både backkamera, AC, musik­anläggning… ja, mugghållare, anses viktigare.
Nu är dock inte allt nattsvart. En maskintillverkare har nyligen fattat beslut om att förse tre av sina modeller från fabrik med Hammerglass okrossbara rutor. Flera andra maskinleverantörer ser ett ganska stort ökat intresse. Detta kan leda till den kända ketchupeffekten. För vilken maskintillverkare vill i slutändan låta konkurrenten stå ensam och säga att man är den enda tillverkaren som har säkra hytter som standard.

”Det vi istället talar om är en ’nano­belagd’ poly­karbonatsskiva som är 300 gånger starkare än glas.”

– Jag tänker också att nu när maskintillverkarna har lagt ner såna enorma summor för att få motorerna att nå steg 4, så kan det antagligen frigöras ett nyvaknat intresse för att investera i säker arbetsmiljö. Säker arbetsmiljö för maskinförare är ju något som faktiskt inte kan prioriteras ner. Kunderna efterfrågar det. Skanska kräver det till exempel nu, och fler lär följa, säger Bengt Nilsson.

Kollegorna på Hammerglass Automotive monterar skyddsglas i ramar för Hitachimaskiner
Kollegorna på Hammerglass Automotive monterar skyddsglas i ramar för Hitachimaskiner

Hammerglass AB, som har sin verksamhet i Förslöv i Skåne, dök upp på radarn för ungefär tio år sedan. Utvecklingen startade dock redan 1993 med Hammerglass föregångare Metallfasader som arbetade med Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejon för att minska kostnaderna för glasskador. Ofta handlade det om krossade fönster på skolorna. Det blev en framgång och lärdomarna från den tiden gav både energi och idéer som ledde till nya produkter och lösningar.
– Jag träffade det här företaget på Elmias fastighetsmässa året 2005. Jag var där i syfte att träffa kunder till den reklambyrå jag då arbetade med. Efter lite diskussioner fick jag till ett möte med dem, för jag blev väldigt imponerad och såg många möjligheter.

Resten är nu historia. Det ena ledde till det andra, Bengt Nilsson sålde sin andel i reklambyrån till slut och gick in som delägare i det som skulle bli Hammerglass. När det var dags att rekrytera en extern vd så blev det Bengt Nilsson som ägarna tyckte passade bäst. Fram till 2009 var det bara produkter till fastighetssektorn som Hammerglass fokuserade på. Men samma år tillkom affärsområdet ”Fordon”. Eller "Automotive" som det nu kallas. Arbetet med att ta fram lösningar för anläggningsmaskiner är det komplicerat och tidskrävande. Processen är också onödigt dyr,  under åren har minst 15 miljoner kronor lagts ner på internt utvecklingsarbete för att komma in på marknaden för anläggningsmaskiner.
– Det som gör det extra svårt är att ingen tillverkare delar med sig av ritningar till maskinerna. Det här gör att vi varje gång måste ta in den aktuella maskintypen, scanna av hyttens form och konstruktion i 3D innan vi kan konstruera en cad-modell som gör att vi kan bygga den stålram som skivorna sedan ska sitta i. Det finns väldigt många olika modeller där ute, konstaterar Bengt Nilsson och ser för första gången faktiskt lite trött ut. Ibland har det varit tungrott. Denna situation gör att det kan ta upp till sex månader att få fram en lösning till en maskinmodell första gången. Därför borde kanske tillverkarna montera in okrossbara rutor redan från fabrik på utvalda modeller. Eller kanske alla, egentligen.

Hur bra är då de här rutorna som anpassas till anläggningsmaskiner? Eftersom detta varit obruten mark för maskintillverkare (till skillnad mot till exempel helikoptertillverkare), så har Hammerglass tillsammans med Arbetsmiljöverket och Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), arbetat fram en standard; en så kallad RABS-klassificering. Det hela är ganska tekniskt, men förenklat ska rutorna klara 200 kilo dynamit från 14 meters avstånd, tåla kemikalier, och fallande stenblock på 227 kilo från drygt fem meters höjd. Det vill säga: klara påfrestningar som det är fullt möjligt att en maskinförare riskerar att hamna i. En maskinförare som arbetar i bullrig miljö får dessutom ner ljudnivån i hytten med 25% med den högsta skyddsklassen monterad.

Finns det någon baksida?
– En del är oroliga för att sikten blir sämre, att det kan bli repor av vindrutetorkarna i fall man arbetar i en dammig miljö, och att det inte är estetiskt med den extra stålramen. Det kan bli lite pansarvagnskänsla tycker vissa, säger Bengt.

Och visst. Det kan bli repigt. Men Hammerglass levererar så kallade ”offerrutor” som man byter efter en viss tid till en kostnad av 2 500 kronor. Så just det argumentet är ganska ihåligt om det handlar om att välja säker hytt eller allvarlig personskada.
– Det finns tyvärr fortfarande lite av en texasmentalitet i branschen. Man ska liksom tåla lite, och inte vara rädd. Lite risker får man stå ut med, ungefär. Men det känns ganska omodernt, anser jag.

”En arbetsgivare kan ju inte utsätta en anställd för vilka risker som helst.”

Men det här gäller i varje fall inte Skanskas bolag Schakt & Transport. Där ställer man nu krav på fullgott skydd vid arbeten där det kan finnas risk för att maskinförare kan komma i kontakt med odetonerat sprängmedel. Samma krav ställer de på sina underentreprenörer som hyrs in för sådana jobb.
– En arbetsgivare kan ju inte utsätta en anställd för vilka risker som helst. Det ska finnas fullgott skydd så att vi uppfyller de krav som ställs vid den här typen av arbeten, säger Anders Cederwald, distriktschef och vd för Schakt & Transport.

Sveriges största leverantör av anläggningsmaskiner, Swecon, märker att intresset ökar ganska mycket. Allt fler vill ha skyddsglas.
– Jag kan uttala mig om det vi gör här i Eskilstuna och vi täcker ju i alla fall Mälardalen. Och vi sätter på ganska många sådana rutor nu, och det beror nog på att det har kommit krav om att så ska vara när man jobbar i vissa miljöer. Även de som riskerar att få splitter vid stenknackning vill gärna ha, säger Ove Eriksson, utrustningschef på Swecon i Eskilstuna.

Pon Equipment, som säljer Caterpillar i Sverige, märker också just nu en markant ökning. Intresset har ökat kraftigt sedan förra sommaren, enligt Kristian Johansson, produktchef på Pon.
– Vi har nu också börjat titta på hur det ser ut också. Vi har en leverantör som ska göra ramen åt oss. På grävmaskiner från 20 ton till 90 ton är det här aktuellt nu, och på hjullastare från 12 ton till 55 ton. Det är ju kunden som bestämmer det här, och då är det klart att vi levererar det.

Pon har också sett den positiva bieffekten av skyddsglas.
– Det är klart att det är säkerheten som styr, men vi ser att vi kan få ner ljudnivån ännu mer med de här lösningarna, och det är också intressant för de som arbetar i den miljön som kräver det här, säger Johansson.

”När vi ställer ut på mässor och maskinförare berättar om vad de har varit med om blir vi ibland mörkrädda.”

Hammerglass dominerar den här marknaden i Sverige för tillfället, men det är klart att de kommer att få konkurrens om trenden växer och blir mer global. Hammerglass har en vision som bygger på att jobba globalt. Och gärna nära maskintillverkarna. Säker arbetsmiljö är en trend som växer, och antagligen nödvändigt om det ska gå att rekrytera maskinförare i framtiden. Maskiner kommer det alltid att finnas, och när 80 procent av landets maskinentreprenörer nu menar att rekrytering av maskinförare är det största hindret för expansion, så blir värdet på en maskinförare helt glasklart. Företagens viktigaste resurs är inte maskinerna, det är förarna.
– Intresset har ökat. Men när vi ställer ut på mässor och maskinförare kommer förbi och berättar om vad de har varit med om blir vi ibland mörkrädda. De risker som maskinförare utsätts för i sitt dagliga arbete skulle aldrig accepteras i en industriproduktion. Det är redan lag på extra skydd vid risk för dolor och stora stenar, men enligt min mening borde det sitta skyddsglas i samtliga maskiner, säger Bengt Nilsson.

Text: Micael Appelgren
Foto: Martin Olson

Publicerad i Maskinentreprenören 2017.10.17 >>


De 41 m långa vänthallarna i Hammerglass har glasats på mark för att sedan lyftas på plats, något som inte skulle varit möjligt med vanligt glas.
De 41 m långa vänthallarna i Hammerglass har glasats på mark för att sedan lyftas på plats, något som inte skulle varit möjligt med vanligt glas.
Infrastruktur 2017-06-15

Nu lyfts vänthallarna på plats i Roslags-Näsby

Vänthallar och hisschakt i Hammerglass
SL:s resecentrum i Roslags Näsby - innehållande två vänthallar, fyra hiss-schakt, en GC-bro och en bullerskärm - skall kläs med Hammerglass okrossbara glaslösningar. Projektet är en samverkansentreprenad mellan SL, Veidekke och Sweco, där Hammerglass AB är underentreprenör till Veidekke. Hammerglass konstruktörer har tagit aktivt del i Swecos konstruktionsarbete och kunnat bidra med värdefull erfarenhet från liknande projekt.

– De senaste åren har vi klätt in stationsområden i bl a Växjö, Älmhult, Täby och Kallhäll i projekt som i delar kan liknas vid Roslags Näsby station, säger affärsområdeschef Ulf Bergström vid Hammerglass AB. Dessutom har vi levererat och monterat tusentals kvadratmeter bullerskärmar längs med SL:s spårområden, så vi är väl förtrogna med beställarens önskemål. Att behöva byta krossat glas är onödigt och dyrt. Innebär bytet dessutom att man måste stänga av spårområden, så sticker kostnaderna fort iväg till stora summor.

Glasas på mark och lyfts på plats
I och med att hela byggprojektet skall ske medan trafiken rullar för fullt på spåren krävs att det mesta av konstruktionerna kan byggas precis intill spårområdet, för att sedan lyftas på plats med ett antal stora lyftkranar. Även om konstruktionerna är stabila skulle denna typ av lyft vara nästan omöjliga med vanligt glas, då rörelser i strukturen skulle medföra glaskross. Nu kan Hammerglass montörer sätta alla rutor på plats medan stålskelettet ligger på marken, vilket underlättar montaget ytterligare. Alla rutor mäts in och produceras individuellt, så även om konstruktionen inte stämmer till 100 % mot ritning går montaget av rutorna problemfritt.

– Vänthallarna är ju en utmaning i och med att vi maximalt kan tillverka skivor som är 2x6 meter, säger Hammerglass konstruktör Amy Lilja. En hel del av facken är 4x4 meter, så vi har fått skarva skivorna med specialframtagna Hammerglass-vinklar. Vi utvecklade systemet när vi ritade Älmhults Resecentrum och det fungerade klockrent. Vi har konstruerat en bockmaskin som kan bocka 15 mm Hammerglass i upp till 90 grader och det behövs för att kunna bygga ihop så stora rutor.

SL storsatsar
Hela projektet på station Roslags-Näsby (Roslagsbanan) omfattar inglasning av två vänthallar, två utvändiga hisschakt med en glasningshöjd på 10 m samt två invändiga hisschakt, gång- och cykelbro över spåren samt samt en 140 m lång bullerskärm i Hammerglass. Totalt är Hammerglass del av projektet på drygt 4 miljoner kronor, medan slutsumman för SL:s storsatsning på nya stationer, dubbelspår och nya tågset har beräknats till ca 9,6 miljarder.


En vanlig syn eller ett minne blott? Skillnaden är stor mellan trafikoperatörerna när det gäller att förebygga vandalism.
En vanlig syn eller ett minne blott? Skillnaden är stor mellan trafikoperatörerna när det gäller att förebygga vandalism.
Infrastruktur 2017-05-03

Okrossbart glas i busskurer sparar 100.000 kronor i månaden

För Andreas Mehlqvist är krossat glas vardagsmat. Han är hållplatschef för SL:s bussoperatör Nobina i Stockholm, och är ansvarig för över 4000 hållplatser. Han har även varit projektledare för ett pilotprojekt som innefattar byte till okrossbara Hammerglass i ett 20-tal busskurer inom Nobinas Södertörn-område.
– Vi valde de kurer som var mest utsatta och som vi bytte glas i var och varannan vecka. Sedan installationen i september har vi inte behövt byta ett enda glas! Vi räknar med att ha sparat över 100 000 kr i månaden enbart på dessa 20 kurer – ofattbara siffror egentligen.

Hammerglass är en specialbelagd polykarbonat – 300 gånger starkare än glas. Trots att bolaget bakom produkten, Hammerglass AB, har tagit fram specialinfästningar för busskurer så har man haft problem med att få ut produkten på marknaden.
– När stora företag köper in härdade glasrutor till busskurer är priset oerhört lågt. Inköparna lyder under LOU och har i uppdrag att köpa till lägsta möjliga pris – det är så de håller sin budget. Att rutorna sedan går sönder och måste bytas, hör till driftsbudgeten och det är ju en helt annan avdelning, säger Ulf Bergström, ansvarig för affärsområde Hammerglass Infrastruktur.

– Våra rutor är nästan dubbelt så dyra som härdat glas, så vi kommer inte långt i en upphandling. Att våra lösningar betalar sig redan efter första glaskrosset spelar tyvärr ingen roll. Vi har försökt med de flesta stora länstrafikbolag, men svaret är det samma, vi är för dyra, menar han vidare. Som skattebetalare blir man ju trött när de inte lyckas tänka utanför boxen. Det finns ingen koordinering mellan inköp och drift, annars hade det suttit okrossbara glas i alla utsatta kurer. Efter att SL godkände oss som alternativ leverantör är vi nu oerhört glada över det initiativ som Nobina tagit, och hoppas att flera operatörer följer efter.

Andreas Mehlqvist på Nobina var också skeptisk till en början.
–  Vi var rädda för att rutorna skulle bli nedklottrade eller sparkas ut, men med solida infästningar från Hammerglass sitter rutorna kvar och även om det skulle klottras så är det lätt att torka bort på den blanka ytan, säger han. Vi hade också för oss att Hammerglass kunde brinna, men så är tydligen inte fallet. Det är akrylplast som brinner, Hammerglass brinner inte.

Andreas Mehlqvist berättar vidare att Nobina kommer se till att fler busskurer utrustas med Hammerglass.
– Det är betydligt trevligare för personalen att torka bort graffiti än att trampa runt i krossat glas med tunga rutor. Förutom arbetsmiljö och ekonomi så är det ju en tredje viktig faktor som är minst lika viktig, nämligen att våra kunder kan vänta på bussen i hela och rena väderskydd, säger Andreas Mehlqvist som tror fler aktörer kommer följa efter Nobinas initiativ att skydd busskurerna.
–  Så vi är mycket nöjda och bjuder gärna in andra operatörer på studiebesök, kommenterar han avslutningsvis.


Fastighet 2017-04-27

Hammerglass AB tar hem stororder till Ghana

Hammerglass AB har fått den hittills största ordern till den afrikanska kontinenten. Det är det exklusiva bostadsområdet Hoda Village i Accra, Ghana som valt att sätta 12 mm Hammerglass IR-rutor (värmereducerande) i skjutpartier och sidorutor i ett större bostadsområde. Ordern är på nära 3 miljoner kronor och kommer att levereras under Q2.
– Tillsammans med vår agent i Ghana har vi jobbat med projektet i över ett år, så det är riktigt roligt att komma i mål på detta sätt, berättar Hammerglass exportansvariga Ingrid Timmermans. Säkerhetsfrågorna står högt på dagordningen i många afrikanska länder och våra produkter har visat sig fungera riktigt bra i de installationer som gjorts. Förutom våra glasklara rutor erbjuder vi grön- eller gråtonad Hammerglass IR som reducerar solvärmeinstrålningen med ca 50%, så förutom att kunden får en okrossbar lösning så sker en markant sänkning av fastighetens kylbehov.

Torbjörn Timmermans är affärsområdesansvarig för Fastighetssektorn inom Hammerglass AB och har tillsammans med den lokala agenten haft en nära dialog med fastighetsägare, fönsterleverantör och byggfirma på plats i Ghana.
– Det har varit viktigt för projektet att få en ömsesidig förståelse och ett bra samarbete mellan de involverade parterna. I och med att vi skall formatproducera leveransen här i Förslöv så måste allt stämma såväl i måttkedjor och infästningsteknik, som i transportlösningar, införtullning och lokal frakthantering. Som tur är börjar vi få lite erfarenhet av knepiga exportlösningar, annars är det lätt att gå på minor där man minst anar det. Totalt är det ett antal ton Hammerglass som skall skickas, så det kommer att ta lite tid att få igenom det i vår egen produktion.

Hammerglass affärsområde Fastighet har de senaste åren nått ut bra på exportsidan och har prestigeprojekt i Kuwait, England, Kanada och USA samt på Cypern i bagaget. Satsningen i Kanada och USA förväntas växa kraftigt kommande år och det läggs för tillfället mycket pengar och arbete i certifieringar och lokala godkännanden.
– Vi har lärt oss att ha respekt för tidshorisonterna när det gäller exportlösningar. Det är inte ovanligt att vi arbetar både 2 och 3 år med ett projekt innan det går igenom. Vi märker dock att Sverige har ett starkt varumärke och att det inger förtroende när vi kan kombinera vårt varumärke med det faktum att produktion och produktutveckling sker i Sverige. Vi har en 4 man stark ingenjörsavdelning och det underlättar mycket att vi kan ta fram färdiga, hållfasthetsberäknade lösningar som dessutom ritas i 3D. Det gör kommunikationen enklare och lägger ytterligare tyngd åt det förtroendekapital vi behöver som litet företag på den globala marknaden, avslutar Ingrid Timmermans.


Alla fönster mot loftgångar och samtliga rutor på nedre botten är i tillverkade i okrossbara Hammerglass
Alla fönster mot loftgångar och samtliga rutor på nedre botten är i tillverkade i okrossbara Hammerglass
Fastighet 2017-04-01

Hammerglass skyddar boende i miljonprogrammets bostäder

Efter hand som bostäder i miljonprogrammet renoveras för miljarder, passar flera fastighetsägare på att säkra upp lägenheterna. Det installeras kraftigare dörrar och det används okrossbara isolerglas i fönsterrutorna. Svenska Bostäder är bland dem som satsar mest på att ge sina hyresgäster en trygg vardag.
– Projekten har till stor grad präglats av intryck vi fått från våra hyresgäster, säger Mattias Karlsson, projektledare samt beställarens representant vid Svenska Bostäder. Ett återkommande önskemål inför renoveringen var att bygga in solida, trygga lösningar. Det blir särskilt tydligt bland boende på bottenvåningen. Vi har därför valt att sätta Hammerglass i samtliga rutor i lägenheterna på nedre botten. Det är oerhört viktigt för oss att alla hyresgäster ska kunna känna sig säkra i sitt eget hem.

Annelie Nordgren vid Byggfab AB har varit projekteringsansvarig/byggledare vid renoveringen av Svenska Bostäders närmare 800 lägenheter i Husby och Tensta.
– Vi har valt att använda Hammerglass isolerrutor i samtliga lägenheter i bl a Kvarteret Molde i Husby samt Kvarteret Skänninge i Tensta. Redan vid projektstart var vi mycket angelägna om att de boende skulle uppleva större trygghet i sin vardag. Den tanken har präglat allt från färgsättning till materialval. Utanför alla dessa lägenheter går en loftgång, och det är allt för lätt att slå sönder köksfönstret och hoppa in i bostaden.

För att de boende inte skall märka någon skillnad mot vanligt glas har arkitekten valt att lägga Hammerglass som mitten-glas i 3-glas-kassetterna. De flesta fönstertillverkare har denna typ av fönsterlösningar, även om det i huvudsak varit SSC och Leiab som levererat till Svenska Bostäders renoveringar.
– Till en början var entreprenörerna som fick kontrakten skeptiska till den något dyrare lösningen med Hammerglass, men vi stod på oss och så här i efterhand har det gått väldigt bra och alla är nöjda. Det har till och med varit ett inbrottsförsök där tjuven misslyckades med att ta sig in genom rutan, så det fungerar bevisligen, avslutar Annelie.

Ökande försäljning till flerfamiljshus
Torbjörn Timmermans, Affärsområdesansvarig för Hammerglass Fastighet, har under de senaste par åren sett en tydlig och konstant ökning i försäljning av skyddsrutor till både flerfamiljsbostäder och vanliga villor.
– Sannolikt är det en kombination av att vi har lyckats nå ut med informationen om våra produkter - så vitt vi vet är vi är enda företaget i världen som levererar okrossbara isolerglas med full isolerglasgaranti - och att det faktiskt finns ett ökat behov av skydd mot inbrott och vandalism. Tydligast ser vi trenden i Stockholm, Göteborg och Malmö, men även på små orter med återkommande incidenter väljer man nu att bygga bort säkerhetsproblemen. Rutorna är certifierade i klassen EN 356 P8B och väger ca 14 kg per kvm i 3-glasutförande. Motsvarande skydd med vanligt glas skulle väga ca 90 kg. Extrakostnaden för ett komplett projektfönster med Hammerglass är inte mer än ca 30%, så skall man ändå renovera så är inte valet så svårt, menar Torbjörn Timmermans.


Infrastruktur 2017-03-01

750 m lång bullerskärm längs E22 i Kalmar

Området Djurängen  intill E-22 i Kalmar skall bebyggas med över hundra en- och flerfamiljsbostäder. E-22 har hastighetsgräns på 110 km/h och för att kunna utnyttja markområdet så nära motorvägen krävs uppförande av en drygt 5 meter hög bullerskärm ca 11 m från E22. För att skärmen inte skall ha för stor inverkan på miljön i övrigt, valdes en genomsiktbar, okrossbar skärm i Hammerglass. NCC har fått uppdraget att bygga betongmuren som skärmen skall stå på, Hammerglass AB bygger själva bullerskärmen. Respektive projekt är separata generalentreprenader om ungefär 10 miljoner kronor vardera.

Kalmar kommun har varit tydlig med att skärmen på bästa sätt skall smälta in i terrängen. Den skall vara genomskinlig, men ha ett naturnära mönster av stiliserade löv, så att fåglar inte skall flyga in i den. Istället för att trappa skivorna trappas där marken lutar, skall skärmen parallelltrapetskapas för att följa terrängen – varje skiva mäts individuellt och snedkapas i topp och botten. Vidare skall skärmen vara okrossbar och vara lätt att rengöra från graffiti och från smuts från vägen.

Anders Berg är projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun och ansvarig för projektet:
– De boende på östra sidan Djurängsvägen har under många år efterlyst en bullerskyddsåtgärd längs E-22:an. Problemet har varit att bullernivåerna legat strax under rekommenderade gränsvärden, varför Trafikverket inte önskat ta kostnaden för skärmen. Genom att kommunen nu bygger och bekostar skärmen med egna medel får vi över 100 nya bostäder i ett område som tidigare legat oanvänt, samtidigt som bullret åtgärdas för den intilliggande befintliga bebyggelsen. Vi har sedan tidigare bra erfarenhet av Hammerglass produkter. Det är dessa skivor som sitter på gång- och cykelbron över E22:an mellan Djurängen och Hansa City. Bron byggdes för 4 år sedan och glasen ser lika fina ut i dag som när de monterades, avslutar Anders Berg.

Då området är gammal sjöbotten krävs omfattande pålning innan NCC kan sätta muren, ett arbete som kommer att ta lite tid att utföra. Byggnationen av skärmen beräknas dock vara igång i maj och skall avslutas under augusti månad.


Fastighet 2017-02-28

Kriminalvård och Rättspsyk väljer Hammerglass

Hammerglass AB har levererat produkten Spegelglas till både Kriminalvården och Rättspsyk. Okrossbara speglar i Hammerglass minskar kostnaderna för skadegörelse samt ökar den personliga säkerheten i de miljöer där de monteras. Speglarna lämpar sig för allt från offentliga toaletter, omklädningsrum, idrottsanläggningar och hissar till fängelser och psykvård. Speglarnas låga vikt underlättar hanteringen av större glaspartier. Spegelglaset lagerförs i standardmått, men kan kapas eller formfräsas vid specialmått. Produkterna är fragment- och splitterfria vid åverkan. Totalt ha flera hundra Hammerglass-speglar installerats inom rättspsykiatriska anstalter.


Automotive 2017-02-20

Hammerglass AB får rekordorder till Caterpillar

Ett av Nordens största entreprenad- och uthyrningsföretag - norska Hæhre AS, med en maskinpark på över 800 entreprenadmaskiner - har beställt explosionssäkra Hammerglass-lösningar för eftermontage på 41 av sina Caterpillar-grävare. Ordern kommer från Caterpillars norska återförsäljare PON, och är den största enskilda ordern hittills för Hammerglass Automotive.
– För vår del innebär ordern framför allt ett stort genombrott på den norska marknaden, säger Hammerglass VD Bengt Nilsson. Varje stålram har ett slutkundspris på ca 45 000 kronor, så ordern bidrar ju även till en trevlig omsättning i Q1. Vi har jobbat hårt och länge för att nå ut till användarsidan i Norge och nu verkar det som att det lossnar. I december kom en order på 14 grävmaskinsramar till ett stenbrottsföretag och ytterligare ett antal större norska entreprenadföretag har aviserat att de kommer att säkra upp sina maskiner.

Lag i Sverige
Redan 2010 kom svenska Arbetsmiljöverket med en lag som kräver att den som arbetar där det finns risk för odetonerade explosiver eller för att stora stenar kan träffa maskinen, skall ha tillräckligt förarskydd. Då det saknats funktionella skydd på marknaden har Hammerglass AB varit pionjärer i utvecklingsarbetet, både genom att aktivt bidraga till att skapa nya säkerhetsstandarder och att genom omfattande testarbete ta fram hållbara lösningar.
– Vi har satsat över 15 miljoner kronor i produktutveckling inom grävmaskiner och hjullastare, berättar Bengt Nilsson. Om man vid ett sprängningsarbete drar av t ex 50 laddningar på samma gång, är det inte ovanligt att några av dem inte går av utan finns kvar i stenmassorna som odetonerade explosiver. Erfarna förare lär sig känna igen dessa s k "dolor", men vill det sig illa är det upp till 3 kg TNT som detonerar på 3 meters avstånd från hytten. Just sådana olyckor kostade två liv i Norge under 2016, varför norska Arbeidstilsynet nu börjat ta tag i frågorna. Precis som i Sverige finns nu ett krav på norska myndigheter att ta fram strängare lagstiftning för att tvinga företagen att skapa tryggare arbetsmiljö för sina förare.

Lösningen
Hammerglass sprängningstestade lösningar utgörs av en kraftig stålram som bultas fast i förarhytten - en s k RABS ram. I RABS-ramen sitter en 12 mm Hammerglass-ruta som tar emot tryckvåg och stora stenar om det skulle explodera. För att skydda den kraftiga rutan mot ständiga stenskott från stenknackning med hydraulhammare, sitter en offerruta i 4 mm Hammerglass monterad framför denna. Denna lösning har blivit mer eller mindre standard vid tuffare arbeten i Sverige och är nu på väg att få samma status i Norge. Systemet har även testats i den s k FOPS-klassen och ersätter därför gallret som många maskiner utrustas med.


Infrastruktur 2017-02-01

Konst och utsmyckning i GC-tunnlar

Hammerglass AB har utarbetat lösningar till hur mörka och trista gång- och cykeltunnlar kan göras ljusa och tilltalande. Senast i raden är en utsmyckning i Lomma, framtaget tillsammans med ÅF i Malmö. Tunneln är 15 meter lång och på båda sidor finns det nu stora, bakgrundsbelysta bildmontage. Tunnelväggen mot havet visar strandråg i ett motiv som mäter 1,8 x 12 meter. Motsatta väggen är klädd med ett kollage bestående av svartvita bilder från gamla Lomma, som främst visar ortsbor och turister i olika bad- och strandmiljöer. Motiven har tryckts på baksidan av 12 mm tjocka Hammerglass-skivor som sedan monterats 18 cm från tunnelväggen med justerbara fixpointarmar. För att ge ytterligare liv åt motiven, samt bidra till ljussättning av tunneln har LED-lysrör i variabla färger monterats bakom skivorna. Genom att skivorna är okrossbara och lätta att sanera från klotter och graffiti räknar kommunen med låga underhållskostnader. Vidare ger motiven en glad återblick till svunna tider, samtidigt som de påminner om att efter vintermörker kommer en ny sommar.

Stora variationsmöjligheter
Sedan tidigare har Hammerglass tagit fram lösningar till GC-tunnlar i Täby och i Enskede. Tekniken med att trycka på baksidan av Hammerglass-skivorna medger stor variation i val av motiv och teknik. Allt från färgglada målningar från ortens förskolebarn, till högklassig konst eller fotografier går att överföra till skivorna. Genom att använda energisnål LED med lång livslängd som bakgrundsbelysning hålls dessutom driftskostnaden på en låg nivå. I både Lomma och Täby valde kommunerna variabla LED-belysningar för att ge extra liv åt motiven. Hammerglass-skivorna kan monteras med olika infästningsmetoder, Hammerglass AB:s konstruktörer hjälper till med att ta fram monteringsfärdiga lösningar.

Konstruktion, produktion och montage: Hammerglass AB
Idé och motiv: ÅF
Ljuskonsult: Ramböll
Beställare: Lomma kommun


Infrastruktur 2016-11-04

Hammerglass i Älmhults resecentrum

För att begränsa framtida underhållskostnader har Trafikverket i ett antal nya resecentrum valt att satsa på Hammerglass.
– Det är ju en klar fördel att kunna få vara delaktig redan i projekteringsstadiet, säger Hammerglass ABs affärsområdeschef för Infrastruktur Ulf Bergström. Nu har vi kunnat dimensionera våra rutor för att bl a optimera antal och typ av infästningar, samt avståndet mellan dem. Genom grundligt förarbete förenklas montaget avsevärt. En del av glasen behöver mätas in på plats, men i det stora så har vi det mesta klart innan stålskelettet påbörjas. Vikten är ju endast hälften av glas, vilket har underlättat dimensioneringen. Trafikverket sliter med kostnader för att byta ut trasiga glas i sina stationer, fortsätter Ulf Bergström. Det är ju inte enbart glaset som kostar, kostnaden för tågstopp, kranar och liftar, nattarbete etc drar iväg till stora summor om det behöver bytas rutor över spåren.

I Älmhults resecentrum har Hammerglass monterats i gångbron över spåren, i perrongnedgångar samt i hisschakt. De största rutorna var på 3x4 meter, vilket satte konstruktionslösningarna på prov.
– Våra CNC-fräsar klarar 2x6 meter, så i detta fall fick vi skarva två skivor på höjden, berättar Ulf Bergström, men det är en beprövad teknik där skarven knappt syns när vi är klara.

Hammerglass-skivor i 12 mm har testats med motsvarande 100 kg TNT från 14 meters avstånd. I Älmhults-projektet valde konstruktören ändå att gå upp till 15 mm tjocklek.
​– Genom att välja 15 mm tjocklek har vi kunnat fästa handledarna direkt i skivorna, säger Hammerglass ABs konstruktör Amy Lilja. Nu slipper vi stödförband bakom rutorna vilket ger ett öppet och ljust intryck, samtidigt som att de kraftiga skivorna ger stabilitet åt handledarna. De 3 extra millimeterna ger dessutom extra stadga när det blåser som värst, fortsätter Amy Lilja. De senaste åren har vi nästan uteslutande använt 15 mm Hammerglass till järnvägsskärmar. Vi har gjort flera projekt åt SL, bl a till Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Där har vi dessutom bockat skivorna i toppen för att ge extra god stabilitet, avslutar Amy Lilja.

Beställare: Trafikverket
​Konstruktion: ÅF, Malmö
​​Huvudentreprenör: Segermo AB
​​Stålleverantör: Lecor AB
​​Glasmontör: Preconal AB
​Glasleverantör: Hammerglass AB

Publicerad www.jarnvagsnyheter.se 2016-11-04


Resecentrum i Växjö är ett av flera resecentrum som Förslövsföretaget har gjort åt Trafikverket. Med okrossbara glaslöningar i stationsmiljö elimineras risken för dyra tågstopp vid byte av krossat glas.
Resecentrum i Växjö är ett av flera resecentrum som Förslövsföretaget har gjort åt Trafikverket. Med okrossbara glaslöningar i stationsmiljö elimineras risken för dyra tågstopp vid byte av krossat glas.
Hammerglass 2016-10-14

Bombsäkra rutor öppnar fönstret mot nya marknader

Sprängdåd, vandalism och påfrestande ökenstormar. Okrossbara rutor står pall för det mesta och den globala efterfrågan på Bjäreföretagets produkter har ökat i takt med en stigande osäkerhet på flera håll i världen.

Risken för att utsättas för så pass stora påfrestningar är naturligtvis väldigt liten i Skåne. Men utanför landets gränser är marknaden betydligt större. Inte minst i delar av världen där man lever med krig inpå knuten och risk för terrordåd.
– Vi upplever en stor efterfrågan på våra lättviktslösningar i skottsäkra glas som vi säljer till kunder över hela världen, och efterfrågan bara ökar på våra sprängtestade lösningar, säger Bengt Nilsson, vd för Hammerglass i Förslöv med 30 anställda.

Företaget har bland annat levererat fönsterrutor till en fastighet på en amerikansk flygvapenbas i Kuwait. Dessutom har man installerat glas till en del byggnader i Oslos regeringskvarter som sprängdes i luften i samband med Anders Behring Breiviks terrorattentat 2011.
– Vi levererar också en hel del produkter till Mellanöstern. Det tråkiga är att man inte är beredd att investera i säkerhet förrän det har har skett något.

Vad skiljer era tåliga rutor från konkurrenternas produkter?
– Vår lösning ger lättare produkter. Vid installation av rutor till exempelvis dörrar till ambassader eller guldsmedsaffärer är det av stor betydelse att komma ner i vikt för att gångjärnen ska klara av påfrestningen. Likaså vill du ha lätta fönsterlösningar till tunga bepansrade bilar, säger Bengt Nilsson.

Det handlar knappast om vanliga treglasfönster som installeras i villor. Glasrutor från Hammerglass i Förslöv anses vara 300 gånger starkare än vanligt glas, och klarar i extrema fall tryckbelastningar från explosioner med 100 kilo av sprängämnet TNT. Bortsett från oroshärdar upplever företaget även intresse från beställare som verkar i en något lugnare vardag. Bland annat Kirkby Bus station i engelska Liverpool, vars busskurer återkommande drabbades av vandalism. När resecentrumet skulle byggas om valde man stryktåliga rutor från Hammerglass. Företaget har även genomfört liknande resecentrumsprojekt på olika håll i Sverige.
– Vi har en kraftig försäljningsökning i Sverige, Norge och Danmark. Bland annat till psykvården, fängelser och skolor. Vi har också fått ökad uppmärksamhet i USA och Kanada.

Företaget har sedan 2012 levererat rutor till Nilsson Special Vehicles. Lösningen är vandalsäker och håller ner vikten på fordonen, vilket ger utrymme för extra räddningsutrustning. Totalt har över 300 ambulanser försetts med Hammerglass.
Företaget har sedan 2012 levererat rutor till Nilsson Special Vehicles. Lösningen är vandalsäker och håller ner vikten på fordonen, vilket ger utrymme för extra räddningsutrustning. Totalt har över 300 ambulanser försetts med Hammerglass.

För fjolårets verksamhet redovisade företaget ett resultat på nästan två miljoner kronor efter skatt, vilket ska jämföras med 2014 års förlust på 3,4 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade med drygt 13 miljoner.
– Förlusten 2014 berodde på att vi behövde stanna upp och sjösätta en ny affärsmodell, nytt affärssystem samt ISO-certifiering. Det var resurskrävande insatser som satte sina spår, säger Bengt Nilsson.

Nu har Hammerglass skapat den plattform som företaget anses behöva för att kunna expandera.
– Alla signaler tyder på att vi står inför en rätt så kraftig omsättningsökning. Just en ökad medvetenhet kring säkerhet gör att vi nu når ut på ett helt annat sätt än tidigare, så en dubblerad omsättning är absolut inom synhåll, säger Bengt Nilsson.

De största tillväxtförväntningarna anses finnas inom företagets affärsområde Automotive, vilket framförallt inbegriper rutor till grävmaskiner, hjullastare och andra entreprenadmaskiner. Grävmaskinister jobbar ofta i utsatta miljöer och det är inte ovanligt att lösa föremål rammar förarhytten.
– Inte en enda av alla de grävmaskiner som årligen säljs i världen har rutor som står emot stenar i nämnvärd mening. I oktober förra året var det en dödsolycka i Kristianstad och i mars i år var det en annan maskinförare i Norge som förolyckades. Än så länge tar branschen väldigt lätt på den här typen av risker. Men detta håller på att förändras med lagstiftning kring säkrare lösningar.

Publicerad HD-Sydsvenskan 2016-10-14


Infrastruktur 2016-09-27

Liverpools lokaltrafik valde Hammerglass

Lokaltrafiken i Liverpool drabbas ideligen av vandalism i busskurar och resecentrum. Beslut har därför tagits om att det vid om- eller nybyggnationer skall användas hållbara lösningar. När Kirkby Bus Station skulle byggas om tog arkitekterna kontakt med Hammerglass AB för att få hjälp med materialval, konstruktion och infästningslösningar.

Projektet var på över 3 miljoner kronor och Hammerglass-rutorna monterades av samarbetspartnern The Wilde Group, som har verksamhet över stora delar av England. The Wilde Group har specialiserat sig på skalskydd och arbetar till stor del inom offentlig sektor. Till projektet användes 12 mm Hammerglass-rutor. Då arkitekterna önskade glasklara kanter fick alla sidor fasas och diamantpoleras. Rutorna måttproducerades i Förslöv och skickades sedan över till Liverpool för montage.

– Från Hammerglass sida hoppas vi att detta var det första av en serie projekt i Liverpool, berättar Hammerglass AB:s Exportchef Ingrid Timmermans. Vi har gjort en del jobb i både England, Skottland och på Irland, men det är första gången vi är så pass djupt involverade redan från projektstart. Här har vi anlitats både för konstruktionslösningar, hållfasthetsberäkningar och simuleringsmodeller. Många av de tidigare leveranserna har varit okrossbara isolerglas till det engelsmännen kallar ”Social Housing” – lägenhetskomplex för samhällets mer utsatta grupper. Genom att vi innehar ”Secured By Design”-certifikat, som är brittiska poliskårens certifieringsorgan för godkända och rekommenderade säkerhetslösningar, kommer det en hel del förfrågningar från områden där våra glas och vår kompetens verkligen gör nytta, fortsätter Ingrid Timmermans.

Ulf Bergström som är affärsområdesansvarig för Hammerglass Infrastruktur har deltagit som sakkunnig i projektet och kunnat överföra erfarenheter från liknande resecentrumsprojekt i Sverige.
– Vi har kunnat ta med oss lärdomar från de installationer vi gjort i Växjö, Stockholm, Täby och nu senast Älmhult, säger Ulf Bergström. Infästningslösningarna är viktiga, det skall ju inte kunna gå att sparka ut de rutor som inte kan slås sönder. Lika viktigt är det att kunna få fram korrekta mått på snedskurna rutor och redan på förhand lista ut var vi eventuellt skulle kunna få problem med inpassning i stålkonstruktionerna. Kirkby Bus Station gick fullständigt smärtfritt och kunden verkar nöjd, så vi får se vad framtiden har att bjuda oss, avslutar Ulf Bergström.

Hammerglass är en specialbelagd polykarbonatskiva – som är 300 gånger starkare än glas och i det närmaste okrossbar. Den unika ytan är nötningstålig och förenklar graffitisanering. Tack vare nanoteknologin kan rutorna även användas som isolerglas – något som annars inte är möjligt med polykarbonat.

Publicerad www.infrasverige.se 2016-09-27


Infrastruktur 2015-11-20

Nyutvecklat elskyddstak för järnvägsbroar

Hammerglass AB har på uppdrag av Trafikverket, sedan ett år tillbaka deltagit i utvecklingen av ett nytt skyddstak för kontaktledningar över järnvägsspår. De gamla takskydden i plåt har gjort sitt och Trafikverket gav Centerelöf & Holmberg i Malmö i uppdrag att ta fram en ny lösning. Hammerglass tog fram grundidé och principskiss, C&H ritade sedan fram den färdiga lösningen. PEAB var huvudentreprenör för montaget som slutfördes i augusti.

Skyddstaket består av vinklade stolpar i rostfritt stål och skivor i 12 mm Hammerglass. Projektet var ett pilotprojekt för Trafikverket för att hitta ett nytt, modernt skyddstak över kontaktledningar. Enligt Projektledare Stefan Källberg vid Trafikverket blev lösningen lyckad och fyller både funktionskrav och estetiska önskemål. Avvattning sker ut på vägen så att vare sig smältvatten eller regnvatten kan rinna ner på kontaktledningarna. Hammerglass-skivornas släta yta gör att smuts och föroreningar regnar bort.

Då skärmen monterades i samband med totalrenovering av bron, kunde skärmstolparnas fotplatta monteras under räckesståndaren. I annat fall erbjuder Hammerglass en lösning med en kraftig klammeromfattning kring botten av räckesståndaren, kombinerat med bultinfästning i brons kantbalk. För att hitta rätt dimension på stolpar och glas utförde Hammerglass en snö- och vindlastsimulering. Då det fanns risk för galvaniska strömmar som skulle kunna urlaka en vanlig galvaniserad lösning, fick stolpar och U-profiler tas fram i rostfritt stål.

Publicerad www.jarnvagsnyheter.se 2015-11-20


Automotive 2014-10-25

Kraftig förbättring av förarskyddet i Volvos hjullastare och grävare

Nu lanserar Hammerglass AB ett nytt system med okrossbara rutor för Volvos hjullastare och grävmaskiner, utvecklat för högsta personskydd i tuffa miljöer.

Säker när det smäller
Vid sprängningsarbete t ex vid vägbyggen, är det inte ovanligt att det finns odetonerat sprängmedel bland sprängstenen. Ofta upptäcks de så kallade dolorna i tid, och föraren kan vara försiktig med massorna. Skulle en dola explodera innebär det livsfara för alla i närheten. På samma sätt kan stora stenar, träd, timmerstockar och vassa föremål skada maskinföraren om olyckan är framme.

Hammerglass AB är marknadsledande inom okrossbara glaslösningar för entreprenadmaskiner, och har en egen stab av konstruktörer som ständigt tar fram nya säkra hyttlösningar. Den nya 5-delade ramen till Volvos hjullastare har en 12 mm Hammerglass-ruta fastbultad i en kraftig stålram. Systemet har genomgått rigorösa tester hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och SMP (Svensk Maskinprovning), och uppfyller samtliga krav ställda i RABS-klassificeringen.

RABS - den nya säkerhetsklassen
Sedan ett år tillbaka finns en ny branschstandard för skyddsrutor till entreprenadmaskiner. RABS-klassen är egentligen en stor samling tester baserade på de risker en maskinförare kan utsättas för. Bland annat skall rutan stå emot 3 kg TNT från 3 meters håll, en 1 kg tung projektil med farten 450 km/h samt över 70 yxhugg - där alla huggen skall sitta på samma ställe. Klarar rutan samtliga tester får den bära det nya märket RABS. Hittills är Hammerglass AB enda företaget som lyckats nå RABS-standard.

Säljs genom generalagenter

– Förarsäkerhet är ett globalt problem, berättar Anders Bergsten, exportansvarig vid Hammerglass Automotive. Vi räknar med att sälja både denna ram och våra andra glasningslösningar i ett stort antal länder världen över. I takt med att entreprenörerna - med bl a SKANSKA i spetsen - tar ett större säkerhetsansvar och ser detta som en del av sitt varumärke, får maskinföraren en ständig bättre arbetsmiljö. På samma sätt arbetar även maskintillverkarna mer och mer målmedvetet med säkerhetslösningar och ser gärna detta som en del av sin image. Mitt jobb går ut på att möta dessa behov, avslutar Anders.

I Sverige och Tyskland har Hammerglass AB har centralavtal med Volvos distributör Swecon. Den nya rutan kan monteras in i befintliga maskiner eller väljas som tillval vid köp av ny maskin. Bytet sker hos någon av Swecons serviceverkstäder. I förhållande till de pansarrutor som tidigare funnits tillgängliga för Volvos hjullastare blir Hammerglass-ramen en hel del billigare. Dessutom går installationen på ungefär halva tiden.

För mer information kontakta Mats Ljunggren på 0702-11 57 34.


Fastighet 2014-09-29

Prestigeorder till Kuwait

Efter två års intensivt samarbete med ett av Mellanösterns största entreprenadföretag fick Hammerglass AB i Förslöv den prestigefyllda ordern att förse US AIRBASE:s nya fastighet i Kuwait med okrossbara Hammerglassrutor.

- Det har varit en lång, men helt nödvändig process, berättar Hammerglass exportchef Ingrid Timmermans. Vi vinner oftast snabb framgång i de flesta marknader vi går in i, men vi måste ha respekt för att affärskulturen i Mellanöstern skiljer sig en hel del från vårt nordiska sätt, fortsätter Ingrid. Det är nu över två år sedan vi genomförde de första utbildningarna av kuwaitiska Sabeco. De två åren har använts till att få alla myndighetstillstånd och licenser på plats, samt till att få ut våra produkter till arkitekter, konstruktörer, fastighetsägare och myndigheter i Mellanöstern. Vi har synts på små och stora mässor, men framför allt så är kontaktnätet A och O i de arabiska länderna. Vår agent är mycket väl förankrad i Kuwait, Jordanien, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien - där de också har ensamrätt för våra glaslösningar.

- Potentialen för våra sprängtestade produkter är enorm i länder med så stor oro i vardagen, berättar Hammerglass VD Bengt Nilsson. En av huvudorsakerna till det stora antalet skadade vid explosioner i stadsmiljö är allt kringflygande glas. Hammerglass är 300 gånger starkare än glas och våra rutor är testade och certifierade för 3 kg TNT på 3 meters håll. Det motsvarar ca 100 kg TNT på 14 meters avstånd! Så kraftiga tryckbelastningar ställer självklart stora krav till infästningen, så våra konstruktörer har varit högst delaktiga i att ta fram fungerande lösningar.

Förutom terrordåd har de flesta länder i Mellanöstern problem med oerhört kraftiga ökenvindar. Orkaner på över 40 m/s är inget ovanligt och normala rutor trycks sönder i sådan blåst. Hammerglass kan även levereras som solskyddsglas, där svagt gröntonade rutor innehåller en infraröd absorbent som halverar inkommande solvärme. Just kombinationen okrossbart och värmereducerande är det som rönt störst intresse när det presenterats.

- Vi går en spännande framtid till mötes, fortsätter Bengt Nilsson, och ordern som levereras per flyg (!) till Kuwait i nästa vecka är bara början.

Prestigeprojektet som för Hammerglass del är på ca 1 miljon kronor skall invigas av den Kuwaitiska emiren Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah den 1 november. De drygt 100 rutorna i 12 mm Hammerglass skall användas i en nybyggd tvåvåningsfastighet tillhörande det amerikanska försvaret.


Hammerglass 2014-05-22

Hammerglass AB certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 är ett verktyg för företag som önskar bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Syftet är att riktlinjer för kvalitetsarbetet ska upprättas så att företaget aktivt arbetar med ständiga förbättringar, samt för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter. Ofta används termen "kvalitetssäkring".

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 är ett verktyg för företag som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska företagets negativa påverkan på miljön.

För att certifieras enligt ISO måste ett företag arbeta med ett antal grundprinciper för att vidareutveckla företagets verksamhet och höja sin kvalitetsnivå. Hammerglass AB har under våren certifierats enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Infrastruktur 2014-02-01

Hammerglass inleder året med två stororder

Hammerglass AB har tagit hem ytterligare ett stort bullerskyddsprojekt i Finland. Denna gång är det byggentreprenören Ruuki som genom Hammerglass Finland lagt en beställning på okrossbara skivor till en nybyggd bro söder om Helsingfors. Beställningen är på 700 skivor och innebär ett ordervärde om drygt två miljoner för Hammerglass. I höstas levererades ca 10 000 kvm Hammerglass till en bullerskärm öster om Helsingfors.

Förra veckan vann Hammerglass en upphandling innefattande leverans och montage av okrossbara glaslösningar till Växjö Bangård. Rutorna skall utgöra fönster och tak till rulltrappor, hissanslutningar samt en gångbro. Leverans och montage sker under april/maj och har ett ordervärde om knappt 2 miljoner kronor. Under 2013 levererade Hammerglass tak och väggar till Etapp 1 i Växjö Bangård. Totalentreprenör i båda projekten är PEAB.

Ökade 36%
Hammerglass AB ökade omsättningen från 2012 till 2013 med 36% för helåret. Exportförsäljning stod för ca 20% av balansomslutningen.
– Vi har haft ett bra år både för våra Bullerskyddslösningar och för våra Fastighetsglas. Dock är det exportförsäljning av rutor till entreprenadmaskiner som står för den största tillväxtpotentialen i bolaget, berättar bolagets VD Bengt Nilsson. Vi har under ett antal år investerat hårt i produktutveckling, testning och certifiering, särskilt på Fordonssidan. Även om det finns mycket utvecklingsarbete kvar är det denna satsning som nu bär frukt. Behovet av okrossbara glaslösningar är stort och vi levererar till maskinimportörer i ett flertal länder. För att komma vidare och leverera direkt till maskintillverkarna måste dock verksamheten först ISO-certifieras både inom 9001 och 14001. Förberedelserna för detta arbete är i full gång och förhoppningen är att allt skall vara klart innan sommaren, avslutar Bengt Nilsson.


Infrastruktur 2013-10-02

Busstaket i Täby ligger på plats

Efter lång tids projekteringsarbete, där Hammerglass AB har tagit fram den tekniska lösningen för infästning av skivorna, ligger nu taket på plats. Taket mäter 100 x 5,5 meter och består av 50 snedställda Hammerglass-skivor i 12 mm opalt utförande.


Infrastruktur 2013-09-24

Nordens största bullerskärmsprojekt

I dag avgick ytterligare en långtradare med Hammerglass-skivor till Nordens största bullerskärmsprojekt längs E18 i Finland.
Närmare 11.000 m² Hammerglass skall monteras utmed huvudleden mellan Helsingfors och Ryssland.


Hammerglass 2013-04-09

Lyckat sprängtest

Rutorna höll, men containern förstördes...
Måndagen den 12 november genomförde SP i Borås en serie nya sprängtester mot Hammerglass fordonsrutor. Testet genomfördes enligt EN13124-2 där rutor i ett antal formar monterades i olika typer av stålramar. 7 sprängningar genomfördes, alla från 3 metes håll.

För att kunna användas i riskområden har Hammerglass framrutor genomgått följande tester:
- Tryckvåg vid detonation (EN 13123-2 och EN 13124-2): 3 kg TNT har detonerats 3 meter från rutorna. För att inte Hammerglass-rutan skall kunna tryckas in i hytten, sitter framrutan monterad i en stålram.
- Tungt föremål i stor hastighet (EN 15152-2): En 1 kg tung aluminiumprojektil har skjutits mot rutan i 450 km/h.
- Skarpt föremål (EN 356 P8B): Rutan har stått emot 72 slag från en maskinmonterad yxa, utan att yxan har penetrerat glaset (slagen har träffat på samma plats varje gång).

Starkare än stål
I slutet av testet lades några kg småsten av makadam-typ framför sprängladdningen. Stenarna gjorde djupa jack i rutorna, men inget mera. Däremot gick de rakt igenom stålplåten i containern – 3 mm corténstål! Containern som användes för testet blev i övrigt totalfördärvad och flyttades av explosionerna - trots att den fylldes med 20 ton betonggrisar för att kunna stå stabilt.

Färdiga paket
Vid köp av ny maskin som skall användas i jobb med risk för dolor (odetonerat sprängmedel), erbjuder Hammerglass färdiga paket med 12 mm Hammerglass i framrutan och 8 mm i övriga rutor. För att ”endast” uppnå vandalsäkra rutor och tryggare förarmiljö innehåller paketet 8 mm Hammerglass i framruta och bomruta, samt 6 mm Hammerglass i övriga rutor. Paketen kan självklart även eftermonteras i äldre maskiner.

"Vad vi har lärt oss med alla dessa sprängtester är att det absolut inte räcker att enbart ha skydd i framrutan. Smäller det ordentligt exploderar sidorutorna in i hytten oavsett om de är av härdat eller laminerat glas. Vi arbetar därför med att ta fram Hammerglass lösningar även för sidorutor och bakrutor."

Hur mycket är ett liv värt?
Efter sprängningsarbete är det inte ovanligt att dolor grävs fram. Med standardrutor blir en förare - i bästa fall - allvarligt skadad om dolan detonerar i skopan eller vid lastning på exempelvis hjullastare. 12 mm Hammerglass i framrutan ger ett effektivt skydd mot direkt sprängverkan. Det är dock viktigt att ha rätt rutor i hela maskinen. Tryckverkan från en dola kommer garanterat att splittra åtminstone sidorutorna om dessa är i vanligt glas - med ödesdigra följder för föraren som följd. En 12 mm Hammerglass ruta väger 14 kg/m². För att nå samma klass i pansarglas krävs 24 mm tjocklek med en vikt på 70 kg/m².


Automotive 2013-02-25

10-tons stenblock över hytt

Olyckan inträffade måndagen den 11 februari kl 8:00. Inför byggnation av höghus i Nynäshamn skulle Viktor Johansson vid PDC Construction AB skuta berg. Han fick tag i ett block, men samtidigt lossnade ett 10-tons block som ramlade ner över hytten.

- Jag hann backa 70 cm när blocket som var 4 meter långt, 2,5 meter brett och 1 meter tjockt gled ner över fordonet. Jag drog benen åt sidan och klarade mig undan med ett par blåmärken på låren, berättar Viktor. Sidorutan i härdat glas gick sönder, men framrutorna i Hammerglass är helt oskadda. De står i verkstan och skall monteras in i nästa maskin igen. Hytten däremot ser ut som ett dragspel, fortsätter Viktor som konstaterar att han kunde ha fått omfattande ansiktsskador av glassplitter om inte det suttit Hammerglass i framrutan.

Christoffer Muhrén från PDC Constructions säger:
- Vi har bytt till Hammerglass i samtliga maskiner efterhand som de vanliga rutorna har gått sönder. Jag är så förbannat trött på att få hytten full med glassplitter – det försvinner ju aldrig. Tidigare hade vi ideligen glaskross när vi knackade sten eller skutade berg, nu är vi nästan helt förskonade. Swecon har Hammerglass i lager så det har bara varit att ringa och beställa när en originalruta krossats, så det har fungerat bra.


Infrastruktur 2012-11-05

Bullerskärm ger bopriser en skjuts

Mäklare ser ökat intresse för att bo vid Nynäsvägen
Snart står bullerplanket på Nynäsvägen i Stockholm klart, men redan nu har bostadsmarknaden reagerat. Mäklare ser ett ökat intresse för att bo i området nu när det blivit tystare.
Totalt ska den aktuella sträckan söder om Globen förses med drygt 5.000 m² okrossbara bullerskärmar. Beställare är Stockholms stad, med E-schakt som totalentreprenör och Landskapslaget som arkitekt.


Automotive 2012-05-29

Hammerglass Automotive etableras i Norge

CAT, Doosan, Hitachi, JCB eller Volvo? Nu finns Hammerglass automotiveglas som tillval för nytillverkade entreprenadmaskiner i Norge. Även rutor i äldre maskiner kan bytas till Hammerglass.


Automotive 2012-05-29

Hammerglass sponsrar truck-racing

Hammerglass AB sponsrar två brittiska Truck Racing-team med okrossbara glas i lastbilarnas sidorutor.


0000-00-00

Produktionspersonal till Hammerglass

Hammerglass AB i Förslöv erbjuder trygghet och säkerhet genom att tillverka och leverera kundspecifika okrossbara glasningslösningar för alla miljöer med behov av ett skydd mot glaskross eller inbrott. Våra lösningar lämpar sig väl för fastigheter, entreprenadmaskiner, bullerskydd, väderskydd, arenor etc. Bland målgrupperna finns kommuner, skolor, butiker, köpcentra, företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Vårt mål är att bli den ledande tillverkaren och den naturliga leverantören av okrossbara glasningslösningar på den globala marknaden. Idag omsätter vi runt 50 miljoner kronor och har 28 anställda. För att stärka vår organisation söker vi nu efter en produktionsmedarbetare till vår tillverkning. Låter det spännande?

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet från industri och tycker om att ha ordning och reda? Vill du ha ett utvecklande och utmanande jobb? Då är du den vi söker efter! Dina arbetsuppgifter kommer att växla mellan de olika produktionsavdelningarna, men grunden kommer att utgöras av att bygga ihop Hammerglass-rutor med olika infästningssystem till färdiga lösningar.

Din profil
Du bör ha relevant erfarenhet inom tillverkning/montage/produktion. Det är meriterande om du har erfarenhet av orderrapportering i affärssystem (vi arbetar i Visma Business). Du ska ha en god teknisk insikt och ha logistisk förmåga. Du ska vara en serviceinriktad lagspelare. Du bör trivas med att ha många bollar i luften, vara driftig och ha god fysik.
Personliga egenskaper som värdesätts högt av oss är noggrannhet, serviceinriktad, lyhördhet, samarbetsförmåga, flexibilitet, snabbhet, positiv attityd, utåtriktad, ödmjuk och förmågan att se möjligheterna och lösningarna. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du bör ha god datorvana.

Anställningsform
Fast lön och heltid. Provanställning i 6 månader.

Ansökan

Rekryteringsföretaget Human Network sköter rekryteringsprocessen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila dina frågor till rekryteringskonsulten Sinisa Bozic, sinisa@humannetwork.se. Ansök via www.humannetwork.se.
Sista ansökningsdag 25 april 2017. Urvalet sker löpande och annonsen kan därför stängas innan sista ansökningsdag.
Alla erbjudanden om annonseringshjälp undanbedes.

Välkommen med din ansökan!


0000-00-00

Besök oss på Nordic Rail & Road

Hammerglass Infrastruktur på mässa:
Besök oss på Elmia Nordic Rail & Road
10-12 oktober 2017
Monter A08:22
Jönköping

www.elmia.se/nordicrail

www.elmia.se/nordicroad